Almanya’da Yüksek Lisans Yapmanın Avantajları

Almanya’da Yüksek Lisans Yapmanın Avantajları

Üniversite ve Yaşam Giderlerinde Ekonomik Ücretler

Yüksek öğrenimini yurtdışında yapmak isteyen öğrencilerin bu kararlarını verirken göz önünde tuttukları etkenlerin başında o ülkedeki eğitim ve yaşam maliyetlerinin ne kadar olduğu gelir.

Lisans programlarının aksine, Almanya’daki Yüksek Lisans programlarının ücretsiz olmamasına rağmen bu programların ücretlerinin diğer pek çok ülkeden daha düşük olması öğrencilerin yurtdışı eğitimde bu ülkeyi tercih etmelerinde önemli bir etkendir.

Devamını Oku..

Almanya, özellikle Bologna sürecini uygulamaya başlamasıyla Alman eğitim sisteminin zorluğunu ve disiplinini göğüslemeye aday, başarıya odaklanmış nitelikli, yetişmiş genç beyin gücüyle; sosyal, teknolojik, ekonomik, kültürel alanlarda en yeni buluşları, en yeni gelişmeleri gerçekleştirmek için yüksek öğrenim sistemine büyük bütçeler ayırmaktadır. Eğitim konusunda Merkezi Federal Hükümetten bağımsız hareket eden birçok Alman eyaletinde devlet üniversiteleri lisans öğrencilerinden öğrenim ücreti talep etmez. Kampüs içinde ve dışındaki hizmetlerden öğrencilerin ücretsiz veya indirimli olarak faydalanması sağlanır. Ülkemizden Almanya’ya üniversite eğitimi için giden öğrencilerin bu terciklerindeki en büyük etken ülkemizdeki özel (vakıf) üniversitelerine ödenecek maliyetlerde Almanya’da çok daha kaliteli bir eğitim alınabilmesidir.

Yıllık Okul Ücretleri

Almanya’da birçok eyalette lisans eğitimi sonrası master’a başlayacak öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz. Eğitimin ücretli olduğu eyaletlerde ise Almanca programlar için eğitim ücretleri dönemlik 200 € ile 1.500 € arasında değişebilmektedir. İngilizce eğitim programlarının ücretleri ise üniversite ve bölümüne göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yıllık 500 €  olan programlar olduğu gibi yine yıllık ücreti 8 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin € aralığında olan programlar da bulmak mümkündür. Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkelerle kıyaslandığında Almanya’daki İngilizce Yüksek Lisans programları yine de ekonomik tutarlardadır.

Yaşam Giderleri

Almanya’da üniversitelere düşük harç ücretleri ödeyen öğrenciler için geriye kalan maliyet yaşam giderleridir. Normal şartlarda bir öğrencinin Almanya’daki aylık ortalama yaşam gideri 600-950 Euro arasında değişir. Bu tutarlar Türkiye’de bir özel üniversitede okunduğunda veya ikamet edilen şehrin dışında eğitim alındığında ödenecek ücretlerle kıyaslandığında düşük bile kalabilmektedir.

Uzmanlaşmaya Önem Verilen Eğitim Sistemi

Lisans ve Yüksek lisans eğitiminde Almanya’nın seçilmesinin başka bir nedeni de Alman eğitim sisteminin her şey hakkında bir fikri olan ama hiçbirinde uzmanlaşmamış bireyler yetiştirmek yerine, eğitim gördüğü alanda her şeyi en iyi şekilde bilen uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeye dayalı bir sistem olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Almanya, üniversite hayatında disiplinli, özverili bir çalışmayı gösteremeyecekler için çok uygun bir tercih değildir. Almanya’da eğitim almayı düşünenlerin kendisini sürekli yenilemekten keyif alan ve bunun için hiç durmadan çalışabilecek bir yapıda olmaları önemlidir. Alman eğitim modelinde derste teorik bilgi verilir, sonrasında dersten başarı sağlanması daha çok öğrencinin kendini geliştirmesiyle doğru orantılıdır. Öğrenciye dersleri boşlama imkanı tanınmaz. Bir dersten belli sayıda başarısız olan öğrencilerin üniversiteyle olan kaydı tamamen silinebilir.

Sanayi İle İç İçe Mühendislik Eğitimi, Uluslararası Partnerlik Anlaşmaları

Almanya Avrupa’nın birinci dünyanın üçüncü en fazla ihracat yapan ülkesidir. Bu başarının sağlanmasında Alman üniversitelerinden mezun olan mühendislerin uçuk-kaçık projelerden çok uygulanabilir düşünce ve projelere yoğunlaşmaları, çalışmalarını, geliştirilecek olan yeni bir buluşun pratikteki işlevselliği üzerine oluşturmaları etkili olmaktadır.

Alman endüstrisini güçlü kılan, yenilikçilik gücü (inovasyon), sistematik verimlilik, kaliteden ödün vermeme bilinci, coşku, istek, heyecanın bir arada olduğu  Alman Disiplini, işletme yönetimine uzun vadeli bakış gibi etkenler Alman mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere kazandırılan mühendislik kültüründen kaynaklanmaktadır. Alman mühendislerin gereksiz, fayda getirmeyecek işlerden kaçınmaları yüksekokul/üniversite sıralarında aşılanmaktadır.

Sanayi-üniversite- Ar- Ge kurumları arası işbirliği Almanya da deyim yerindeyse gelenekselleşmiş vaziyettedir. Alman üniversiteleri dünyaca tanınmış büyük şirketler, sanayi işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve yerel yönetimlerle ortak çalışma anlaşmaları yapmakta öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik bilgilerini güncel uygulamalarla pekiştirme fırsatı sunmaktadır. Stajlar ve çeşitli araştırma projeleriyle bu kurumları tanıyan öğrencilerin okurken ve mezuniyet sonrasında dünya devi firmalarda iş bulmaları çok daha kolay olur.

Mühendislik dallarının en yüksek kalite düzeyinde sunulduğu Almanya’daki teknik üniversiteler dünya çapındaki partner üniversitelerle hem öğrenci hem uzman akademisyen değişimi ile uluslar arası odaklı özel bir eğitim sistemine sahiptir.

Bu üniversitelere kayıtlı yabancı öğrenci sayısı % 20 oranında olup ortak ders tanınırlığıyla öğrencilere sadece Almanya’da değil, dünyadaki diğer üniversitelere de kolay yatay geçiş imkânı sağlanır. Tüm bu özellikler lisans ve Yüksek lisan eğitiminde Almanya’nın tercih edilmesinde önemli rol oynar.

 

Coğrafi Yakınlık, Merkezi Konum

Avrupa kıtasının ortasında yer alan Almanya coğrafi olarak da tüm kıtalara eşit uzaklıkta sayılmaktadır. Bu yakınlık ülkemizden bu ülkeye eğitim için gidecek öğrenciler için de göz önünde tutulan bir etkendir. Almanya’nın, Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelere göre ülkemize daha yakın bir mesafede bulunması öğrencilerin her fırsat bulduklarında ailelerini ziyaret etme imkanını kolaylaştırmaktadır. Yine Türkiye’den Almanya’ya gidecek öğrenciler için bu ülkede belli bir Türk nüfusunun bulunması da karşılaşılacak problemlerin çözümünde soydaşlarından destek alabilmeleri bakımından etkili olmaktadır.


Sınavsız Yüksek Lisans İmkanı

Almanya’da lisans veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden ülkemizdeki gibi LYS veya ALES gibi sınavlara girmesi istenmez. Bu ülkede lisans eğitime başlamak için Almanca Dil yeterliliğini ölçen sınavlardan istenen seviyenin belgelenmesi ve öğrencinin kendi ülkesinde bir lisans eğitimini kazanmış veya okuyor olması istenir. Lisans programlarına kabul edilip mezun olan veya üniversite okuyorken kendi ülkesinden gelerek Lisansı bu ülkede bitiren öğrenciler yüksek lisans eğitimi almak istedikleri takdirde hiçbir sınava girmeden bu programlara katılabilirler.

Almanca ve İngilizce Yüksek Lisans Programları

Avrupa’nın en çok konuşulan dili Almancanın resmi dil olduğu Almanya’da eğitim dilinin Almanca, İngilizce veya belli oranlarda Almanca ve İngilizce olduğu yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Almanca verilen yüksek lisans programlarına başvurmak isteyenlerin temel düzeyde Almanca bilmeleri gerekir. Hiç Almanca bilmeyen öğrenciler Almanya’daki birçok üniversitenin sunduğu ‘şartlı kabul’ imkanından faydalanarak, Almanya’da önce bir dil okuluna gidip Almanca öğrenebilir, sonrasında üniversitelerin istemiş oldukları dil sınavlarını geçtikten sonra kesin kayıtla üniversiteye başlayabilirler.

İngilizce yüksek lisans programlarının sayısı Almanca programlara göre çok daha azdır ve genellikle özel üniversitelerde verilir. Bu nedenle Almanca eğitim alacak öğrencilerin bir yüksek öğrenim programına kabul edilme şansı daha yüksektir.

İngilizce eğitim alacak öğrencilerin başvuru aşamasında İngilizce yeterliliklerini uluslararası bir İngilizce sınavı ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Üniversitelerin genellikle kabul ettikleri İngilizce yeterlilik sınavları TOEFL ve IELTS sınavlarıdır. İngilizce bölüm sunan bazı üniversiteler ayrıca GMAT veya GRE gibi sınavlar isteyebilmektedirler. Bu sınavlardan istenen en düşük skorlar üniversiteden üniversiteye fark göstermektedir. Sadece İngilizce okunacak programlarda Almanca bilgisi aranmamaktadır.

Almanya’da İngilizce eğitim almak isteyen üniversite mezunları için 1000’nin üzerinde İngilizce Master ve Doktora Programı vardır. Lisans düzeyinde sadece İngilizce olan (Almanca zorunluluğu olmayan) programların sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

Az sayıda master programı % 30 – 40 İngilizce, % 60 – 70 Almanca olarak verilmektedir. Bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin her iki dili de iyi derece bildiklerini belgeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin dünyada en çok konuşulan iki dili bir arada öğrenebilmeleri mezuniyet sonrasındaki iş kariyerleri açısından da Almanya’nın tercih etmelerinde önemli bir etkendir.

Yüzlerce Üniversite Binlerce Bölüm ve Program Seçeneği

Yurtdışından Almanya’ya gelecek öğrencilerin bu ülkeyi tercih etmelerindeki diğer bir neden de okumak istedikleri alanda eğitim imkanı sunan çok sayıda okul ve program seçeneğinin bulunmasıdır.  Almanya’da 450’ye yakın üniversitede gelişen teknoloji ve bilim dallarına paralel olarak, sürekli yeni fakülte ve bölümler açılmaktadır.

Almanya’da Yüksek lisans öğrenimi için özellikle mühendislik bölümleri ve teknik alanlar tercih edilmektedir. Bu bölümlerin yanı sıra ekonomi, hukuk, tıp ve psikoloji yüksek lisans programlarına olan talep her geçen gün artmaktadır.

YÖK Onaylı Diploma, Eğitim Süresinin Kısalığı

Almanya’da 1, 1,5 veya 2 yıl süren Yüksek Lisans programları bulunmaktadır. Genelde 2 yıl süren yüksek lisans programları kış ve yaz dönemi olmak üzere 2 dönem halinde verilir. Az sayıda da olsa 1 yıllık master programı bulunan Almanya’da devlet üniversitelerinden alınan yüksek lisans diplomalarının neredeyse tamamı YÖK tarafından onaylanır.

Almanya’da Öğrencilere Çalışma İzni Ve Oturum Hakkı

Almanya’da yurtdışından gelen üniversite öğrencilerine resmi olarak yılda 120 tam gün veya 240 yarım gün, haftada 2o saat çalışma izni verilmektedir. Öğrenciler okudukları bölümle ilgili herhangi bir iş kolunda çalışarak (Werkstudent), temizlik işleri, bulaşık, taşıma, fast food, komilik tarzı işleri yaparak (Aushilfe), üniversitelerde ve üniversiteye bağlı kurumlarda gönüllü çalışarak (Hilfswillig), eğitim ve yaşam giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunabilirler.  Öğrencilerin bu işlerden elde ettikleri kazançları aylık 300 € ile 600 € arasında değişebilmektedir.

AB ülkeleri dışından gelen öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından iş aramak amacıyla 18 ay süre ile Almanya’da kalmaya devam edebilmektedir. Öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında bir şirkette part-time iş bulup çalışmaları, genellikle mezuniyet sonrasında bu şirkette tam zamanlı olarak istihdam edilmelerini sağlamakta ve Almanya’da oturum hakkı kazanmalarını daha da kolaylaştırmaktadır.

Siz de Almanya’da Yüksek Lisans Eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak ve programlara başvurmak istiyorsanız “Üniversite Araştır” formunu doldurun.

Administrator