Amerika’da Yüksek Lisans

Amerika’da Yüksek Lisans Yapmak Hayal değil: Amerika’da Master/MBA

Amerika’da yüksek lisans yapmak için en önemli etken yeterli bir bütçe. Dünyanın en gelişmiş ve dünyanın her yerinden insanların gitmek için hayaller kurduğu bir ülkede yüksek lisans biraz maliyetli.

Bunun dışında ülkemizde YÖK tarafından tanınmış herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bölününden mezun olmuş, bell ibr ingilizce seviyesine sahip herkes, bünyesinde 4.000 üniversite bulunduran Amerika’da kendisi ile iglili alanlarda master yapabilir. Eğer bütçeniz uygunsa Amerika’da yüksek lisans fırsatını mutlaka değerlendirmelisiniz. Ameerika’da alınmış bir yüksek lisans diploması tüm dünyada milyonlarca kişinin hayalidir.

Dünya sırlamalarına baktığınızda ilk sıralarda hemen her kategoride Amerikan üniversitelerinin olduğunu fark edeceksiniz. Amerikan üniversiteleri prestij, kalite, uluslararası tanınırlık gibi bir çok farklı kriterde dünyanın en iyi üniversitelerindendir.

Amerika’da yüksek lisans 2 yıldır. Yaz aylarında tatil için ara verilmezse bu süre ortalama 1,5 yıla kadar düşer. TOEFL veya IELTS sınavlarından belli bir dereceye sahip değilseniz eğitiminiz öncesi bir İngilizce hazırlık görmeniz gerekmektedir. Yüksek lisans için başvuru kriterleri:

  • TOEFL veya IELTS skoru
  • Diploma notu
  • Okuldan terichen profesörlerden alınış referans mektupları
  • Varsa iş tecrübeleriniz

  • Gidiş amacınızı açıklayıcı mektup

Yüksek lisans bitiminden sonra öğrencilere OPT denilen, 1 yıllık yasal çalışma hakkı verilir.

Amerika’da sunulan master ve doktora derecelerinin her ikiside araştırma ve sınıf çalışmaları içerir. Yüksek lisans eğitiminin lisans eğitiminden farkı daha derin bir eğitim sunması eğitimin yoğunluğunu ve uzmanlaşmayı arttıran özellikleridir. Lisans ile karşılaştırıldığında yüksek lisans daha çok belli bir alana yoğunluşmıştır.

Yüksek lisans eğitiminde öğrencinin konuya hakim olduğu, iyi bir temele hakim olduğu varsayılır. Dersler konusuna göre ya resmi, fakülte üyelerinde verilen konferanslardan, sunumlardan oluşur. Ya da resmiyetten uzak öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında tartışmalar, fikir alışverişleri şeklinde gerçekleşir. Her ikisinde de sınıfa ve tartışmalara katılım, sunum, proje hazırlama, sınavlar gibi etkenler büyük önem taşır.

Dereceler kredi, bazen ünite veya saat olarak belirtilir ve her ders genelde üç veya dört kredi kazandırırken sınıfta geçirilen süreyi ve gereken çalışmayı yansıtır. Örneğin bir öğrenci ünveristeyi standart iki yarıyıl sistemiyle okuyorsa, her akademik yıl için 24 kredi toplayabilir.
Master derecesi, öğrencinin uzmanlaşmış alanının dışında, ek eğitim ve öğretim sağlar. Master dereceleri farklı alanlarda verilir ve başlıca iki çeşit program vardır: akademik ve profesyonel.

Akademik master: sanat master’ı (m.a.) ve bilim master’ı (m.s.) dereceleri genellikle geleneksel sanatlar, bilim ve beşeri ilimler gibi dallarda verilir. özgün araştırma, araştırma metodolijisi, saha araştırmalarının üzerinde durur. Bu programlar 30 ila 60 kredi tamamlanmasını gerektirir ve normal olarak tam zamanlı bir eğitimle bir yada iki akadmik yılda tamamlanır.

Master programlarının birçoğu tezli yada tezsiz seçeneğini sunar. Her iki durumda da derece aynıdır fakat akademik koşullar biraz farklıdır. Tezsiz program alan öğrenciler daha fazla sınıf çalışmaları ve bitimden kapsamlı bir yazılı sınava girerler. Tez içeren programdaki öğrenciler, genellikle hem sınıf çalışmalarını hem de tezleri kapsayan bir sözlü sınava girerler.

Profesyonel master: bu programlar öğrenciyi belirli bir meslek için eğitime odaklıdır. Profesyonel master dereceleri eğitimin son basamağıdır yani bu adımdan sonra doktora derecesine devam edilmez. Bu dereceler genelikle ünvanlarla gösterili, mesela iş idaresi master’ı MBA, sosyal çalışma master’ı, güzel sanatlar master’ı MA, eğitim master’ı MED gibi.

Bunların dışında uluslar arası ilişkiler, gazetecilik, mimarlık, kent planlaması gibi bölümlerde mevcut.

Bu programda özgün araştırmadan daha çok doğrudan uygulamalı eğitime önem verilir. Akamdeik programlardan daha fazla yapılandırılmış olup, çoğunlukla her öğrencinin benzer veya eş eğitim programlarını alması gerekmektedir. Bu programlar 1 veya 3 yıl kadar sürer. Programlar genellikle 36 ile 48 ünite (bir veya iki yıllık tam zamanlı eğitim) tamamlanmasını gerektirir ve genellikle tez seçeneğini sunmazlar.
Doktora dereceleri: doktora seviyesinde Ph D akademik bilim dallarında en yaygın derecedir. Diğer doktora dereceleri öncelikle eğitim (EhD Eğitim doktorası), ve iş idaresi (DBA iş idaresi doktorası) gibi profesyonel dallarda verilir. Doktora programları ileri seviyede sınıf çalışmaları, tez, seminerler içerir.

En az 3 en çok 5 yıllık bir eğitimin ardından, hem öğrenci hem de danışman öğrencinin hazır olduğuna kanaat verince bir sınav uygulanır. Bu sınavın başarıyla geçilmesi, öğrencinin sınıf çalışmasına ve araştımaya odaklanmasına hazır olduğunu gösterir.

Amerika’da standart doktora programları dışında farklı programlarda mevcuttur. Bu programların koşulları standart doktoradan çok farklı olabilir. Bu sebeple bu programlara katılmadan önce öğrencinin program hakkında detaylı bilgiyi araştırması ve emin olması gerekmektedir.
Akademik takvim: genellikle eğitime güz döneminde (ağustos-eylül) başlamak ülkeye alışmanıza, sınıfınızdaki öğrencilerle tanışmanıza, derslere alışmanıza yardımcı olur. Bir çok dersin belli bir sırayla alınması gerekir ve farklı dönemlerde başlamak gerekli dereceyi tutturmanızda zaman kaybettirebilir. Ayrıca güz döneminde başlayan öğrencilerin burs kazanma şansı daha yüksektir.

Ders yükü ve not verme: ders yükü, öğrencinin her dönem alıdğı ders sayısıdır. Yüksek lisans öğrencileri için normal ders yükü 3 veya 4 derstir. Bu da her dönem 9 veya 12 kredi demektir. Amerika Göçmen Bürosu uluslararası öğrencilerin kurum tarafından tam zamanlı ders yükü almalarını şart koşar.
Notlar A’dan D’ye kadar geçer not olarak derecelendirilir ve F o dersten kalındığını gösterir. Nir yüksek lisans programını tamamlamak için en az B gerekmektedir.
Kredi yükü, not sistemleri kurumlar arasında farklılık gösterebilir. Başvuru öncesi bu kurallar hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun. ITEBS olarak size her zaman yardıma hazırız.
Özel ve devlet kurumları: her iki kurumda derece programları verirler. Devlet ve özel terimleri kurumların mali açıdan nasıl desteklendiğini gösterir.

Devlet üniversitelerine eyalet üniversiteleri de denebilir. Bazılarının içinde “eyalet üniversitesi” ibaresi veya “kuzey”, “batı” gibi bir bölgesel öğede bulunur. Eyalet üniversiteleri çok büyük olup genel olarak en az 20.000 öğrenci kaydı alırlar ve özel üniversitelere göre daha geniş bir öğrenci dağılımı kabul ederler.

Eyalet üniversiteleri mali kaynaklarının bir bölümünü bulundukları eyaletten sağladıkları için, ücretleri çoğunlukla özel üniversitelerinkilere göre daha düşüktür. Ayrıca, o eyalette yaşayanlar eyalet dışından gelenlerden çok daha düşük bir eğitim ücreti öderler. Uluslararası öğrenciler eyalet dışından geldikleri için düşük eğitim ücretlerinden yararlanamazlar.

Özel üniversitelerin mali destekleri eğitim ücretleri, araitırma kontratları, yatırım gelirleri, bağışlar gibi kaynaklardan oluşur. Eğitim ücretleri devlet üniversitelerine göre daha fazladır ve eyalet içinden ve dışından kişiler arasında ücret ayrımı yapılmaz.

Ücretleri dışında eğitim kalitesi olarak devlet ve özel üniversiteler arasında bir fark bulunmamaktadır. Önemli olan kurumun yüksek lisans programlarına verdiği önemdir.

Uzaktan eğitim: bu programda öğrenciler derslere iştirak etmemekte, bunun yerine derslerini internet, video konferans gibi iletişim araçlarıyla gerçekleştirmektedir. Bunun da anlamı, öğrenciler yüzyüze görüşmeler ve kampüs çalışmaları için Amerika’ya kısa sürede gidilmesi gereksede, eğitimin çoğu zamanı ülkelerinde okuyarak Amerikan diplomasına sahip olunabilir.

Administrator