Blog

stem egitim programlarının amacı
STEM Nedir? STEM Neden Önemlidir?

Son yıllarda teknoloji hayatımızın her alanına girdi. Artık içerisinde teknolojinin var olmadığı herhangi bir an geçirmek neredeyse imkansız. Her alanda kendini var eden teknolojinin ve bunun hayatımıza getirdiği alışkanlıkların eğitim sistemine entegre edilmesi gerekiyordu. Nitekim öyle oldu da. STEM eğitim sisteminin hayatımıza girişiyle birlikte, artık çocuklar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında disiplinlerarası bir eğitim alabiliyor. Bu durum elbette pek çok avantajı var. Peki STEM nedir, neden önemlidir ve çocuklar için ne gibi avantajlar sağlıyor?

Stem Nedir?

Son yılların gözde eğitim sistemlerinden biri olan STEM, ilköğretimden yüksek lisansa kadar tüm eğitim seviyelerinde uygulanan bir sistem. STEM; Science (bilim), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve math (matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kavram. STEM eğitim sistemi ile oluşturulmuş olan programlar, genellikle bu alanların birbiri ile etkileşimi içerisinde gerçekleşiyor. STEM eğitim sistemi ile öğrenciler söz konusu alanların her birine hakim olarak ve her biri ile etkileşerek disiplinlerarası bir eğitim almış oluyor ve bu da kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyor.

 

Özellikle ilk ve ortaöğretimde uygulandığı zaman STEM eğitim sisteminin çok ciddi faydaları var. Çünkü küçük yaşta edinilmiş olan bu yetenekler, bireylerin gelecekte daha doğru kararlar almalarına ve çok daha güzel bir hayat inşa etmek için kullanmalarına yardımcı oluyor. Gelecekte karşılarına çıkabilecek olan iş alanlarında kendilerini bir adım önce çıkaracak olan söz konusu yetenekler ise şu şekilde sıralanabilir: Problem çözme, analiz, yaratıcılık, takım çalışması, girişimcilik, bağımsız düşünme, dijital okuryazarlık ve iletişim.

 

STEM ilk olarak 2011 yılında Amerika’da ortaya çıkmış, ardından Avrupa’ya yayılmış ve hemen ardından da tüm dünyada uygulanan bir sistem haline gelmiştir. STEM eğitim sisteminin amacı, Matematik ya da Fen Bilimleri gibi dersleri çocuklara ezber sistemiyle öğretmekten vazgeçip, gerçek yaşamda uygulanabilir şekilde öğretmektir. Aynı zamanda bu eğitim sistemi ile öğrencilerin problem çözme becerilerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi, yaratıcılık, merak ve araştırma özelliklerinin ön plana çıkarılması da amaçlanmaktadır.

stem nedir

STEM Neden Önemlidir?

Günümüzde çocukluk ya da ilk gençlik çağını yaşayan ve Z kuşağı olarak adlandırılan nesil, teknolojinin hayatımıza daha önce hiç olmadığı kadar entegre olduğu bir çağda dünyaya geldi ve bu da onların dünyayı farklı şekilde algılamasını sağlıyor. Böyle bir dönemde teknolojinin de eğitim sistemleri içerisine girmemesi elbette düşünülemezdi. Dolayısıyla teknoloji de eğitim sistemleri arasındaki yerini aldı ve eğitim yöntemleri konusunda yeni bakış açıları geliştirilerek eğitim programlarının içerisine entegre edildi. Özellikle son 10 yıldır STEM eğitimi hemen hemen tüm eğitim kurumlarına yayılmaya başlamış durumda ve yakın gelecekte tüm eğitim sistemi STEM anlayışı ile bir eğitim veriyor olabilir. Peki STEM neden bu kadar önemli?

 

Yeni nesil dünyayı tamamen farklı bir şekilde algılıyor ve yeni diyebileceğimiz, farklı bakış açılarına sahipler. Burada STEM’in önemli olmasını sağlayan en önemli unsurları şu şekilde sıralamamız mümkün:

 

 • Kritik düşünme, analitik düşünme, problem çözme ve analiz yapabilme yeteneklerini geliştirmesi,
 • Girişimciliğe destek olması,
 • Kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması,
 • Ekonomik büyüme ve teknoloji alanlarına konularına katkı sağlanması.

 

yurtdışında stem egitimiÖğrencilerin olaylara daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamak adına ve problemleri farklı şekilde çözebilecek yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak kritik düşünme yeteneğinin her öğrenci de, her çocukta ve hatta her yetişkinde bulunması gerekir. Böyle bir durumda çocuklar karşılaştıkları problemlerin çözümüne dair analizler yaparak farklı çözüm yöntemleri geliştirebilir ve böylece en etkili sonuçlara, en doğru yöntemlerle ulaşmış olur.

 

STEM eğitim sistemi içerisinden geçen öğrencilerin gelecekte çok daha başarılı bireyler olacakları aşikardır. Dolayısıyla analitik düşünme yapısına sahip olan bireyler girişimcilik arzularını daha doğru şekilde yansıtabilecek ve gelecekte daha başarılı girişimlerin altına imza atabilecektir. Aynı zamanda çağımızın en popüler mesleklerinden olan yapay zeka, yazılım, robot teknolojileri ve makineleşme gibi konulara daha çok ilgi duyacak olan öğrenciler, gelecekte bu alanlara yönelebilecek ve hem Türkiye’de hem de dünyada bu alanlarda doğabilecek olan işgücü ihtiyacına istihdam sağlayabilecektir. Yani bu şekilde piyasaya kalifiye eleman yetiştirilmiş olacaktır. Söz konusu durumun özellikle ülkemiz için ekonomik kalkınma gibi bir etkisi de olacaktır.

STEM Eğitimi Nasıl Verilmeli?

STEM eğitim sistemi ile çocuklara kazandırılacak olan beceriler, yakın gelecekte işverenlerin en çok ihtiyaç duyacağı beceriler olacaktır. Dolayısıyla bütün bir eğitim sisteminin bu yönde hareket etmesi gerekmektedir. Şu an gerek dünyada gerek Türkiye’de faaliyet gösteren ve gün geçtikçe büyüyen endüstriler içerisinde yer alan işlerin yaklaşık yüzde 75’lik bir dilimi, STEM eğitimi ile sağlanabilecek olan beceriler istiyor. Dolayısıyla hem bu alanlarda rekabet ortamını yaratmak için, hem de dünyanın gerisinde kalmamak adına bu alanda çalışan nitelikli personelleri yetiştirebilmek için, STEM eğitimlerine destek verilmesi ve bu eğitim sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor.

 

STEM eğitimi ileri yaşlarda da başlayabilir fakat genellikle bu eğitimin çok küçük yaşlardan itibaren başlaması tavsiye ediliyor. Günümüzde artık STEM eğitimleri anaokulu seviyesinden bile başlayabiliyor. Çünkü çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki merakları henüz küçük yaşlarda başlıyor ve çocukların bu merakları başladığı andan itibaren bu alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri küçük yaşlarda alan çocukların neredeyse tamamı, gelecekteki kariyer planlamalarını bu alanlar üzerinden gerçekleştiriyor.

 

Aynı STEM eğitimi almış çocukların kariyer planlamalarını Türkiye içerisinde değil, yurtdışında da yaptıkları bilinen bir gerçek. Çünkü verilen bu eğitimle birlikte vizyonlarını genişletiyor ve böylelikle kendilerini başarıya götürecek olan yol konusunda daha doğru kararlar verebiliyorlar. Bu da STEM eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden biri. Aynı zamanda STEM eğitim programlarına katılmış olan çocukların büyük bir kısmı, eğitim hayatlarında mutlaka yurtdışı eğitim programlarına katılmayı tercih ediyor.

stem egitim programlarının amacı

STEM Eğitim Programlarının Avantajları

STEM eğitim programlarının gelecekte çok daha yaygın olarak tercih edileceği düşünülürse, bu durum ortaya daha çok sayıda nitelikli, analitik düşünebilen, daha geniş bir vizyona sahip ve toplumun ekonomik yapısını daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bireyler yetiştireceği söylenebilir. Bu durum bireylerin hem kendi kişisel gelişimleri açısından, hem de toplumsal bir ilerleme kaydetmek açısından büyük önem taşımaktadır. STEM eğitim programlarının en temel avantajları ile ilgili olarak da şöyle bir liste yapmamız mümkün:

 

 • Çocukların sorunu tespit etmek, çözüme dair analizleri değerlendirmek ve analitik düşünme yöntemiyle çözüm önerileri geliştirmesini sağlamak,
 • Çocukların disiplinlerarası düşünebilmesini sağlamak ve gerektiği durumlarda farklı alanlardan ve farklı bakış açılarından yararlanmalarını sağlamak,
 • Toplumun ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak,
 • Toplum içerisinde teknoloji üretme kabiliyetine sahip olan bireyler yetiştirmek,
 • Toplumun nitelikli ve teknoloji ve mühendislik alanında üretim süreçlerine aktif olarak katılabilecek işgücü yetiştirmek.

 

STEM eğitim sisteminin tüm bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda, neden bütün bir topluma uygulanması gerektiği anlaşılabilir.

Yurtdışında Geleceğin Mesleklerini Edinebileceğiniz Bölümler
Yurtdışında Geleceğin Mesleklerini Edinebileceğiniz Bölümler

Yurtdışında geleceğin mesleklerini edinebileceğiniz bölümler, şüphesiz ki yurtdışında okumak ülkemizdeki pek çok öğrencinin hayali.

Bunun en önemli sebeplerinden biri de kariyer planlamalarını yurtdışı özelinde yapmak ve yurtdışında bir hayat inşa edebilmek.

Dünyamızın her geçen gün daha global bir yer haline gelmesi, söz konusu durumu daha da kolaylaştırıyor.

Elbette burada meslek seçimi çok önemli. Çünkü yükselişte olan ve geleceğin meslekleri olarak gösterilen bölümlerden birini tercih etmek, hedeflere ulaşma ihtimalini de bir o kadar artıracaktır.

Peki söz konusu meslekleri edinmek için okunabilecek bölümler hangileri? Bu bölümleri sizler için derledik…

Seçim Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her alanda olduğu gibi, okunacak bölümü seçerken de kişinin bazı koşulları göz önünde bulundurması gerekir.

Söz konusu koşullar, kişinin gelecekte doğru bir kariyer planlaması yapması ve yapacağı işte mutlu olması, başarıya daha kolay şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bu koşulları şu şekilde listelemek mümkün:

– Kişinin kendi yetenekleri ve ilgi alanlarını belirlemesi,
– Okuyacağı bölüme dair beklentilere sahip olması,
– Yaparken mutlu olacağına inandığı bir meslek tercih etmesi,
– Meslek gruplarını ve çalışma koşullarını tanıması.

Söz konusu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, tercih yapmak çok daha kolay olacaktır. Şimdi hep birlikte, yurtdışında geleceğin meslekleri olarak kabul edilen bölümlere bakalım…

1 - Dijital Pazarlama

dijital pazarlamaDijital pazarlama, günümüzde geleneksel ticaret ve pazarlama yöntemlerini tamamen geride bırakmış durumda.

Bir yandan çalıştıkları şirketlerin hitap ettikleri hedef kitlenin belirlenmesi, bir yandan da dijital ortamda şirketlerin görünür olmasını sağlayan dijital pazarlama uzmanları, sahip oldukları bilgi ve beceriler ile, küçük ya da büyük fark etmeksizin pek çok şirketin sahip olmak isteyeceği çalışanlar.

Arama motoru görünürlüğünden (SEO) veri analizine, mobil pazarlamadan Google analitiklerine kadar pek çok konuya hakim olan dijital pazarlama uzmanları, sosyal medya araçlarını da dijital pazarlama konusunda yetkin olarak kullanabiliyor.

Dijital pazarlama bölümü okuyan öğrencilerin, okuldan öğrendikleri bilgilerin ve becerilerin yanında, bir yandan da kendilerini geliştirmeleri, mesleklerinde yükselebilmeleri adına büyük avantajlar sağlayacaktır.

Örneğin iletişim ve ikna becerilerini geliştirmiş olan bir dijital pazarlama uzmanı, kendi sektöründe her zaman bir adım önde olacaktır.

Dijital pazarlama, dünyanın pek çok bölgesinde geleceğin mesleği olarak görüldüğünden, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın hemen hemen her noktasında okunabilecek bir bölümdür.

Tıpkı diğer tüm bölümlerde olduğu gibi, bu bölümü de yurtdışında okuyup bir şirketle anlaşarak kolayca çalışma iznine sahip olabilirsiniz.

2 - Siber Güvenlik

Günümüzde pek çok büyük şirketin kendileri için büyük önem sahip olan verilerin tamamını dijital ortamda depoluyor.

Özellikle son yıllarda veri sızdırılması ya da kişisel verilerin suistimal edilmesi gibi haberler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu durum bir yandan kişilere, bir yandan da şirketlere büyük zararlar verebiliyor.

siber güvenlikDolayısıyla güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve siber güvenliğin sağlanması adına önlemler almak gerekiyor. Alınabilecek önlemlerin başında da elbette siber güvenlik uzmanları var.

Siber güvenlik uzmanları almış oldukları eğitim sonucu edindikleri bilgi ve beceriler ile, sistem içerisinde siber saldırılara mahal verecek güvenlik açıklarını ve zafiyetlerini tespit etmek, bu zafiyetlerin giderilmesini sağlamak ve gelebilecek olan siber saldırılara karşı peşinen önlem almak ile yükümlüdür.

Veri akışının hızlandığı ve depolanan veri yükünün arttığı bu çağ içerisinde, söz konusu verilerin güvenliğini sağlamak da büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple siber güvenlik uzmanlığı da, geleceğin parlayacak mesleklerinden biri olarak gösterilmektedir.

3 - Yazılım Mühendisliği

yazılım mühendisliğiYazılım mühendisliği de tıpkı dijital pazarlama gibi dijitalleşen dünyanın olmazsa olmaz meslek gruplarından biri.

Yazılım, programlama ve algoritma geliştirme gibi konularda uzman olan yazılım mühendisleri, şirketlerin ihtiyacı olan programların, otomasyonların ya da algoritmaların üretilmesi alanında faaliyet gösterir.

Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Amerika’da büyük iş olanakları bulunan bölüm, büyük şirketlerin IT birimlerinde istihdam edilmek üzere personeller yetiştirir.

4 - Enerji Mühendisliği

enerji mühendisliğiDünyamızda her geçen gün bazı enerji kaynakları tükenirken, sürekli olarak yeni enerji kaynakları yaratılıyor.

Örneğin çok uzun yıllardır en popüler enerji kaynaklarından biri olan petrol gittikçe azalırken, güneş enerjisi kullanımı da tüm dünyada yaygınlaşıyor.

Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, nükleer enerji ve daha pek çok enerji kaynağının verimli ve doğru şekilde kullanımı, enerji mühendislerinin yapmış olduğu çalışmalar ile ve yine enerji mühendisleri aracılığı ile dünyamıza entegre ediliyor.

5 - Mutfak Sanatları ya da Aşçılık

aşcılıkMutfak sanatları ile uğraşmak ya da aşçılık yapmak, yurtdışında değerlendirilebilecek olan en güzel ve en eğlenceli meslek gruplarından biri.

Mutfak sanatları bölümü sayesinde bir yandan tüm dünyanın mutfak kültürüne hakim olurken, bir yandan da kendinizi geliştirerek gastronomik keşiflere imza atabilirsiniz.

Mutfak sanatları ve aşçılık dünyanın neresine giderseniz gidin yapabileceğiniz bir meslek.

Bu yüzden restoranlardan otellere, uluslararası yolculuklar düzenleyen gemilerden büyük organizasyonlara kadar pek çok alanda kendinize rahatlıkla iş bulabilirsiniz.

Elbette kazanacağınız paralar da kendinizi ne kadar geliştirdiğinize ve kendinize nerede bir iş bulduğunuza göre değişkenlik gösterecektir.

Yurtdışında Geleceği Olan Diğer Meslek Grupları

Yukarıda saymış olduğumuz tüm bu bölümler dışında okunabilecek olan ve yurtdışında geleceğin meslekleri olarak gösterilen çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden bazılarını şu şekilde listeleyebiliriz:

– Tedarik Zinciri Yönetimi
– Proje Yönetimi
– Web Tasarım ve Geliştirme
– Havacılık
– Psikoloji
– Finans Danışmanlığı

Siz de tüm bu bölümlerden kendi ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize göre bir tercih yapabilir ve size yurtdışında kariyer imkanı sağlayacak olan bir mesleğe yönelebilirsiniz.

Söz konusu meslek grupları hakkında kafanızdaki soru işaretlerini gidermek ve daha detaylı bilgi almak için, bu meslek gruplarına mensup insanlarla konuşabilir ve onlarla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

DSU
DSU Bursu Nedir? DSU Faydalanma Şartları Nelerdir?

Tam adı Diritto allo Studio Universitario olan DSU, İtalyan hükümeti tarafından sunulan, eğitimini İtalya’da sürdüren lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yararlanabileceği bir burs programıdır.

DSU bursundan eğitimini İtalya’da sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler faydalanabilir. Eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş olan bu burs programı, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran pek çok imkan sunuyor. DSU bursu ile sahip olunabilecek ayrıcalıklar ise şu şekilde:

 • Eğitim masraflarının karşılanması,
 • Yemek giderlerinin karşılanması,
 • Konaklama giderlerinde indirim,
 • Pek çok alanda vergi indirimi.

DSU bursuna İtalya’da eğitim gören her öğrenci başvurabiliyor. Başvurular arasından ağırlıklı olarak eğitim hayatında ekonomik sorunlar yaşayan öğrenciler değerlendiriliyor.

Hem lisans programları için hem de yüksek lisans programları için burs kontenjanları açıklanıyor ve sayılar her sene farklı olabiliyor.

DSU Bursu NedirDSU bursu kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yıllık olarak ödenen burs miktarı minimum 1200 Euro ve maksimum 5200 Euro civarı olmakla birlikte, bu rakam da her yıl güncellenmekte.

Aynı zamanda bu rakamlar farazi olup, eğitim aldığınız üniversiteye göre de değişebilmekte.

Bursun bir miktarı öğrencilere burs başvurusu tamamlandıktan sonra, kalan miktarı ise belirli bir kredi sayısına ulaştıktan sonra olmak üzere iki taksitte ödeniyor.

DSU bursu, sosyal yaşam içerisinde öğrencilerin tamamına pek çok hak sağlıyor. Bir yandan ekonomik olarak sıkıntı yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına odaklanması sağlanırken, bir yandan İtalyan ve İtalyan olmayan öğrenciler arasında eğitim eşitliği sağlanmış oluyor.

DSU bursuna her öğrenci başvurabiliyor fakat oluşturulmuş olan bazı şartlar ve koşullar mevcut.

DSU Bursundan Faydalanma Şartları Neler?

DSU bursundan faydalanmak için İtalyan hükümeti tarafından belirlenmiş olan belirli şartlar mevcut, bu şartları yerine getirdiğiniz sürece DSU bursuna başvuru yapabilirsiniz.

DSU bursuna başvurmak için ilk şart, öğrencinin evinden uzakta eğitim görüyor olması olarak belirlenmiştir. Yani bursu alabilmek için ilk koşul İtalya’da okumak fakat İtalyan olmamaktır. Belirlenmiş olan diğer şartlar ise şu şekilde:

 • Aile bireylerinin gelir tablosunun sunulması. Bursun devam edebilmesi için ailenin yıllık gelirinin belirlenmiş olan sınırların altında olması gerekiyor. Söz konusu yıllık gelir hesabı Euro üzerinden gerçekleştiği için, burada Türk vatandaşlarının bursu kazanma ihtimali de artmış oluyor.

Belirlenmiş olan sınır ortalama olarak 23.000 Euro civarında.

 • Aile ekonomisi temelli İSEE belgelerini düzenlemek gerekiyor.
 • Bu burs İtalya’daki pek çok üniversitede geçerli olmakla birlikte, Politecnico di Milano üniversitesine öncelik tanınıyor.
 • Öğrencinin başka herhangi bir kurumdan bursa almaması gerekiyor.
 • Öğrenciler eğer belirlenmiş olan kredi miktarına ulaşırsa, bu burs için her sene başvuru yapabiliyor.

İtalya’da okuyan ve yabancı uyruklu olan tüm öğrenciler, yukarıdaki şartları yerine getirdikleri sürece DSU bursuna başvuruda bulunabilmektedir.

Hangi Üniversiteler DSU Bursu Veriyor?

İtalya’da bulunan hemen hemen tüm üniversitelerde okuyan öğrenciler DSU bursuna başvurabilmektedir fakat burada öncelik her zaman

DSU Faydalanma Şartları NelerdirPolitecnico di Milano üniversitesi öğrencilerine tanınmaktadır. İtalya’da DSU bursuna başvurulabilecek diğer üniversitelerin listesi ise şu şekildedir:

– Universita di Pisa
– Università di Torino
– Università di Bologna
– Universita di Roma
– Università Degli Studi di Milano
– Università Degli Studi di Siena
– Università Degli Studi di Padova
– Università Degli Studi di Palermo
– Politecnico di Torino

Eğer siz de yukarıdaki listede yer alan üniversiteler birinde okuyorsanız, DSU bursu alabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

DSU Bursunun Sosyal Avantajları Neler?

Eğer bursu kazanırsanız, üniversite içerisinde yer alan kültür sanattan spora, yeme içmeden eğlenceye pek çok imkandan ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

Söz konusu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmak bir yandan sizi ekonomik olarak rahatlatırken, bir yandan da sosyal iletişim becerilerinizi geliştirmenize ve sürekli olarak sosyal bir ortamın içerisinde olmanıza katkı sağlayacaktır.

Türkiye’deki Burslar Ve DSU Bursu Arasında Nasıl Bir Fark Var?

DSU Bursunun Sosyal Avantajları NelerTürkiye’de dağıtılan burslar göz önünde bulundurulduğunda, genellikle burs ödemeleri nakit ödeme şeklinde gerçekleşir.

Fakat İtalyan hükümetinin sunmuş olduğu DSU bursunda bir yandan para ödemesi yapılırken, bir yandan da ödemeler hizmet olarak gerçekleştirilir.

Yani öğrenciler İtalyan hükümetinden para ödemesi alıyorken, bir yandan da yeme içme ve sosyal aktivite gibi alanlarda ücretsiz hizmet alırlar.

Dsu Bursu Yurtdışına Çıkıldığı Zaman Alınmaya Devam Edilir Mi?

Burada DSU bursu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli özelliklerden biri, DSU bursunu alıyorken herhangi bir uluslararası eğitim programını kazanır ve yurtdışına çıkarsanız, DSU bursunu bu programla entegre edebilmenizdir.

Yani uluslararası program içerisinde masraflarınız da DSU bursu kapsamında karşılanabilir.

DSU Bursuna Nasıl Başvurulur?

DSU bursuna tek başınıza başvuruda bulunabileceğiniz gibi, isterseniz bunun için eğitim danışmanlığı hizmeti veren kurumlara danışabilirsiniz.

Söz konusu kurumlar bir yandan İtalya’daki eğitim konusunda sizi bilgilendirirken, diğer yandan DSU bursu ve eğitim hayatınızı kolaylaştıracak diğer konular hakkında size bilgi ve fikir vermektedir.

yaz tatilinde ingilizcenizi geliştirmek için öneriler
Yaz Tatilinde İngilizcenizi Geliştirmeniz İçin Öneriler

Yaz ayları İngilizce geliştirmek için oldukça faydalı bir dönem olabiliyor. Özellikle okulların bittiği ve genel anlamda boş vaktin bol olduğu bu zamanlarda İngilizceyi geliştirmek pratikleşiyor.

Bu konuda ise dilini geliştirmek isteyenler için bazı öneriler bulunuyor. Bu etkili İngilizce öğrenme yöntemleri ile eğlenceli bir şekilde dil geliştirilebiliyor.

Yabancı Dizi ve Film İzlemeye Başlamak

ingilizce nasıl geliştirilirİngilizce geliştirme yolları arasında en çok tercih edilen dizi ve film izlemek ciddi ilerleme kaydedebiliyor. Fakat dizi ve filmlerin izlenme şekli burada çok etkili oluyor.

Öncelikle ingilizce geliştirmek için dizinin Türkçe altyazılı şekilde bitirilmesi gerekiyor.

Daha sonrasında ise en baştan İngilizce altyazılı bir şekilde izleniyor.

Bu 2 tur bittikten sonra tekrardan aynı diziyi bu seferde altyazısız İngilizce şekilde izlemek gerekiyor.

Özellikle diziyi izlerken telaffuzlara, cümle kalıplarına ve kelimelere dikkat edilmelidir. Çeşitli notlar alarak izlendiği takdirde iyi bir gelişme sağlayacaktır.

İngilizce Şarkılar Dinlemek

İngilizce geliştirme yöntemleri olarak bir diğer geliştirme yolu bol bol şarkı dinlemek oluyor. Şarkı dinlemek hem duyma hem de telaffuz açısından fayda sağlıyor.

Bu noktada ise sevdiğiniz ve kelimeleri rahatça seçebildiğiniz şarkıları seçmeniz gerekiyor. Şarkı dinleyerek İngilizce geliştirmek için şu adımları izlemelisiniz:

 1. Sevdiğiniz bir İngilizce şarkıyı seçin.
 2. Şarkıyı sözleri açık şekilde dinleyin.
 3. Daha sonra Türkçe sözlerini de açarak dinleyin.
 4. Bilmediğiniz kelimeleri not edin.
 5. Bundan sonra dinleyeceğiniz her şarkı için aynı yolu izleyin.

İngilizce Kelimeleri Not Etmek

ingilizce geliştirmekİngilizceyi geliştirmek için belki de en faydalı yöntemlerden bir diğeri ise kelimeleri not etmektir. Ancak sadece kelime not etmek dil gelişimi sağlamayacaktır.

Bunu faydalı kılmak için öncelikle bazı temel kelimeleri not etmek gerekiyor.

Bir defter ya da kağıda alınan notları yazarak tekrar etmeniz büyük önem arz ediyor.

Örneğin her kelimeyi 5 defa yazarak tekrar etmek akılda kalıcılığı arttırıyor.

Bunun yanında ingilizce geliştirmek için bu kelimeleri günlük yaşamınızda kullanmanız gerekiyor.

İlk olarak günlük kullandığınız cihaz ya da eşyaların üzerine İngilizce adlarını yazarak başlayabilirsiniz.

Buna ek olarak not ettiğiniz kelimeleri de gece uyumadan önce tekrar etmek faydalı olacaktır.

Yabancı Arkadaş Edinmek

Bir diğer öneri olarak yabancı arkadaş edinmek konuşmak, yazmak ve dinlemek açısından ciddi gelişim sağlıyor. Özellikle bu konuda hizmet veren pek çok site bulunuyor.

Konuşarak İngilizce öğrenmek isteyenler için hizmet veren bu siteler üzerinden kolaylıkla arkadaş edinebilirsiniz. Edindiğiniz bu arkadaşınız ile görüntülü, sesli ya da yazılı olarak konuşabilirsiniz.

Konuşurken de kesinlikle cümle kurmaktan çekinmemelisiniz. Tamamen ingilizce öğrenmek ve geliştirmek için burada olduğunuzu unutmamalısınız. Şayet karşınızdaki kişi de bunu bildiği için kuracağınız yanlış cümlelere doğal karşılıklar verecektir.

Bu şekilde aktif iletişim kurarak hem konuşma korkunuzu yenebilir hem de pratik yaparak dilinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle konuşarak İngilizce öğrenmek için yabancı arkadaş edinmek kısa sürede gelişim sağlayacaktır.

Seviyeye Uygun İngilizce Kitap Okumak

ingilizce öğrenmekİngilizce kitap okumak dilde yetkinlik sahibi olmak konusunda çok sağlam bir pratik olmaktadır.

Hangi dilde olursa olsun dilini geliştirmek isteyenlerin mutlaka kitap okuması gerekmektedir.

Kitap okumanın faydaları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Dili ve cümle yapılarını anlama
 • Yeni kelimeler öğrenme
 • Konuşmak için yetkinlik kazanma
 • Yazma konusunda ilerleme kaydetme

İngilizce geliştirmek için yapılan kitap okuma pratikleri bu şekilde faydalar sağlayacaktır.

Bunun yanında İngilizce bir şekilde dergi ve gazete gibi de basılı kaynaklar tercih edilebilmektedir.

İnternet üzerinde pek çok ücretsiz dergi, gazete ve e-kitap okunabilecek site bulunmaktadır.

Bu siteleri tercih ederek İngilizce okuma pratiğinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon ve Bilgisayar Dilini İngilizce Yapmak

İngilizce geliştirme yöntemleri olarak bir diğer öneri telefon ve bilgisayar dillerini İngilizce yapmak olacaktır. Özellikle gün içerisinde sıklıkla kullandığımız cep telefonları bu konuda oldukça önemlidir.

Telefon ve bilgisayar dilini değiştirmek çok basit bir şeymiş gibi görünse de dil geliştirme konusunda gizli faydaları bulunmaktadır. Bu cihazların dilini ingilizce yapmanız halinde fark etmeden kelime hazineniz gelişecektir.

Bunun yanında kullanım esnasında karşınıza çıkan ingilizce cümleleri de yavaş yavaş anlayabilecek durumda olacaksınız. İngilizce geliştirme yöntemleri arasında genellikle küçümsenen bu öneri dil gelişiminizi ciddi oranda etkileyecektir.

İngilizce Podcast Dinlemek

Dinleyerek İngilizce öğrenme yolları olarak Podcast dinlemek tıpkı şarkı dinlemek kadar faydalı olmaktadır. Podcast programları direkt konuşma üzerine yapıldığı için telaffuz, dinleme ve konuşma yetkinliği kazandıracaktır. Bu konuda ise çok fazla sokak ağzında ilerlemeyen Podcast programlarının tercih edilmesi gerekmektedir. Dinleyerek İngilizce öğrenme yolları için de şu platformlar kullanılabilmektedir:

 • Spotify İngilizce Podcast Listeleri
 • Google Podcasts
 • Podcast Addict
 • Anchor
 • Castbox
 • Tuneln Radio
 • Apple Podcast

İngilizceyi Geliştirmek Konusunda En Çok Sorulanlar

Sadece Dizi İzleyerek İngilizcemi Geliştirebilir Miyim?

İngilizce geliştirme konusunda en çok sorulan sorulardan bir tanesi sadece dizi izlemenin yeterli olup olmayacağı şeklinde oluyor. Bu konuya açıklık getirilecek olunursa şu şekilde yanıt verilebilir. Sadece tek bir yöntem ile genel anlamda bir gelişim kaydetmek mümkün değildir.

Örneğin sadece şarkı dinlemek, kitap okumak ya da film izlemek yeterli olmamaktadır. Bu İngilizce geliştirme yolları bir bütün halinde uygulanmalıdır. Ayrıca her birinin farklı farklı faydaları bulunmaktadır.

Her dil gelişim yöntemini doğru bir şekilde gerçekleştirmek gerekmektedir. Ancak bu şekilde İngilizce geliştirme yolları fayda sağlayarak dil gelişimine olanak verecektir.

İngilizceyi Unutmamak için Ne Yapabilirim?

İngilizceyi unutmamak için mutlaka tekrar yapmanız gerekiyor. Pek çok kişinin düştüğü hata olan geri dönük tekrarları atlamamak büyük önem arz ediyor.

Örneğin ingilizce kelimeler için tuttuğunuz defteri günlük tekrar edebilirsiniz. Daha önce 3 tur izlediğiniz filmi ya da diziyi tekrar izleyebilirsiniz. Günlük işlerinizi yaparken bir yandan da İngilizce Podcast dinleyebilirsiniz.

İngilizceyi geliştirmek için kullandığınız bu yöntemleri sık sık tekrar etmeniz dili unutmamanızı sağlayacaktır.

Gün İçerisinde Hangi Zamanlarda İngilizceye Çalışmalıyım?

İngilizce öğrenmek ve geliştirmek isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan olan çalışma zamanı aslında kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin bir kişi sabah daha verimli çalışabiliyorsa uyandıktan ve kahvaltı yaptıktan sonra İngilizce çalışmaya başlayabilir.

Bunun yanında gece daha verimli çalışanlar varsa onlar için de gece çalışmak daha iyi olacaktır. Dolayısıyla İngilizce geliştirme çalışmalarının zaman dilimi kişiden kişiye farklılık gösteriyor.

Fakat çalışma zamanı konusunda kararsız olan ve tam olarak hangi saatlerde verimli çalıştığını bilmeyenler için şu öneriler izlenebilir:

 • Gece uyumadan 1-2 saat önce çalışmak
 • Uyku durumuna göre gece saatlerinde çalışmak
 • Sabah erken kalkıp çalışmak
 • Gün içerisinde bütün günlük işler bittikten sonra çalışmak
 • Güne yayarak parça parça çalışmak

İngilizceyi geliştirmek isteyen kişiler bu önerilerden kendisine uyan birini kullanabilirler. Fakat pek çok kişi tarafından sabah ya da gece uyumadan önce çalışılması tavsiye edilmektedir.

Tabii ki bazen bu saatlerde çalışmak mümkün olamayabilecektir. Bu gibi durumlarda müsait olunan en yakın vakitte İngilizce çalışmak yeterli olacaktır.

GPA nedir nasıl hesaplanır
GPA Nedir? GPA Hesaplama

İngilizcesi Grade Point Average (GPA) olan GPA kısaltmasını Türkçeye ağırlıklı not ortalaması olarak çevirebiliriz.

Bu not sistemi kolejlerde ve üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki Grade Point Average (Ağırlıklı not ortalamamızı – GPA) nasıl hesaplayacağız.

Hesaplamaları yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Bu konuyu beraber örneklerle inceleyelim. Not ortalaması denince iki tür not ortalamasından bahsedebiliriz.

 • Not ortalaması: Basit bir ortalama alma şeklidir. Burada alınan puanlar ders sayısına bölünür. Derslerin önem derecesini belirtmez. Bu yüzden eğitim öğretim kurumlarda kullanılmaz.
 • Ağırlıklı Not Ortalaması: Burada ağırlıklı not ortalaması olarak adlandırılmasının sebebi derslerin ACTS(Kredi) değişkeninin hesaba katılıyor olmasıdır.

Bu bakış açısıyla kredi si (ACTS) 4 olan bir dersle kredisi (ACTS) 6 olan bir dersin ortalamaya katkıları farklı olacaktır. Kredisi 6 olan bir ders için genel olarak haftada 6 saat ders işlenmekte kredisi 4 olan bir ders için genel olarak haftada 4 saat ders işlenmektedir.

Doğal olarak haftada 6 saat olarak işlenen ders daha fazla emek gerektirdiğinden, eğitimin hedeflenen kazanımlarını hesaba kattığından ortalamaya katkısı daha fazla olacaktır. Ders saatleri dersin önem derecesini belirtebilmektedir.

ACTS: Diplomalarının uluslararası geçerliliğe sahip olmasını isteyen üniversitelerden istenen koşullardan biridir. Yükseköğretim programlarında bu geçerliliğe sahip olmak isteyen üniversite kredileri (ACTS) buna uygun olarak düzenlerler. Bir programı uygulayan üniversiteler global entegrasyon için ACTS kredileri standart olmalıdır.)

Genel bir giriş yaptıktan sonra GPA (Ağırlıklı not ortalamasını nasıl hesaplayacağımızı beraber örneklerle inceleyelim.

Eğer kolej ya da üniversitenin 1. sınıf 1. dönemindeyseniz işleriniz kolay. Öncelikle okuduğunuz üniversitenin hangi not değerlendirme sistemini kullandığını doğru olarak belirlemelisiniz.

Günümüzde 3 farklı not değerlendirme sistemi kullanılmakta. Dersinizin notunun hangi değerlendirme sistemine ait olduğunu ve sayısal değerlerini tablodan doğru olarak belirlemelisiniz.

AA/BA/BB Not Sistemi

A+/A-/A Not Sistemi

A1/A2/A3 Not Sistemi

Harf Notu

Not Puanı Eşdeğeri

Harf Notu

Not Puanı Eşdeğeri

Harf Notu

Not Puanı Eşdeğeri

Acar

4.00

A+

4.00

A1

4.00

Ba

3.50

A

4.00

A2

3.75

Bb

3.00

A-

3.70

A3

3.50

Cb

2.50

B+

3.30

B1

3.25

Cc

2.00

B

3.00

B2

3.00

Dc

1.50

B-

2.70

B3

2.75

Dd

1.00

C+

2.30

C1

2.50

Fd

0.50

C

2.00

C2

2.25

Ff

0.00

C-

1.70

C3

2.00

Na

0.00

D+

1.30

D

1.75

D

1.00

F

0.00

F

0.00

Örnek

 1. Sınıf 1. Dönem

 

ACTS

Harf Notu

Harfin Nümerik Karşılığı

 

1. Ders -I

6

A3

3.5

21

2. Ders – I

4

B1

3.25

13

3. Ders -I

3

D

1.75

5.25

4. Ders -I

2

B3

2.75

5.5

5.Ders – I

2

A2

3.75

7.5

6.Ders – I

4

F

0

0

 

21

 

 

52.25

 

 

 

 

 

 

Ortalama

2.488095

 

 

Örneğimizde derslerimize ait ACTS değerlerini, sınavlardan aldığımız notun harf karşılığını ve harf karşılığının nümerik değerini yukarıdaki tablodaki gibi hazırlıyorsunuz.

Ardından her ders için ACTS değeri ile harfin nümerik değerini çarpıyoruz. Bulduğumuz bütün değerlerin toplamını toplam ACTS değerine bölüyoruz. Sonuç bize bu döneme ait not ortalamamızı veriyor.

Ağırlıklı notlarımızın toplamı 52.25 ve haftalık ders saatimiz 21 verileri eğitimimizin devam eden aşamalarında kullanacağız.

Burada 6.dersimizden başarısız olduk. ( Bazı üniversiteler D notunu koşullu geçer olarak belirler. Üniversitenizin yönetmeliğini incelemelisiniz. ) Burada biz de ortalamamız 2 nin üstünde olduğu için 3. Dersten koşullu geçmiş olduk.

Üniversitenin yönetmelik metninde  bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verdiğini,  Yarıyıl akademik ortalamasının, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunduğunu ifade etmektedir.  

Genel akademik ortalamanın  ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunduğunu resmi yönetmeliğinde belirtmektedir.

Şimdi 1.sınıfın 2. Dönemine geçtik. 6.Ders-I dersini tekrar etmeliyiz. Tekrar etiğimizde alınan son not geçerli olacaktır.

 1. Ders – I dersinin hesaplanmasını genel akademik ortalamaya, dönem akademik ortalamasına eklerken dikkatli olmalıyız.
 2. sınıf 2.dönem derslere ait not tablomuz aşağıdaki gibi olsun :
 

ACTS

Harf Notu

Harfin Nümerik Karşılığı

 

1. Ders -II

6

A3

3.5

21

2. Ders – II

4

B1

3.25

13

3. Ders -II

3

D

1.75

5.25

4. Ders -II

2

B3

2.75

5.5

5.Ders – II

2

A2

3.75

7.5

6.Ders – I

4

B2

3

7.5

 

21

 

 

59.75

 

 

 

 

 

 

Ortalama

2.85

 

 

 

I.Sınıf II.dönem ağırlıklı not ortalamamızı  2.85 olarak bulduk. Şimdi genel akademik ortalamamızı hesaplarken bazı ayrıntılara dikkat etmemiz gerekir. Yukarıda 6.ders-I dersi tekrar alındığı için genel akademik ortalamamız :

 

ACTS

Harf Notu

Harfin Nümerik Karşılığı

 

1. Ders -I

6

A3

3.5

21

2. Ders – I

4

B1

3.25

13

3. Ders -I

3

D

1.75

5.25

4. Ders -I

2

B3

2.75

5.5

5.Ders – I

2

A2

3.75

7.5

6.Ders – I

4

B2

3

7.5

1. Ders -II

6

A3

3.5

21

2. Ders – II

4

B1

3.25

13

3. Ders -II

3

D

1.75

5.25

4. Ders -II

2

B3

2.75

5.5

5.Ders – II

2

A2

3.75

7.5

38

112

Genel akademik ortalama

2.94736842

 

Dönem ortalamasını hesaplarken, bulunulan döneme ait bütün dersler yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanır. Genel akademik ortalama hesaplanırken ise tekrar alınmak zorunda kalınan derslerin son notları anlatıldığı şekilde hesaplamaya katılarak GPA bulunur. Yukarıda

6.Ders – I

4

B2

3

7.5

 

İşleminin hesaplamaya sadece bir kere katıldığına dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde

Üniversiteler öğrencilerin akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve C1, C2, C3 ve D notları aldıkları dersleri de tekrarlayabilmelerine olanak tanırlar. Üniversitelerin yönetmeliklerine göre hareket edilmelidir. Üniversiteler   tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerli olduğunu ifade etmektedirler

Şu ana kadar 1.sınıfın 1 ve ikinci dönemini bitirdik. Elimizde 38 kredimiz var. Ağırlıklı puan ile kredinin çarpımı olarak da 112 puan biriktirdik.  Genel akademik ortalamamız 2.95 oldu.

 

Gene Akamik ortalama

2.95

38

112

Dönem Ortalaması

3.22

20

64.4

 

58

176.4

Güncel akademik ortalama

3.04137931

 

 

Bu şekilde devam edilerek mezuniyet puanı elde edilir. Yukarıdaki işlemler yapılırken ofis uygulamalarından excel kullanılabileceği gibi elektronik tablo hazırlama ve işleme kabiliyeti olan bir program da kullanılabilir.

Burada tekrar etmek zorunda olduğunuz veya not ortalamanızı yükseltmek için tekrar aldığınız dersleri genel akademik ortalama GPA ya  doğru şekilde nasıl ekleyeceğinizi tekrar vurgulamak istiyorum. Buna dikkat etmelisiniz.

Üniversitelerin mezun olma koşullarında genel akademik ortalamanızın 2 nin üstünde olması gerektiği belirtilmektedir. Hepinize başarılı bir eğitim hayatı, öğrendiklerinizin çalışma hayatına etkili ve verimli bir şekilde yansıtabileceğiniz bir iş hayatı diliyoruz.

ylsy bursu
YLSY (Meb Bursu) Nedir? YLSY’den Kimler Faydalanabilir?

YLSY bursu yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen öğrencilerin milli eğitim bakanlığı tarafından maddi anlamlılık desteklenmesi ve burs verilmesi sistemidir.

Bu burs sayesinde yurtdışındaki en iyi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanınız bulunur. Pasaport masrafları, yurtdışı eğitim masrafları, her geçen gün artan kur fiyatları yurt dışında eğitim görmenize engel olabilir.

İşte tam da böyle durumlarda not ortalaması yüksek olan öğrenciler için yurtdışı burs imkanı sağlanır. Yurtdışına giderken birçok masraftan kurtulmuş olursunuz.

Yurtdışında gideceğiniz olan okulun ücreti, yurt içinde ve dışında ulaşım sağlarken oluşacak olan giderleriniz, sağlık masraflarınız, sınav ücretleriniz, kırtasiye giderleriniz ve her ay belli bir miktarda burs ödemesi YLSY bursu sayesinde karşılanır.

Ayrıca yurtdışına gitmek isteyen ancak dili yetersiz olan öğrenciler için de YLSY 6 ay boyunca ücretsiz olarak yabancı dil öğrenimi imkanı sağlar.

YLSY Bursu Kimlere Sağlanır?

ylsy bursu nedirYurtdışında eğitim almak ve YLSY bursundan faydalanmak istiyorsanız YLSY bursu kimlere sağlanır diye merak ediyor olabilirsiniz. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmazsınız.

Ayrıca üniversite eğitimini tamamlamış ve en az lisans eğitimi mezunu olmuş olmanız gerekir. 30 yaşın altındaki kişiler YLSY bursundan faydalanabilir. Ayrıca lisans mezuniyet ortalamamızın 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yabancı dil yeterlilik sınavı olan ALES’ ten en az 70 puan alınması gerekir. Aynı zamanda başvuru yapmak isteyen kişi erkekse askerlikle alakalı herhangi bir ilişkisi bulunmamalıdır. Şartlara uygun olan kişiler burs imkanından kolaylıkla faydalanabilirler.

YLSY Bursunun Avantajları

Lisans eğitimini tamamlamış olan öğrenciler genellikle yüksek lisans veya doktora yapmak için yurtdışını tercih edebilirler. Bu sayede farklı ülkelerdeki kültürleri keşfedebilir ve kendilerini çok daha fazla geliştirebilirler.

YLSY bursunun avantajları oldukça fazladır. İlk olarak bu buzdan faydalanan kişiler yurtdışındaki eğitimleri ücretsiz bir şekilde alabilirler. Aynı zamanda yurtdışından diploma almış olmaları farklı Avrupa ülkelerinde iş bulmalarını kolaylaştırır.

Ayrıca farklı bir kültürle bir araya gelmiş olmak dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla tanışmayı ve iletişim kurmayı da sağlar. Bu sayede pek çok farklı dil öğrenebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Ayrıca dünyanın en önde gelen üniversitelerinde eğitiminizi tamamlayarak akademik anlamda da çok daha iyi şekilde ilerleyebilirsiniz.

YLSY Bursu Başvurusu

Milli eğitim bakanlığı tarafından lisans eğitimini tamamlamış ve lisansüstü eğitimlerini de yurt dışına yapmak isteyen kişilere YLSY burs imkanı tanınmıştır. Özellikle de yurtdışındaki eğitim masraflarının çok yüksek olmasından dolayı pek çok kişi burslu olarak gitmek istemektedir. Ancak yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen kişilerin belirli şartlara uygun olması gerekir.

YLSY bursundan faydalanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması aranan ilk hususlardan bir tanesidir. Ayrıca En az 4 senelik lisans programını tamamlamış olmaları gerekir.

Farklı bir ülkeye gidilecek olmasından dolayı yeterli seviyede yabancı dil biliniyor olması çok önemlidir. Bu nedenle de ALES sınavından en az 70 puan almak şarttır. Ayrıca 30 yaşın üstündeki kişiler bu burstan faydalanamayacakları için başvuruları kabul edilmez.

Yurtdışı eğitimi almak isteyen kişinin cinsiyeti erkek ise mutlaka askerlikle alakalı herhangi bir ilişkisinin bulunmaması gerekir. Örneğin askerlikten muaf olması veya askerliğini yapmış olması gerekir.

Ayrıca öğrenim görmüş olduğu lisans programında 4 üzerinden en az 2.50 puan ortalama yapmış olması gerekir. Tüm bu şartlara uygun olan kişiler başvuruları gerçekleştirebilirler.

YLSY bursu başvurusu ÖSYM’nin web sitesi üzerinden yapılmaktadır. ÖSYM şifreleri ve t.c. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabilir ve 15 lira başvuru ücretini ödedikten sonra gerekli bilgileri doldurabilirler. Sel bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde en güncel haliyle yazmak çok önemlidir.

Bilgilerde yapılacak olan yanlışlıklar başvurunuzun iptal olmasına neden olur. Başvuruyu web sitesi üzerinden yaptıktan sonra sözlü sınava çağrılma hakkına sahipseniz sınav yerinizi tarihimiz yine internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.
YLSY başvurusu yapmış olan adayların sözlü sınava çağrılması durumunda yanlarında giriş belgesini, nüfus cüzdanını mutlaka götürmeleri gerekir.

YLSY Eğitimi Alınabilecek Yerler

ylsy bursundan kimler faydalanabilirLisansüstü eğitimini yurt dışında gerçekleştirmek isteyen kişiler YLSY eğitimi alınabilecek yerleri merak ederler. Pek çok farklı ülkede eğitiminizi tamamlayabiliriz.

Özellikle de Amerika, Fransa, Hollanda, Almanya, Avustralya, İsveç, Kanada, İtalya gibi ülkeler en sık tercih edilen ülkelerdir. Ancak tercih edebileceğiniz ülkeler yalnızca bu kadarla sınırlı da değildir.

YLSY eğitimi alınabilecek yerlerin çok fazla çeşitlilik sağlaması herkesin beklentilerine, isteklerine ve almak istediği eğitime göre istediği ülkeyi seçme şansının olduğu anlamına gelir.

Elbette ki yurt dışı eğitiminizi tamamlayacağınız ülkeyi seçerken bazı önemli noktalara da dikkat etmelisiniz. Doğru tercih yaparak gitmeniz durumunda gittiğiniz ülkede kendinize hem akademik hem de kültürel anlamda pek çok şey katabilirsiniz.

YLSY Eğitimi İçin Ülke Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yurtdışında lisansüstü eğitimini tamamlamak isteyen kişiler YLSY eğitim için ülke seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara mutlaka önem vermelidir.

Seçmek istediğiniz ülkelerin sizlere hangi anlamda ne katkılar sağlayacağını iyi şekilde öğrenmelisiniz. Ayrıca girebileceğiniz pek çok okul ve bölüm bulunurken arasından en çok imkanı size sunacak olanı seçmelisiniz.

Ayrıca yurt dışında bazı bölümler ortalamanız a dikkat ederken aynı zamanda iş tecrübelerinize de bakıyor. Bu nedenle kendinize uygun bir bölüm ise seçmelisiniz. Her ülke ve her üniversite kendine ait bazı giriş koşulları koyar.

Bu koşulları dikkatli bir şekilde değerlendirmeli ve kendinize uygun ise seçmelisiniz. Ayrıca okulların dil eğitimi konusunda nasıl bir yol izlediği de çok önemlidir. Bazı okullar dil yeterlilik programı sağlayıp yeterli seviyede bilmeyen kişiler için hazırlık okulu sunarken bazı okullar ise böyle bir imkan sunmuyor olabilir. Tüm bunları seçiminizi yaparken göz önünde bulundurmalısınız ve ona göre bir tercih yapmalısınız.

Üniversite Sınavına Girmeden Lisans Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler
Üniversite Sınavına Girmeden Lisans Eğitimi Alabileceğiniz Ülkeler

Üniversite sınavına girmeden lisans eğitimi alabileceğiniz ülkeler, eğitim insanlar için çok önemlidir. Günümüzde pek çok kişi üniversite eğitimini en iyi şekilde alabilmek için uğraşıyor.

Artık ülkemizde lise mezunu olmak istenilen mesleğe sahip olmak için yeterli olmuyor. Bu nedenle de öğrenciler üniversite hayatlarına çok önem veriyorlar. En iyi üniversitelerde en iyi imkanlar da okumak istiyorlar.

Günümüzde adından söz ettirmiş üniversitelerde okumak ilerleyen dönemlerde iş bulmak konusunda da çok önemli bir yere sahip buluyor.

Bu nedenle birçok kişi ülkenin en iyi üniversitelerine girebilmek için çabalıyor. Ancak bazı kişilerde yurtdışında eğitim görerek farklı ülkelerde yaşamak ve eğitimlerini tamamlamak istiyorlar.

Böyle durumlarda üniversite sınavına girmeden lisans eğitimi alabileceğiniz ülkeler bulunur.

Sınavsız Lisans Eğitimi Veren Ülkeler

Üniversite Sınavına Girmeden Lisans EğitimiÜlkemizde üniversite okumak isteyen kişiler üniversite sınavına girmek zorundadır. İki basamaktan oluşan bu sınavlar sonucunda alınan puan hangi bölüme yerleşmenize yeterli ise o bölümde okumanız gerekiyor.

Pek çok kişi hayal ettiği değil puanın yettiği bölüme yerleşme kararı alıyor. Ancak ülkemiz şartlarında ki üniversite sisteminde okumak istemeyen kişiler farklı ülkelerde eğitim görmek istiyorlar.

Sınavsız lisans eğitimi veren ülkeler oldukça fazladır. Sınavsız lisans eğitimi veren ülkelerde herhangi bir sınava girmeden yalnızca lise diplomanız ile üniversiteye yerleşebiliyorsunuz.

Bu üniversitelerin pek çok konuda öğrencilere sağlamış olduğu avantajlar bulunur. Bu ülkelerde lisans eğitimini tamamlamış olan kişiler aldıkları diploma sayesinde birçok Avrupa ülkelerinde geçerli bir meslek sahibi olabiliyorlar.

Ayrıca bu diplomaya sahip olan kişiler yüksek lisans eğitimlerini de bu ülkelerde gerçekleştirerek akademik anlamda kendilerini daha ileri seviyeye taşıyabiliyorlar.

Sınavsız bir şekilde üniversite imkanı tanıyan ülkeler ise; Slovakya, Ukrayna, Hollanda, Litvanya, Letonya ve Polonya’dır. Yurtdışında eğitim almak isteyen kişiler bu ülkeleri değerlendirebilirler.

Yurtdışında Üniversite Okumak

Günümüzde birçok öğrencinin hayalini kurduğu şeylerden bir tanesi yurtdışında üniversite okumak ve yaşamaktır. Farklı ülkelerde yaşamak ve eğitim almak için ilk olarak dilinizin yeterli seviyede olması gerekir.

Eğer belirli seviyede dil biliyorsanız yurtdışında üniversite okumak sizin için harika bir imkan olacaktır. Yurtdışında eğitim almak pek çok açıdan avantajı da beraberinde getirir. Alınan diplomalar Avrupa ülkelerinde de geçerli olabileceği için çok farklı çalışma alanları sizlere sunulur. Ayrıca çok farklı kültürlerden insanlarla tanışır ve çevrenizi genişletirsiniz.

Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin değerlendirebileceği birden çok ülke vardır. Ülke kendisine göre bazı avantajları ve dezavantajları barındırır.

Hangi ülkede üniversite eğitimi almak istediğinize karar vermeden önce mutlaka ülkelerin olumlu ve olumsuz eğitim koşullarını değerlendirmelisiniz. Hepsi birbirinden farklıdır ve size en uygun olanını seçmeniz çok önemlidir.

Ülkelere Göre Üniversitelerin Avantajları ve Dezavantajları

Her ülke kendi içerisinde bazı eğitim sistemlerine sahiptir. Üniversitenize nerede okuyacağınıza karar vermeden önce mutlaka o ülkenin şartlarını değerlendirmelisiniz.

Detaylı bir şekilde araştırma yapıp ülkelere göre üniversitelerin avantajları ve dezavantajları nelerdir önünüze koymalısınız. Ben size en uygun ve size en rahat şekilde hissettirecek olan üniversiteyi seçmeniz eğitim hayatınızın kaliteli bir şekilde geçmesini sağlar.

Slovakya

slovakyaYurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin tercih edebileceği ülkelerden bir tanesi Slovakyadır. Slovakya üniversite kayıtlarını gerçekleştirirken ülkemizdeki YKS sınav sonuçlarını baz almaz.

Bu nedenle de eğer okumak istediğiniz bölüm işletme gibi herhangi bir sınava gerek olmayan bölümse lise diploması ile üniversiteye kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ayrıca üniversiteye kayıt olurken önemli nokta İngilizcenizi yeterli seviyede olmasıdır.

Ancak Slovakya’da üniversite okumak isteyen kişi teknik ve teknoloji alanlarında yani mühendislik gibi alanlarda üniversite okumak istiyorsa İngilizcenin yanı sıra matematik ve fizik sınavlarına da tabi tutulur.

Bu sınavlardan başarılı olabilmeniz durumunda üniversiteye kabul edilirsiniz. Aynı zamanda Slovakya’da tıp okumak istiyorsanız da İngilizcenin yanı sıra biyoloji medikal İngilizce ve kimya gibi derslerden sınava girmek zorundasınızdır.

Slovakya’da üniversite eğitimi almak isteyenler için bazı dezavantajlarda bulunabilir. Bu ülkede eğitimleri Slovakça almak zorunda değilsinizdir. Anne de mutlaka ileri İngilizce şartı konulur.

İyi seviyede İngilizce bilmiyorsanız üniversiteye kabul edilmezsiniz. Ayrıca yurtdışında eğitim almak elbetteki ülke içerisinde eğitim almaktan çok daha pahalıdır. Eğitimler Euro ile belirlendiği için ülke şartlarına göre pek çok kişiye pahalı gelebilir.

Ukrayna

ukraynaYurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin tercih ettiği ilk ülkelerden bir tanesi de Ukraynadır. Ukrayna; üniversite olarak çok önemli üniversitelerin yer aldığı ve eğitim anlamında ileri gelen yerlerden bir tanesidir.

Ayrıca yurtdışında eğitim alınıyor olmasına rağmen kendi ülkemizden bile daha uygun fiyata eğitim alabilirsiniz. Ukrayna ekonomik anlamda diğer ülkelere oranla çok daha mantıklı bir tercihtir.

Ukrayna’da bir sene hazırlık eğitimi almanız gerekir. Sonrasında dilediğiniz bölümde herhangi bir sınav şartı olmadan eğitiminizi alabilirsiniz.
Ukrayna’da üniversite okumanın avantajları oldukça fazladır.

Ukrayna’da okuduktan sonra almış olduğunuz diploma hem Avrupa ülkelerinde hem de Türkiye’de denkliği olan bir diplomadır. Bu nedenle de iş bulma ihtimaliniz çok daha fazladır. Ayrıca yurtdışında eğitim almanızdan dolayı birden fazla dile de hakim olmuş olursunuz.

Hollanda

hollandaDünyanın en iyi eğitim veren ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda herhangi bir sınav şartı koymadan ülkemizden öğrencileri alabiliyor. Hollanda’da üniversite okuyup diploma almanız durumunda uluslararası bir diplomaya sahip olmuş olursunuz.

Bu da mezun olduktan sonra Avrupa’da bile iş bulabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca Hollanda’da üniversite eğitimi alan kişiler İngilizce dışında farklı dilleri de kolaylıkla öğrenebilirler. Bu üniversitelerde okumak isteyen kişiler lise diplomaları ile başvuru gerçekleştirebilirler.

Ayrıca yeterli seviyede yabancı dile sahip olduğunuzu da kanıtlayan bir test sonucunuzun olması çok önemlidir. Hollanda’da üniversite eğitimi almak birçok açıdan avantaj sağlasa da eğitim ücreti olarak ülkemizde bir dezavantajdır.

Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olmadığı için çok daha yüksek maliyetler de eğitim alma durumu yaşanır. Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler çok uygun fiyatlara eğitim alırken ülkemizdeki öğrenciler oldukça yüksek ücretler eğitim alabilmektedir.

Litvanya

litvanyaLitvanya doğal güzellikleri ile tanınan ve bilinen bir Avrupa ülkesidir. Türkiye’den de üniversite eğitimi almak için giden pek çok kişi bulunur.

Lise diploması başvuru yapılırken yeterlidir. Ancak ingilizce seviyenizin ileri seviye yakın olması istenen şartlardan bir tanesidir. Yeterli seviyede dile sahip olmayan kişiler litvanya’da ilk olarak hazırlık eğitimi alırlar.

Lisans eğitimi ücretleri Euro ile hesaplanır ve ortalama bir fiyattadır. Ayrıca Litvanyada yaşamda çok pahalı değildir bu nedenle de öğrenciler tarafından çok fazla tercih edilir.

Letonya

letonyaLetonya sınavsız olarak öğrenci kabul eden ülkelerden bir tanesidir.

Kültürel anlamda öğrencilere çok fazla deneyim yaşatacak üniversitelere sahiptir.

Yaşam ve konaklama olarak da öğrenciler için uygundur.

Pek çok ülkeden öğrencinin gelmesi nedeniyle de farklı kültürleri ve insanları tanıma imkanı sunar.

Polonya

polonyaPolonya sınavsız olarak üniversiteye kabul alan ülkelerin başında gelir. Ayrıca eğitim süresi olarak da diğer ülkelere oranla daha kısadır.

Eğitimler yaklaşık olarak üç yıl sürmektedir ancak tıp gibi bölümler çok daha uzun yıllar sürebilir.

Aynı zamanda ülkemiz ile de denklik imkanı sağlar. Bu sayede hem Avrupa ülkelerinde hem de kendi ülkemizde iş bulma imkanı sunar.

Eğitim ücreti euro olarak ödenir ve ortalama bir fiyat aralığına sahiptir.

erasmus nedir
Erasmus Nedir? Erasmus’a Kimler Katılabilir?

Erasmus hakkında herşey, günümüzde eğitim insanlar için hayatlarında çok büyük bir yere sahiptir. Herkes başarılı olmak ve iyi bir akademik eğitime sahip olmak ister.

erasmus dil öğrenmekİyi üniversitelerde okumak ve akademik anlamda başarılar elde etmek pek çok anlamda insanlara kazanç sağlar. Aynı zamanda birçok öğrencinin hayalini kurmuş olduğu Erasmus; öğrencilere büyük faydalar sağlar.

Kendi ülkemizde eğitim görmenin yanı sıra farklı ülkelerde farklı kültürlerin içerisinde eğitim görmemiz bizi hem akademik hem de kültürel anlamda çok büyük ölçüde etkiler. Kısa bir süreliğine de olsa yurtdışında yaşamak insanlara pek çok şey kazandırır.

Peki ama öğrenciler tarafından bu kadar fazla sevilen ve ilgi duyulan Erasmus nedir? Erasmus’a kimler katılabilir? Bu soruların cevabı pek çok öğrenci tarafından merak edilir.

Ülkemizde Erasmus her geçen yıl daha da fazla ilgi görmeye devam eder. Bu nedenle de Erasmus hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler de oldukça fazladır.

Erasmus Nedir?

Dünyanın her yerinden çeşitli öğrencilerin katılım sağlamış olduğu Erasmus üniversite öğrencileri için Uluslararası bir değişim programıdır. Avrupa Birliği tarafından üniversiteler arasındaki etkileşimi artırmak üzere finanse edilmiştir. Ayrıca Erasmus programı sayesinde ülkeler arası işbirliği ile sağlanır.

Pek çok kişi Erasmus nedir sorusunun cevabını yabancı dil öğrenme programı olarak düşünebilir. Ancak Erasmus bir yabancı dil öğrenme programı değildir. Ayrıca Erasmus burs diploma ve araştırma programı da değildir.

Erasmus öğrenciler ve kültürler arasındaki etkileşimi arttırmayı amaçlayan bir programdır. Dünyanın her yerinden öğrencilerin bir araya geldiği ve kendi kültürlerini tanıttığı bir ortamdır. Bu nedenle de Erasmus programına katılmış olan öğrenciler farklı bir ülkede yaşamayı öğrenmenin yanı sıra farklı kültürler ile yaşamayı da öğrenir.

Erasmus’tan Kimler Yararlanır?

Erasmus programı üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği bir programdır. Ancak burada önemli olan nokta an o okumakta olduğu lisans programının en az birinci yılını bitirmiş olmalıdır. Ayrıca not ortalamaları da 4 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.

Kısacası Erasmus’tan kimler faydalanabilir sorunun cevabı bu koşullara uygun olan her üniversite öğrencisi Erasmus programına katılmak için başvuruda bulunabilir olmalıdır. Ancak ülkenin her yerinden pek çok öğrenci katılacağı için ve sınırlı sayıda öğrenci kabul edileceği için Erasmus programına katılmak bazen zor olabiliyor.

Erasmus’un Amacı

erasmus programına katılmışErasmus pek çok öğrencinin hayalini kurmuş olduğu uluslararası bir değişim programıdır. Erasmus dil öğrenmek için yurtdışına öğrencilerin gitmesi olarak düşünülse de aslında erasmus’un amacı farklı kültürlerdeki ve ülkelerdeki insanların bir araya gelerek kültürel etkileşim de bulunmalarıdır.

Bu sayede Avrupa Birliği Avrupa Kıtası’ndaki üniversiteleri kendi adı altında toplamayı amaçlar. Aynı zamanda ülkeler arası projeleri gerçekleştirmek için de hem öğrenciler hem de eğitmenler için çok önemli bir fırsattır.

Erasmus programına katılmış olan kişiler dünyanın çeşitli yerlerinden insanlarla tanışıp farklı yaşam tarzlarını gözlemleyebilirler. Yalnızca farklı bir ülkede yaşamanın vermiş olduğu deneyimi değil farklı kültürlerdeki insanları da görmüş olurlar.

Erasmus’un Avantajları

Erasmus üniversite eğitimi alan öğrenciler için çok büyük avantajlar sağlar. Erasmus’un avantajlarından ilki farklı ülkelere görmek ve orada yaşama imkanı bulmaktır.

Bu sayede farklı ülkelerin insanlarını, tarihini, yaşam şekline, mutfağını ve bunun gibi daha pek çok yanını deneyimleme şansını sağlar. Ayrıca Erasmus programına katılmış olan kişiler dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışıp arkadaşlık kurabilirler. Bu sayede farklı kültürlerle ilişki içerisine girip hayata farklı şekilde bakmayı öğrenirler.

Yurtdışında belirli bir süre boyunca kalmak öğrencilerin değil yeteneklerini de geliştirir. Belirli bir seviyeye sahip olmanız durumunda Erasmus programına katılıyor olsanız bile orada kalmış olduğunu süre boyunca dil yeteneğiniz çok daha hızlı bir şekilde ilerler.

Akademik anlamda da öğrencilere ciddi faydalar sağlar. Bu nedenle de ülkenin her yerinden öğrenciler tarafından büyük ilgi görür ve her geçen yıl birçok kişi Erasmus programından faydalanır.

Erasmus Sayesinde Hangi Ülkelere Gidilir?

Erasmus programına katılmak isteyen öğrenciler en çok Erasmus programı sayesinde hangi ülkelere gidilir diye merak ederler.

Avrupa Birliği tarafından yönetilen Erasmus sistemi pek çok ülkeye gitme imkanı sunar. Böylelikle öğrenciler kendilerine en uygun olan ülkeye gidebilir ve orada eşsiz deneyimler kazanabilirler.

Bu noktada hangi ülkenin ne sağlayacağı ve sizin için hangi anlamlarda avantajlı olacağı iyi değerlendirilmelidir. 2006 senesinden itibaren uygulanmaya başlanan Erasmus programı Avrupa’nın 31 ülkesinde öğrencilere eğitim vermektedir.

Bu ülkelerin başında Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Almanya İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan, Malta, Macaristan, Avusturya, İzlanda ve Belçika gelir. Bu ülkeler dışında daha pek çok ülkede hizmet veren Erasmus programı öğrenciler tarafından her yıl tercih edilmeye devam ediliyor.

Erasmus Başvuruları

erasmusa kimler katılabilirÜniversite okuyan her öğrencinin hayali olan Erasmus programı okumuş olduğunuz okul tarafından destekleniyorsa mutlaka değerlendirmelisiniz. 3 ay ile 12 ay arasında değişen Erasmus programları öğrencilere pek çok anlamda katkı sağlar.

Erasmus programına katılmaya karar veren kişilerin ilk olarak yapmaları gereken şey ülkelerin Erasmus sistemlerini incelemektir. Hangi ülkede Erasmus yapmak istediğine karar verilmesi çok önemlidir. İsteklerinize ve beklentilerinize uygun olan ülkede Erasmus yapmanız sizin için çok daha büyük faydalar sağlar.

Kararını verdikten sonra okulunuzun Erasmus koordinatörü ile görüşebilirsiniz. Size belirtilmiş olan belgeleri ve evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladıktan sonra okulunuz sizden Erasmus dil yeterliliği sınavını geçmiş olduğunuza dair bir belge ister.

Yurtdışına çıkmadan önce pasaport mutlaka çıkartılmalıdır. Eğer pasaporta sahipseniz süresini uzatmalı ve okulumuz tarafından teyit edilmesini sağlamalısınız.
Başvuru yapmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları veya Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları gerekir. Ayrıca öğrenci olmasa bile Türkiye’de bir işte çalışması veya yaşıyor olması da yasal olarak izinli ise yeterli olacaktır. Ayrıca üniversite öğrencisi olmak ve üniversitenin en az bir senesini tamamlamış olmak zorunludur.

Hazırlık okumuş olan öğrencilerin hazırlık seneleri bir yıl olarak kabul edilmez. Ayrıca Erasmus tarafından belirlenmiş olan not ortalamasına uygun bir başarı göstermiş olmanız çok önemlidir. Yurt dışına çıkacak olduğunuzdan dolayı yeterli seviyede dil öğrenmiş olmanız çok önemlidir.

Erasmus programına katılmadan önce dilinizi kanıtlamak adına Erasmus sınavına girmeniz gerekir. Eğitim almak istediğiniz ülkenin eğitim dili için erasmus’un sağlamış olduğu o dil sınavına girmelisiniz. Eğer eğitim dili İngilizce ise Erasmus İngilizce sınavına girmelisiniz veya öğrenim dili Fransızca ise Erasmus Fransızca sınavına girmelisiniz.

Erasmus başvuruları yapmak isteyen kişilerin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi de daha önce erasmusa katılmamış olmasıdır. Programına yalnızca bir kere katılma hakkınız vardır. Anne de daha önce erasmusa katılmış olan kişiler yeniden talepte bulunamazlar.

Erasmus ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Erasmus ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar arasında ilk sırada gitmek istediğiniz ülke iyi seçmeniz gerektiği gelir. Dünyanın pek çok ülkesine gitme imkanınız olduğunu unutmamalısınız ve hangi ülkenin sizin için daha faydalı olacağına mutlaka karar vermelisiniz.

Erasmus programına katılmış olan kişiler ülkelerine geri dönerken mutlaka katılım sertifikası almalıdırlar. Fakülte ile iletişim halinde olunmalı ve erasmusta almış olduğunuz eğitimin kendi üniversiteniz de sayılabilmesi için takipte olmalısınız. Aynı zamanda yurtdışından döndükten sonra elektronik ortamda size bir form iletilir. Formu doldurmanız çok önemlidir.

yks son tekrar
YKS 2021 Sınavına Girmeden Önce Son Tekrar Nasıl Olmalıdır?

Yks için son tekrar, uzun ve yorucu bir hazırlık döneminin sonuna doğru hızla yaklaşmaktasınız. Sınava çok az bir süre kaldı.

ösymSon dönemeç. Bu son aşamada yapacağınız yerinde hamlelerle rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. YKS 2021 sınavına girmeden bu süreyi nasıl geçirmeliyiz.

Yapacağımız son tekrarlar nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz. YKS 2021 sınavına giderken yanımızda hangi malzemeleri bulundurmalıyız. Hangi malzemeleri bulundurmamalıyız.

Sınav uygulamayla ilgili temel esaslar nelerdir. Sorularının cevaplarını bulmaya çalışalım. Çoğunuz bu süreçte kendi çalışma alışkanlıklarınızı edindiniz. Soru çözme stratejileriniz hazır.

Sınava girmek için sabırsızlanıyorsunuz. Sınav başlasa da şu sorular nasıl çözülür bi göstersem diye düşünüyorsunuz. Bildiklerimizin üstünden hızlıca geçelim.

Zihinsel / Bilişsel Son Tekrar

 • YKS sınav zaman uygulama provası tekrar tekrar yapın : kendinizi turlama tekniğini uygulayacağınız denemeler uygulayın. Sınavlarda çok kolay / kolay / orta / zor(eleyici) / çok zor(eleyici) sorular bulunacaktır. 1. Turda kolay soruları / 2. Turda kolay soruları / 3. Turda orta soruları / 4. Turda zor(eleyici) soruları / 5. Ve son turda çok zor soruları çözmelisiniz. Bu planlama yöntemine kendinizi alıştırın.
 • YKS sınav esnasında herhangi bir soruyla inatlaşmayın. Bu aşamada sezgilerinize güvenin. Kendi kendinize sorunun harcanması muhtemel süreyi sezmeye çalışın.
 • Art arda bildiğiniz soruları çözmeniz size moral verecektir. Tam tersi de doğrudur. Art arda çözülen yanlış sorular, art arda fazla zaman harcayan sorularda takılmak moralinizi bozacak, çözebileceğiniz sorulara bile moralsiz başlamanıza veya yanlış çözmenize bile sebep olabilecektir.
 • Anahtar Kelimeler : Akılda topluca bulunması gereken bilgileri anahtar kelimeler kullanarak kodlayınız. Ve bunları düzgün aralıklarla tekrar ediniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta anahtar kelimeleri birbirinden açık ve net şekilde ayrılması gerektiğidir. Anahtar kelime olabileceği gibi herhangi bir işlem basamaklarını özetleyen bir hikaye de olabilir.YKS sınav başvurusu

 • Çıkması Muhtemel Soruları Tespit Etmeye Çalışın : Önceki dönemlerde ÖSYM sınavlarında çıkması muhtemel, defalarca farklı şekillerde sorulan soruları tespit etmeye çalışın. Bu soru tiplerinde eksiklikleriniz varsa not alın ve tekrar edin.
 • Sosyal platformları Etkili Kullanın : Sosyal platformlarda konu özetleri mevcut. Kaliteli anlatım yapan kanalları tespit edin, araştırın, ebeveynlerinizden, öğretmenlerinizden arkadaşlarınızdan öneri almaya çalışın. Size hitap eden anlatım tarzını tespit edin ve eksik olduğunuz konulardaki eksiklerinizi gidermeye çalışın.
 • Metafor Kullanın : Bir konunun temelini oluşturan, giriş cümleleriyle devamını aklınıza getirebilecek metaforları not alın ve düzenli olarak tekrar edin.
 • Tekrar Etmekten Korkmayın : Sınavlardan önce bazı konularda yapılan hızlı bir göz atma çalışması bile, sınavlarda hatırlama açısından faydası dokunabilir. Böyle çalışmalar yapmaktan çekinmeyin.
 • Yeni Konu Çalışmalardan Kaçının : Hiç bilmediğiniz, eksik olduğunuz bir konuyu sıfırdan öğrenmeye çalışmayın. Bildiğiniz gibi bazı derslerde konular iç içe geçmiştir. Temellerde yapacağınız değişikliklerle bir çok konu değişime uğrayabilir, sonuçları yıkıcı olabilir.
 • Özden Ayrılmayın : Kuru ezber stratejisi yerine anlama ve anlamlandırmaya çalışın. İşin özünü yakalamaya çalışın. YKS sınavı daha çok adayların daha çok muhakeme güçlerini ölçmektedir. Buna kendinizi alıştırın. Eleştirel ve analitik düşünün. 5N 1K tekniği bir klasik olmuş durumda soru çözerken beyninizin bir tarafı durmadan soru sormalı, yaptığınız işlemleri kontrol etmeli.
 • Kendine Güven : Aşırı özgüven, güvensizlik sınav başarısını direkt etkileyen faktördür. Dengeli davranmak her zaman faydalıdır. Aşırı güven soruları yüzeysel ele almaya sebep olur. Bu da sizin soruyu yanlış çözmenize sebep olur.
 • Eleştirel Gözle Bakma : Soru çözerken kendinizi, işlemlerinizi eleştirel gözle bakmaya çalışın.

Sınava Giderken Yanımızda Bulundurmamız Gerekenler Nelerdir?

ÖSYM siz adaylara, sınava giriş belgelerinizi alırken uymak zorunda olduğunuz kuralları göstermekte ve okudum/anladım düğmesi tıklatarak giriş belgelerinizi alabilmenize olanak sağlamakta, böylece bu metnin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Böylece ilgili konularda itirazın önü kesilmiş oluyor. Sınava giriş belgenizin altında bulunan açıklamaları dikkatlice ve defalarca okuyunuz.

Uymak zorunda olduğunuz kuralları tekrar edelim. Özetlememiz gerekirse; (ÖSYM sayfasından veya sınav giriş belgenizden tekrar ediniz.)

 1. Yanınızda sınav giriş belgesini mutlaka bulundurun : ÖSYM sayfasından aldığınız sınav giriş belgesini mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Mümkünde birkaç kopyası olsun. Belgeyi bulundurduğunuz yer, hem kolay ulaşabilir hem de zarar görmeyeceği bir yer olsun.
 2. Sınava giriş belgesinin üzerinde güncel, fotoğrafınıza bakan kişinin sizi tanımasına olanak tanıyan bir fotoğrafın bulunması zorunludur. Fotoğrafınız yakın bir tarihte çekilmiş olmalı. Günümüzde bu fotoğraf nüfus cüzdanındaki resimden çekilmektedir. Eğer üzerinden çok süre geçmiş bir kimlik fotoğrafınız varsa ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ücretsiz olarak güncelleyiniz. Bu giriş belgesinin üzerinde herhangi bir yazı veya işaretleme bulunmamalıdır. Sınav giriş belgesinin üzerine herhangi bir işaret koymayınız. Sınav giriş belgesinin üzerine herhangi bir not almayınız.
 3. Geçerli kimlik belgelerinden biri (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Pasaport …vb)
 4. Sadece sınav giriş belgenizde yazılı yerde sınava girebilirsiniz Sınava gireceğiniz yeri tam olarak bilmelisiniz. İsim benzerliği dolayısıyla gittiğiniz yerde sınava alınmayacaksınız. Asıl sınav giriş merkezine ulaştığınızda binaya alınma süresi dolmuş olacağından kesinlikle sınav merkezine alınmayacaksınız
 5. Sınava gireceğiniz yerde en az bir saat önce hazır bulunmalısınız.
 6. Yanınızda metal, elektronik, veri kaydetmeye ve görüntülemeye yarayan her türlü elektronik cihaz bulundurulması yasaktır. Yanında bu tür cihaz taşıdığı tespit edilen adayların sınavları iptal edilir. Üzerinizde metal aksam ve saat bulunmamalıdır.
 7. Kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından verilecektir. Sınava üzerindeki yazılar sökülmüş pet şişelerde su getirilebilir.
 8. Sınav sonunda sınav evrakları görevlilere mutlaka teslim edilmelidir.
OHAL’de Yurtdışına Çıkmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir
OHAL’de Yurtdışına Çıkmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL uygulaması, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

ohal döneminde yurtdışına çıkmakOlağanüstü hâl durumunda kalınması halinde özgürlüklerimiz ve haklarımızın kısıtlanması söz konusudur. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni içerisinde yaşamaktayız.

Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ve buna yönelik olan yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin gün yüzüne veyahut şiddet olayları sebebiyetiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında OHAL ilan edilir.

OHAL uygulaması ülkenin olağanüstü koşullar altında kalması halinde gerekli görülür.

Bunun beraberinde OHAL uygulaması, istenmeyen şartların oluşması halinde gerekli düzene geri dönüş için en doğru karar biçimidir.

OHAL ilanının, normal yaşama olası etkileri tartışılırken, yurtdışına çıkışta uygulanan kurallar ve yapılması gerekenler uygulamanın en merak uyandıran sorunlarından biri olmuştur.

OHAL’de Yurt Dışına Çıkarken Uygulanan Kurallar Nelerdir?

Olağanüstü hal ilan edilmesinin beraberinde pasaport türü normal olan vatandaşların çıkışlarına ek olarak yeni prosedürler uygulanmaya başlandı. Olağanüstü hâl sırasında yurt dışına çıkarken yanımızda bulundurulması gereken belgelere ek belgeler açıklandı.

Tüm bu yaptırımların yanında pasaport sahiplerine yaptıkları iş soruluyor ve buna kanıt olarak gösterebilecekleri belgeler istenerek yeni düzenin ilk yaptırımları gün yüzüne çıkmıştır.

Türkiye’de 20 Temmuz itibarıyla 3 aylık olağanüstü hâl ilan edildi. OHAL ilanı öncesinde yurtdışına çıkışlarla ilgili getirilen bir dizi zorunluluk (uçuş kısıtları ve SGK dökümü istenmesi vb) ilanla birlikte artmış oldu.

Vatandaşların sahip oldukları pasaport türüne göre hazırlaması gereken belgeler yeniden düzenlemeye tabii tutuldu.

OHAL döneminde yurtdışına çıkışlarda bilmeniz gereken prosedürler kısaca özetlemek gerekirse;

Bordo (Normal) Pasaportlu Çalışanlardan İstenilen Belgeler

 • Normal pasaportlu vatandaşlara pasaport kontrolü sırasında yaptıkları iş sorulmakta
 • Yaptığı bu işi kanıtlayacak bir belge istenmekte
 • İş yeri kimliği veya iş yerinden alınmış bir yazı
 • Çalışanlardan SGK hizmet dökümü
 • İşverenlerden ise, sahip olduğu iş yeri belgelerini yanlarında bulundurmaları istenmektedir.

Bordo (Normal) Pasaportlu Öğrencilerden İstenilen Belgeler

Yurtdışına çıkmak isteyen normal pasaportlu öğrencilerden, öğrenci belgesi talep edilmektedir.

Bordo (Normal) Pasaportlu Emeklilerden İstenilen Belgeler

Emekli ya da BAĞKUR’a bağlı yolcuların yanında mutlaka SGK dökümleri olması gerekmektedir.

Bordo (Normal) Pasaportlu Çalışmayanlardan İstenilen Belgeler

Herhangi bir yerde çalışmıyorsanız sigortasından yararlandığınız yakınlarınızın sigorta dökümlerini yanınızda bulundurmalısınız.

Yeşil Pasaport ve Hizmet (Gri) Pasaportlu Çalışanlardan İstenilen Belgeler

 • OHAL uygulamasıYeşil ve hizmet damgalı gri pasaport taşıyan kamu çalışanlarından mutlaka çalıştıkları kuruma ait onaylı “yurtdışına çıkmasına engel olan bir durum yoktur” yazısı
 • Yeşil pasaportlu olup aktif olarak kamuda çalışan kişiler havalimanında önce vize ihlal bölümüne gitmeleri gerekmektedir.

Burada GBT araştırması yapıldıktan sonra seyahat edecek kişilerden bilet, pasaport ve çalıştığı kurumdan alınmış “yurtdışına çıkmasına engel olan bir durum yoktur” yazısının ıslak imzalı hali talep edilmektedir.

 • İş yeri yazısında bu ibare yer almayanların uçuşuna izin verilmeyeceği ısrarla belirtilmekte ve tüm evraklar tam ise uçmasına izin veriliyor.

Yeşil Pasaportlu Emeklilerden İstenilen Belgeler

Yeşil pasaportlu emeklilerden istenen belgelerde ise vize ihlal bölümüne gittikten sonra pasaport ve biletlerini ibraz etmeleri gerekmekte olup GBT araştırması sonucunda herhangi bir sorun yok ise uçmalarına izin verilmektedir.

Asker emeklilerinin GBT’si için ayrı bir bölümle iletişime geçilmekte ve yapılan araştırma sonucunda herhangi bir sorun çıkmazsa uçmalarına izin verilmekte olup yanı sıra Nüfus cüzdanıyla girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gidecek vatandaşların yukarıda bahsedilen evrakları yanlarında bulundurduğu sürece nüfus cüzdanlarıyla geçiş yapmalarına izin verilmektedir.

Yeşil Pasaport Sahiplerinin Eş ve Çocuklarından İstenilen Belgeler

Yeşil pasaport hakkından faydalandıkları kişinin kurumundan eş ve çocuğun yurtdışı çıkışına mani bir sebep olmadığına dair bir yazı gerekmektedir sadece sorun yoktur yazısı yeterli gelmektedir.

Öğrenciler İçin Yurtdışına Çıkmak İçin İstenilen Belgeler

Eğer öğrenci kaydınızın olması halinde OHAL döneminde yurtdışına çıkmadan önce okuduğunuz okuldan, dil okulu da olabilir, öğrenci belgesi almanız öncelikli olarak yapmanız gerekendir.

Yurt dışına eğitim ya da turistik amaçlı çıkacak öğrencilerin de öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekli.

YÖK ayrıca üniversite akademisyenlerine de OHAL döneminde yurt dışı çıkış yasağı getirmiştir.

Öğrencilerin anne babalarından dolayı yeşil pasaport sahibi iseler sorguları ise biraz daha uzun sürebiliyor.

Havalimanlarında ayrı bir odada yeşil pasaport için sorgulama yapılıyor.

Öğretmenler İçin Yurtdışına Çıkmak İçin İstenilen Belgeler

Kamu kuruluşuna bağlı olarak çalışan bir öğretmenseniz veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden ıslak imzalı bir “yurtdışına çıkmasında engel yoktur/ yurtdışına çıkmasına mani bir durum yoktur” ibareli yazıya/dilekçeye ihtiyacınız vardır öncelikle sonrasında yukarıda yazılı tüm gereklilikler aynı sıralamayla öğretmenler için de geçerlidir.

İşyerinizden aldığınız, izinli olduğunuza dair bir belge ve işyeri kimliğinizi yanınızda bulundurmalısınız. Eğer mümkünse sigorta kaydınızı da almanız sizin adınıza avantajlı bir surum sağlayacaktır.

OHAL de Seyahatlerde Genel Yanımızda Bulunması Gereken Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Kimlik belgeniz her daim mutlaka ama mutlaka yanınızda olsun. Yalnız tatile çıkarken değil, bu dönem her yerde çok daha sık kimlik denetimi yapılacağı için mümkünse kimliksiz hiçbir yere çıkmayın.
 • Havaalanları, tren garları ve otogarlarda denetimler nedeniyle çok daha uzun kuyruklar olabilir. Bu nedenle yurtiçi uçuşlar için en azından 2-3 saat önce havalimanında hazır bulunun. OHAL beraberinde bazı özel uygulamalar getiriyor ki buna için yurt içi ve yurt dışı seyahatler da dahil.
 • Gittiğiniz yerlerde herhangi bir gösteri yürüyüşü, protesto vb. ortamlardan kaçının.
 • Daha planlı olun. OHAL kapsamında devlet herhangi bir gün sokağa çıkma yasağı veya bölgesel sınırlama koyabilir. Mümkünse hangi gün nerede kalacağınız belli olsun. Rezervasyonlarınızı önceden yapın, doküman olarak elinizde bulundurun.
 • Her türlü trafik denetimi, kimlik kontrolü vb. durumlarında sakin ve ekstra nazik olmaya çalışın. Karşınızdaki görevlinin uzun saatler çalışmışmış ve hepimiz gibi yoğun stresli bir dönemden geçiyor olduğunu hatırlayın.

olağanüstü halTuristik olarak yurtdışına çıkmak isteyen normal pasaport taşıyanlar, bu mobil hizmet araçlarında pasaport kontrolünden önce SGK hizmet dökümü alabiliyorlar.

SGK Genel Müdürlüğü işleyişi kolaylaştırmak amacıyla birçok gümrük kapısına ana merkeze bağlı mobil hizmet araçları koydu.

Ancak yetkililer vatandaşların yurtdışına çıkış yaparken gümrük kapılarında mağdur olmaması için öğrencilerin öğrenci olduklarına dair belgeleri, çalışan veya emeklilerin de SGK hizmet dökümünü önceden almalarının işlemlerini hızlandıracağını bildiriyorlar.

Son olarak da pasaport kontrolünde ekstra önemler alınmaya başlandığından ve yukarıda saydığımız belgelerin kontrolü yapıldığında dolayı uzun kuyruklar oluşabiliyor. O nedenle uçuşunuzdan 4-5 saat önce yurtdışı çıkış evraklarınızla birlikte hava alanında bulunmanızı tavsiye ediyoruz.

yurtdışında ki hukuk sistemi
Yurt Dışında Hukuk Okumanın Faydaları Nelerdir?

Yurtdışında hukuk okumanın faydaları, günümüzde işe alımda en önemli kriterler arasında yer alan global bakış açısı hakimiyetine sahip olmak, kariyer yolculuklarında hedefledikleri yüksek yerlere gelmek isteyen gençler ya da profesyoneller için rakipleriyle arasında çok derin farklar yaratabilecek önemli bir noktadır.

yurtışında hukuk okumanın faydaları nelerdirBu noktanın da etkili bir şekilde geliştirilebilmesi için de uygulanabilecek en etkili yöntem yurt dışında bir eğitim deneyimidir.

Yurt dışında eğitim denince akla gelen en popüler meslek grupları son dönemde gelişen teknolojiyle birlikte mühendislik ve teknolojiyle bilişim dememiz mümkün.

Fakat tıp ve hukuk gibi meslek grupları da onlardan geri kalmamaktadır. Tabi tıp ve hukuk meslek grupları da mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalleri ve prestijleriyle ayrıca öne çıkmaktadırlar.

Peki, tüm bunlarla birlikte yurt dışında okumanın faydaları nelerdir? Yurt dışında hukuk okumanın faydaları nelerdir?

Kabaca yurt dışında hukuk okumanın faydalarını şu şekilde sıralamamız mümkündür;

 • Güçlü Akademik Bir Eğitim
 • İlgili Alanınızda Uzmanlaşma
 • Detaylara Dikkat Etme
 • Kariyer Seçenekleri
 • Eleştirel Düşünme ve Analitik Beceriler
 • İstikrarlı ve Yüksek Kazançlar
 • Geniş Profesyonel Ağ Kurma İmkânı
 • İletişim Becerilerini Geliştirme
 • Özgüven Gelişimine Katkı Sağlama
 • Saygınlık ve Prestij

1.Güçlü Akademik Bir Eğitim

Yurt dışında hukuk okumak isteyen bir öğrencinin ya da genç profesyonelin en başta kendisine katacağı en değerli deneyim güçlü, akademik bir eğitim deneyimine sahip olacak olmasıdır.

Yurt dışında hukuk okumak isteyen yurt dışı hukuk öğrencisi adaylarının başvurabileceği güçlü eğitim sistemleri olan birçok ülke vardır. Ayrıca bu ülkelerde de saygın birçok üniversite yer almaktadır.

Hukuk alanında ise özellikle öne çıkan üniversitelerin başında ise tahmin edersiniz ki Harvard, Oxford, Yale ve Cambridge gibi üniversiteler gelmektedir. Bu üniversitelerin öne çıkma sebepleri ise oldukça basittir.

Bu sebebe bağlı olarak akademik başarıları açısından da dünyanın en iyileri arasındadırlar çünkü öğrenciye verdikleri zorlu eğitim süreçlerinin yanında araştırmaya ve yenilikleri takip etmeye teşvik ederler.

En önemlisi ise öğrenciye öğrenmeyi öğreten türde bir eğitim vermeleridir. Bu sayede üniversitedeki eğitimi süresince öğrenci kendini eğitim dönemi sonrasında da nasıl yenilikçi bir yaklaşımla geliştireceğini bilerek öğrenmesini sürdürür.

2.İlgi Alanınızda Uzmanlaşma

hukukYurt dışında hukuk okumak isteyen öğrenci adaylarının yurt dışındaki serüvenlerinin başlamasından ardından gerek derslerin gidişatı gerekse de yaşayacakları saha deneyimi tecrübeleriyle yönelmek istedikleri alan ile ilgili uzmanlaşma şansı elde edeceklerdir.

Yurt dışındaki hukuk sistemi bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilecek olmasının yanında genel olarak derler, ilk yıl temel konulara odaklanırken, genel hukuk ve hukuk sistemine giriş derslerini içerir.

Böylelikle öğrenci eğitim süresine az çok nasıl bir yol izleyeceği konusunda kazanımlar edinir. Daha sonraki yıllarda ise bahsettiğimiz gibi öğrenciler, ilgi alanlarına göre belirli hukuk sistemleri üzerine uzmanlaşarak kendilerine kariyer yolculuklarında önemli kapılar açacak fırsatları yakalamış olurlar.

En popüler olan konular arasında da anayasa hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk yer alır. Ayrıca tüm bunların yanında belirli kültür ve bölge üzerine yoğunlaşma şansınızın olması da mümkün.

3.Detaylara Dikkat Etme

Detaylar hukuk okuyanlar için hayati derecede önemlidir dememiz mümkündür. Çünkü gözden kaçırmış olduğunuz en ufak bir detay, karşınızdakinin bütün bir ömrüne sebep olabilir.

Bu nedenle keskin bir göz ve okuma alışkanlığınız üzerine bolca pratik yapmak sizi çokça adım ileriye taşırken, başkalarının da hayatını kurtarır.

Hukuk öğrencileri mektuplar, belgeler ve çokça dosyayla haşır neşir olacağından ötürü okuduğunu anlama ve analiz etme yeteneklerini de büyük ölçüde geliştirmelidir.

Yazım bilgisi ve dilbilgisi gibi hatalara da bir hukukçu olarak dikkat etmesi çok önemlidir. Yurt dışında bu konu üzerine ayrıca yönelmesi gerekir çünkü sadece kendi dilinden sorumlu olacağı bir eğitim yaşantısı söz konusu olmayacaktır.

4. Kariyer Seçenekleri

Yurt dışında hukuk okumak isteyen öğrencilere belki de en çok fayda sağlayacak maddelerden biri de işte bu kariyer seçenekleri maddesidir.

Çünkü hukuk eğitimi zaten her alanda zengin kariyer seçenekleri sunuyorken buna ek olarak yurt dışı eğitimi almış bir hukukçu rakiplerinin çoğunu çoktan elemiş konumdadır.

Yurt dışı hukuk eğitiminin sağladığı yabancı dil yetkinliği ve üniversite seçimi özgeçmişinizi donanımlı hale getirecektir. Bu da zaten önünüzdeki bütün kapıların anahtarlarını çevirerek tek tek açmanıza yetecek güçtedir.

5. Eleştirel Düşünme ve Analitik Beceriler

Hukuk bölümünü kazanmış öğrenciler, karmaşık durumlar ve problemler konusunda bilgi ve becerileri ile göz doldururken, güçlü analitik becerileri ve eleştirel düşünme yetenekleri sayesinde birçok sorunun kolaylıkla üstesinden gelebilirler.

Böylece bir firmada ticari bir avukat ya da danışman olarak çalışırken, karşılaştıkları olayları analiz etme konusunda pratiklikleri ve mantıksal akıl yürütme becerileri sayesinde işverenler tarafından da takdir görürler.

6. İstikararlı ve Yüksek Kazançlar

yurtdışında hukuk okumakHukuk bölümünün ne kadar prestijli ve mezun olduktan sonra daha yüksek oranda iş bulma şansı olan meslek grupları arasında olduğundan bahsetmiştik.

Yurt dışında aldığınız eğitimin beraberinde bu eğitimin size kattığı kazanımlar ve deneyimler sayesinde kendinizi bu meslek dalında kanıtlamış, nitelik sahibi bir mezun olma şansı elde edersiniz.

Yurt dışında da çalışmış ve saha ortamını deneyimlemiş olmanın verdiği tecrübeyle iş sahiplerini etkileme şansınız ve bunun beraberinde istikrarlı ve yüksek kazanç elde etme şansınız artacaktır.

Elbette bir işte yükselmek o kadar da kolay bir şey değildir, zaman alacaktır. Ancak özgeçmişinizde yurt dışında okumuş olduğunuz hukuk bilgisi bu sürecin eminim ki hızlanmasını sağlayacaktır.

7. Geniş ve Profesyonel Ağ Kurma İmkanı

Yurt dışında alacak olduğunuz hukuk eğitiminin şüphesiz ki en önemli katkılarından biri de şüphesiz ki edineceğiniz arkadaşlık ilişkileridir.

İçinde bulunduğunuz ortam saydığımız bütün bu nitelikleri ve donanımı sizin için sağlarken, aynı ortamda arkadaşlık kurduğunuz diğer öğrenciler için de geçerlidir. Bu da demek oluyor ki en az sizin kadar iyilerle geniş ve profesyonel ağ kurma imkanına sahip olacaksınız.

8. İletişim Becerilerini Geliştirme

Hukuk okumak, öğrencilere bağımsız düşünme, problem çözme ve düşündüğünü savunabilme gibi özellikler kazandırırken, bir yandan da güçlü iletişim becerileri sağlar.

Zira insanlarla birebir ilişki halinde olmanızı gerektiren hukuk bölümü, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinizi geliştirirken, mükemmel dinleme yeteneği de kazandırır. Ayrıca yurt dışında tamamen farklı kültürden insanlarla bir araya gelmek de iletişim becerilerinize büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

9. Özgüven ve Gelişimine Katkı Sağlama

Yurtdışı eğitim macerası, öğrencilere sayısız imkân ve beceri kazandırırken, hukuk okumak sizi daha donanımlı ve güçlü bireyler haline getirecektir.

10. Saygınlık Ve Prestij

Bir hakim ya da avukat olmuş, hukuk derecesine sahip çok sayıda mezun ve ünlü isim, bugün dünyanın önde gelen şirketlerinde ve sektörlerde başarı kazanmış ve saygı duyulan liderler olarak yer almaktadırlar.

Yine de bu başarılı ve saygı duyulan liderler arasında da derece farklılıkları bulunmaktadır. Bu da kişinin kendisine ne kadar yatırım yapıp geliştirdiğiyle alakalı bir durumdur. Bu nedenle kendinize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. En’lerin ligine ancak bu şekilde karışabilirsiniz, bu şekilde kazanabilirsiniz.

Yurt dışında staj yapacak kişi
Yurtdışında Staj Nasıl Yapılır? Yurt Dışında Staj Yeri Nasıl Bulunur?

Yurt dışında staj programları kendini geliştirmek isteyen, geleceğe yönelik adımlarını sağlam basmak isteyen öğrenciler, yeni mezun veya genç profesyoneller için kaçırılmaz bir fırsattır.

Yurt dışında yapacağınız staj deneyiminiz sayesinde kariyer fırsatlarınızın sınırlarını kaldırmış olacaksınız. Yurt dışında staj yapmaya giden yollar sadece ilgili programlara başvuru yapmaktan geçmemektedir.

Yurt dışı staj programlarıYurt dışında staj yapacak kişinin farklı kültürlerden öğrenmeye açık olmak, önyargılardan uzak olmak, yeni deneyimler yaşamaktan korkmamak, kariyer ve kişisel gelişim anlamında büyük mesafeler kat edecek cesarete sahip olmak gibi özelliklere de sahip olması gerekir.

Bu yetkinliklere sahip kişiler gerçek iş deneyimi ve profesyonel ağ elde etmek için değerli fırsatlar elde etmiş olurlar. Yurt dışında staj yapma imkanının sağladığı faydalar sadece bunlarla sınırlı da değildir.

 • Kanıtlanmış bazı katkılarını şu şekilde sıralamamız da mümkündür;
 • Gerçek hayat deneyimi kazanmak,
 • Eğitim aldığınız bölümü daha yakından tanımak ve anlamak,
 • CV’nizin çöpe gitmesini önlemek,
 • Global bakış açısına sahip olmak,
 • Yeni fikirler ortaya koymak için beceri kazanmak,
 • Farklı sektörler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi iletişim becerilerinin ve profesyonel ağınızı geliştirmek.

Peki, tüm bunları sıraladık güzel ama yurt dışında staj yapacağımız yeri nasıl bulabiliriz? Yurt dışında stajyerlik yapmak isteyen öğrenciler için imkân sağlayan programlara nereden ve nasıl ulaşabiliriz?

Yurt dışında stajyeri imkanlarını size sunan birkaç web sitesine şunları örnek verebiliriz;

 1. InternQueen
 2. Students Go Abroad
 3. YouTern
 4. Job Monkey
 5. Internships.com
 6. LinkedIn
 7. IdeaList
 8. International Internships LLC
 9. WayUp
 10. GoAbroad

Evet, yurt dışında staj yapma kararınızı verdiyseniz bir sonraki adımınız ise yurt dışı staj programı sürecinizi planlamak olmalıdır.

Bu süreç oldukça önemlidir çünkü stajlar ilgili olduğunuz alanda kendinizi ne kadar yetkin ve donanımlı geliştirdiğiniz bilgisini karşınızdakine yansıtabilmek amaçlı oldukça önemli bir deneyim sürecini kapsar. Bu kariyerinizin başlangıcında oldukça etkin bir dönüm noktası olacaktır.

Yurt Dışı Staj Programlarına Kimler Katılabilir?

yurt dışında staj yapmak isteyen adaylarYurt dışı staj programları başvurduğunuz firmanın başvuru ön şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu ön şartlar da program nitelikleri ve ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

Firmalar başvuran adayların kabulünde çeşitli kriterleri göz önünde bulunduruyor dememiz mümkündür. Eğer öğrenci, yeni mezun veya genç profesyonelseniz yurt dışı stajlarının sizin için kaçırılmaz bir fırsat olduğundan bahsetmiştik.

Bu da bize yaş kriterleri için ipucu veriyor diyebiliriz. Yurt dışı staj programlarının büyük bir çoğunluğu 18 – 35 yaş arasındaki adaylara hitap etmektedir.

Yani başka bir deyişle staj programları eğitimine devam eden öğrenciler için imkân sağlarken, yeni mezun adaylara yönelik de staj pozisyonları sağlamaktadır.

Staj başvurularında en önemli ön şartlardan biri aday stajyerin akıcı bir İngilizce konuşma diline sahip olmasıdır. Bu nedenle yurt dışında staj yapmak isteyen adayların en öncelikli olarak bu şart üzerinde kendini geliştirmesi gerekmektedir.

İngilizce Seviyem Yeterli Değilse Ne Yapabilirim?

Yeterli ve akıcı İngilizce konuşma diline sahip olmayan adaylar da hemen umutsuzluğa kapılmasınlar çünkü bu adaylar da düşünülmüş ve onlar için de çeşitli imkanlar bulunmaktadır.

Bunların en başına gelen ise Amerika’da Dil Okulu + Staj imkânı sağlayan programlar gelmektedir. Bu programlar kapsamında aday ilk olarak belirli bir süre dil eğitimi alıyor ve sonrasında alanları dahilinde bir staj programına yerleştiriliyor.

Buna ek olarak adaylar kendi imkanları dahilinde dil okullarında dil eğitimlerini alıp, kendilerini geliştirdikten sonra çeşitli staj programlarına başvurularını yapabilirler. Bu da İngilizcesi yeterli seviyede olmayan adaylar için ek bir seçenektir.

Yurt Dışında Staj Yapabilmek İçin Hangi Seviyede İngilizceye İhtiyacım Var?

Yine bu da yurt dışında staj yapacak olduğunuz firmanın başvuru şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Fakat genel olarak sektörlerde insan etkileşimleri ön planda olduğundan dolayı İngilizce seviyelerinin üst düzeylerde olması tercih ediliyor (Upper Intermediate veya Advanced gibi seviyeler).

Yurt dışı staj programlarının birçoğunda da adayların en az Intermediate seviyede İngilizce bilgisine sahip olması talep ediliyor.

Yurt Dışı Staj Programlarına Ne Zaman Başvurmam Gerekiyor?

Yurt dışında yapacağınız staj deneyiminizYurt dışında staj yapmak isteyen adaylar için belirli bir başvuru dönemi bulunmamaktadır.

Bu adayın kendi kariyer yolculuğunda yetkinliklerini ne zaman olgunlaştırmak istediğiyle, kendini hazır hissetmesiyle alakalı bir husustur.

Fakat gerekli prosedürlerin sağlanabilmesi ve vaktinde tamamlanabilmesi açısından 5-6 ay öncesinde başvuruda bulunulması tavsiye edilmektedir.

Yurt Dışı Staj Programlarında Stajımı Hangi Alanlarda Yapabilirim?

Yurt dışı staj programlarında staj yapmak isteyen adaylar ekonomi/Finans, bilişim, turizm, mühendislik, medya, işletme, mimarlık gibi çok sayıda alanda çeşitli firmalarda staj yapma fırsatından yararlanabilirler.

Yurt Dışında Maaşlı Staj İmkânı

Staj yapmak isteyen öğrenciler ve yeni mezunlar için başvuru yapabilecekleri pek çok firma vardır. Yurt dışında bağımsız olarak kendi ülkemizde de birçok alternatif mevcuttur.

Fakat ülkemizde çoğunlukla maaş ödemesi yapılmamaktadır. Yapıldığı takdirde de çok düşük meblağlarda ödeme yapılmaktadır. Ancak yurt dışında staj yapılan firmaların birçoğunda oldukça tatmin edici maaş ödemeleri sağlanmaktadır.

Saatlik, haftalık veya aylık olarak alacağınız ücretler sayesinde yurt dışında staj yaparken bir yandan da para biriktirme şansına sahip olabileceksiniz.

Yurt Dışı Staj Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışında staj yapmak isteyen adayların başvuru sürecinde takip etmesi gereken iki aşama mevcuttur. Bu aşamalar ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere staj pozisyonunuza kabul sürecinizi kapsayan adımlardan oluşur.

Programlara katılım konusunda program türü, sektör veya ülke seçimi gibi konularda prosedür farklılaşabilmektedir.

Ön Kayıt:

 • İlk olarak tercih ettiğiniz staj programına uygun şekilde CV’niz hazırlanıyor.
 • CV aşamasının ardından neden bu staj programına katılmak istediğinizi detaylıca anlatan niyet mektubu (Cover Letter) oluşturuluyor.
 • İngilizce ön mülakat gerçekleştiriliyor.
 • Staj programının şartlarını belirleyen program sözleşmesi imzalanıyor.
 • Ön kayıt ücreti tahsil ediliyor.

Kesin Kayıt:

 • Alanınıza uygun açık staj pozisyonları taranıyor ve bu seçenekler arasından sizinle uygun alternatifler belirleniyor.
 • Firmaların talep edebileceği belgeler (diploma, tanıtım videosu vb.) hazırlanıyor.
 • Tercih edilen firmalarla yapılacak mülakatlar organize ediliyor.
 • Mülakat sonucunda kabul alan adaylar için kabul mektubu tedarik ediliyor.
 • Staj döneminizin planlaması yapılıyor.
 • Çalışma izni, vize gibi konularda gerekli prosedürler uygulanarak yurt dışı staj kayıt işleminiz tamamlanıyor.
Yurtdışında Güzel Sanatlar Eğitimi Almak

Yurtdışında güzel sanatlar eğitimi almak, üniversite adayları bu hayallerini Amerika, İngiltere, Kanada gibi popüler eğitim destinasyonlarında ki Güzel Sanatlar Fakültelerinde gerçekleştirmek istediklerinde neler yapmalıdır? Başvurularda nelere dikkat edilmelidir? Nasıl bir portfolio hazırlanmalıdır?

Ülkemizde, Güzel Sanatlar Fakültelerine girebilmek için yalnızca yazılı sınavlardan başarı olmak yeterli görülmemektedir. Her üniversite kendi belirlediği tarihlerde ve kriterlerde genel yetenek ve performans sınavları ile öğrenci seçmelerini tamamlamaktadır.

Tıpkı Türkiye`de olduğu gibi dünyanın diğer tüm ülkelerinde bulunan Güzel Sanat Fakülteleri, bir takım performans değerlendirmeleri yapmaktadır. Ancak ülkemizden farklı olarak yurtdışında güzel sanatlar okumak için bir sınav sistemi bulunmadığından, başvurular iki aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bu aşamalardan ilkinde, öğrencilerin lise not ortalamaları ile lise eğitimlerinde aldıkları tüm dersler ve yabancı dil derslerinden aldıkları sınav notları incelenerek Admission Office bir değerlendirme yapılmaktadır.

Lise not ortalamaları her ne kadar önem arz etse de gerekli görülen minimum not ortalamaları Mühendislik bölümlerine göre daha esnektir. İkinci aşamada en önemli aşamadır.

Bu aşamada öğrencilerin scetchbook ve art worklerden oluşturmuş oldukları portfoliolar değerlendirmeye alınmaktadır. Bir öğrencinin Portfolio hazırlık aşamasının ne kadar uzun sürdüğü ve çizim konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiğinin gösterilebilmesi açısından bu aşama oldukça önemlidir.

Portfolio Nedir?

Heykel, resim, grafik tasarımı, moda tasarımı ve tekstil, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı gibi bölümlerde eğitim alan öğrenci ya da mezunların mesleki olarak yeteneklerini sergilemek üzere hazırladıkları çalışmaları sundukları dosyaya Portfolio denmektedir.

Portfolio Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Yurtdışında güzel sanatlar okumak için, dikkat edilmesi gereken ilk ve en önemli husus, Portfolionun sunulması gereken son tarihtir. Akademik kurul bir kez toplanarak gereken değerlendirmeleri yapmaktadır. Bu nedenle bu tarih çok iyi bilinmeli ve çalışmaların bu tarihlerden önce okullara mutlaka iletilmiş olması gerekmektedir. Kanada ve İngiltere`deki okullar, her ne kadar bölgesel olarak değişiklik gösterseler de, genel olarak son başvuru tarihine kadar, başvuru ve portfolionun sunulmuş olmasını istemektedir. Diğer tüm yurtdışında güzel sanatlara okuma belgeleri için adaylara ek olarak zaman verilmektedir. Ancak Amerika`daki birçok üniversite, belirlenen son tarihe kadar adayların portfolio, akademik dokümanlar, IELTS, TOEFL sonuçları, referans mektupları ve CV`lerin sunulmuş olmasını istemektedirler. Adaylara ek bir süre hakkı verilmemektedir.
 • <a”>Portfolio hazırlanırken içeriğe gereken özen gösterilmelidir. Kullanılan teknikler, oluşturulan temalar ve portfolio hazırlığında farklı araçlar kullanılmış olması, portfolio değerlendirmelerinde üzerinde durulan önemli kriterlerdendir. Portfolio, genellikle 10-15 parçadan oluşmaktadır. Ancak her üniversite portfolionun kaç parçadan oluşması gerektiğini, fotoğraf, tasarım ya da karakalem gibi araçlardan hangisinin kullanılacağını, tema ve art workların maksimum ebatları hakkında tüm bilgileri belirtmektedir. Ayrıca bu çalışlamaları adayların nasıl göndermesi gerektiği gibi önemli bilgileri başvuru aşamasının ardından bildirmektedirler.
 • Hazırlanan portfolionun içerikleri kadar sunumu da oldukça önemlidir. Sunum, adayların yaratıcılıklarını ve kabiliyetlerini gösterebilecekleri önemli bir aşama ve fırsattır.
 • Portfolioların olmazsa olmaz parçaları arasında merdiven, Organik Materyal Çizimler, Bisiklet(mekanik çizim) ve el çizimleri yer almaktadır. Bu çizimler mutlaka dosyaya eklenmelidir.
 • Çalışma sürecinde kaydedilen gelişme, tasarım yeteneklerinin gösterilebileceği Sketchbook ve araştırma çizimlerinin yer aldığı portfolio tek parça olarak sayılmakta ve değerlendirilmektedir. Uzun bir süreç içinde hazırlanmış olan bir portfolionun tarihi ve gelişim sürecini en iyi tasvir eden ve en önemli parça sketchbokktur.
 • Yurtdışında Film Studies adıyla bilinen programlar akademik bilgi ağırlıklıdır ve Edebiyat Fakülteleri tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle çalışma örnekleri istenmemektedir. Film Production bölümü bu yönü ile ülkemizde sunulduğundan farklıdır. Güzel Sanatlar Fakülteleri tarafından sunulan Film Production bölümü, storybord, fotoğraf, film ve çizim gibi çalışma örnekleri istemektedir.

Yurtdışında güzel sanatlar okumak için portfolionun en önemli bir diğer parçası ise Essay`dır. Her okul, yazılması gereken Essay`ın uzunluklarını ve konularını kendisi belirlemektedir. Essay genel olarak;

1- Bölümün ve okulun tercih edilmesinin nedenleri
2- Okul derslerinde alınan ya da okul dışında yapılan artistik çalışmaların örnekleri
3- Başvurulan bölümün tercih edilmesinde adayların kendilerini ideal aday olarak görmelerine neden olan özellikleri
4- Adaylar tarafından beğenilen ve sevilen sanatçıların çalışmalarının analiz edilmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

Essay, öğrencilerin kendilerini ifade edebildikleri, tercih ettikleri okul ve bölüme olan ilgileri ile yaklaşımlarını gösterebildikleri ve başvuruların değerlendirilmesinde oldukça önemli olan bir bölümdür.

Müzik Fakültelerine başvuru yapan öğrencilerin portfoliolarında audition olması beklenmektedir.

Yurtdışı Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sunmuş Olduğu En Çok Tercih Edilen Programlar

 • Fotoğraf
 • İç Mimarlik
 • Dizayn
 • Görsel Sanatlar
 • Endüstriyel Tasarım
 • Grafik Dizayn
 • Film Prodüksyon
 • Moda – Tekstil Tasarım
 • Plastik Sanatlar (Heykel, Resim vb.)

Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne Girebilmek Zor mudur?

görsel sanatlarTüm dünyada Güzel Sanatlar Fakülteleri, öğrenci seçimi yaparken ders notlarının ortalaması ve artistik çalışmalarının sıra dışı olmasına önem vermektedir.

Güzel sanatlar adayları, anlatmak istedikleri temaları ya da yorumlarını, yetenekleri ve teknik bilgilerini kendi tarzları ile bir bütün halinde 10-15 parçadan oluşan portfolio dosyalarında ifade edebiliyor olmalıdır. Bu durum pek kolay değildir.

Zorlu çalışmaların ardından yıldı 20-50 öğrenci alımı ile kısıtlanan bu programlar için bir hayli çabalamak gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra yalnızca sanat programları sunan OCAD ve Emily Carr gibi devlet üniversiteleri sunmuş oldukları foundation programları ile öğrencilerin şanslarını artırmaktadır.

Portfoliosu ve gerekli teknik donanımı olmayan adaylar için bazı üniversiteler yalnızca Foundation Programı sunmaktadır. Bu programa alınan öğrenciler 1 yıl boyunca portfolio hazırlamayı öğrenmektedirler.

Yurtdışında güzel sanatlar okumak isteyen adaylar tarafından hazırlanan çalışmalar, bir yıl sonunda istedikleri üniversitelerin başvurularında kullanılabilmektedir. Ancak Foundation Programına girmeye hak kazanan kişilerin istekleri bölüm ya da okulu kazanacakları kesinlikle garanti edilmemektedir.

Okulların Son Başvuru Tarihleri

Her güzel sanatlar üniveritesinin başvuru tarihleri farklılık göstermektedir. Ancak Eylül döneminde Amerika başvurularının son başvuru tarihi Kasım ayı ile birlikte dolmaktadır.

Kanada üniversitelerinde bu tarihler Şubat ayı başlarına denk gelmektedir. Öğrenciler bu konuda en doğru bilgiyi üniversitelerin kendi aracıları vasıtasıyla öğrenebilmektedir.

Yurtdışında Öğretmen Nasıl Olunur? Yurt Dışında Öğretmen Olmak İçin Neler Yapmalıyım?

Yurtdışında öğretmenlik yapma isteği günden güne artış göstermektedir. Bu sadece mesleğini yurt dışında icra etmek değil, aynı zamanda yurt dışında yaşama tecrübesini de edinmek demektir.

Bu bağlamda kişinin hayatında bir dönüm noktası sayılabilecek bir dönemden bahsediyoruz dememiz mümkün.

Peki, yurtdışında nasıl öğretmen olunur? Yurt dışında öğretmen olmak için neler yapmamız gerekir?

Yurt Dışı Öğretmenlik Nedir?

Yurt dışı öğretmenlik, adından da anlaşılacağı üzere mesleğini yurt dışında icra edebilmektir.

Yurt dışı öğretmenlik yapabilme fırsatını değerlendirmek isteyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” bulunmaktadır.

Bu sınav sonrasında adaylar MEB tarafından seçilen ülkelerde ve branşlarda öğretmen olarak çalışmaya başlayabilecekler.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Nedir? Sınavın Başvuru Şartları Nelerdir?

Her yıl “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” başlığı altında, o yılın şartlarına ve aday sayısına bağlı olarak, belirlenen tarihlerde düzenlenmesi üzerine adaylar için başvuru kılavuzu yayınlanmaktadır.

Sınav ile ilgili her türlü işlem bilgileri (açıklama, başvuru işlemleri, sınav sonuçlarının ilan edilmesi vb.) Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Yurt dışı öğretmenlik kariyerinize giden yoldaki ilk aşama Mesleki Yeterlilik Sınavına tabii tutulmak olacaktır.

Beraberinde yurt dışı öğretmen adaylarının Temsil Yeteneği Sınavına da girmeleri ve başarı elde etmeleri gerekmektedir.

Yurt dışında öğretmenlik yapmak için başvuracak adayların dikkat etmesi gereken bir diğer husus da en az 5 yıl devlet bünyesinde hizmetlerinin bulunması gerektiğidir.

Başvuru Ne Zaman Yapılacak?

2021 Başvuruları kılavuzda yayınlanan sınav takvimine göre, başvuru ve ücret süreçleri 11 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Mesleki Yeterlilik Sınavı ise 13 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da gerçekleşecek.

Yurt Dışı Öğretmenlik kariyerine giden bu yolda ilk aşama 120 dakikalık bir süreyi kapsayacak.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı 2021 Başvuru süreci sona ermiş olup 2022 tarihi için henüz net bir tarih bildirilmemiştir.

MEB Yurt Dışı Öğretmenlik 2021 Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
 • Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
 • En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
 • 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
 • Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,
 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak

Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınavı

Yurt dışı öğretmenlik için başvuruda bulunan adayların girecek olduğu “Mesleki Yeterlilik Sınavı” 100 soruluk bir sınav olup 120 dakikadan oluşmaktadır.

Bu sınavda amaç, adayın hizmetin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmektir. Yazılı olarak yapılacak olan sınav toplamda 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Konu dağılımları ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1.Kısmı ile 4.Kısmın 7.Bölümü), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6.Kısmın 10.Bölümü (Milli
 • Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı / (25 Puan)
  Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb) / (25 Puan)

60 ve üzeri puana sahip adaylar Yurt Dışı Öğretmenlik Mesleki Yeterlilik Sınavı için başarılı sayılacak olup, bu adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, kılavuzdaki kontenjan sayısında belirtildiği kadar aday öğretmen, Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarı sağlayan adaylara yapılan sözlü bir sınavdır. Bu sınavda bir önceki yazılı sınav gibi Ankara’da yapılmaktadır.

Adayların sınav tarihleri MEB’in kendi web sitesinden ilan edilmektedir. Sınavın baraj puanı 70’tir. Adaylar komisyonda yer alan kurum temsilcileri tarafından konu başlıkları ve puan türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecek olup adayın cevaplarına ve tutumuna göre puanı hesaplanacaktır. Temsil Yeteneği Sınavı konuları ve puan tablosu aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Genel Kültür, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı / (25 Puan)
 • Liyakatı, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu / (25 Puan)

Başvuru Ücreti ve Ödeme Şekilleri

 • Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
 • Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.
 • Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
 • Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
YDS Nedir? YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS); ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil Sınavlarının kaldırılmasının ardından her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır.

Sınav ek oturumdan oluşmakla birlikte adayların yabancı dil seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. YDS sınavı bünyesinde pek çok yabancı dil bulundurmaktadır.

Tek oturumdan oluşan bir sınavdır. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

Her sınavda olduğu gibi bu YDS sınavın da bazı başvuru şartları bulunmaktadır.

YDS Nedir? Ne İşe Yarar?

YDSYüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmek üzere geçerliliği olan bir sınavdır. Bu gibi başvurularda dil yeterliliğini ölçme açısından YDS oldukça geçerlidir.

Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır.

Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye’de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

YDS ilkbahar döneminde Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rumence, Macarca, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden yapılmaktadır.

Sonbahar dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılmaktadır.

YDS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS 1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS 2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS 3) olarak geçmektedir.

YDS, Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Fakat 2018’den beri Aralık ayı da eklenerek yılda 3 sınava çıkarılmıştır.

YDS Nerelerde Yapılır? Ne Sıklıkla Girilebilir?

YDS, büyük şehirlerin tamamında yapılır. Diğer illerde gelen talepler doğrultusunda yeni sınav merkezleri oluşturulabilir.

Bir aday bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava girebilir. Bunun haricinde herhangi bir sınırlama yoktur.

YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Üniversitelerde Doçentlik, Doktora ve Sanatta yeterlilik isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yüksek lisans programlarına girecek üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Üniversitelerde lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta olan üniversite öğrencilerinden yüksek lisans veya doktora programlarına devam etmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan ve dil tazminatı veya yurtdışı görevlendirme nedeni ile yabancı dil bilgisi seviyesi belgesine ihtiyaç duyan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Özel sektörde çalışan (bankalar v.s.gibi) ve yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı‘na (YDS)TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) veya DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) sınavlarına girecek adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kamu personeli olmak amacı ile KPSS’ye girecek adaylardan başvuracakları kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kamu kurum ve kuruluşlarında A Grubu Kadrolar için başvuracak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanacak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)2657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonucundan faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kazandıkları üniversitede hazırlık sınıflarından muaf tutulmak isteyen lise öğrencileri ve mezun öğrenciler,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yabancı dil okutmanı olarak başvurmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen adaylar başvurabilir.

YDS Sınav Konuları Nelerdir? Sınav Süresi Ne Kadardır?

YDS puanıYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), kâğıt üzerinde yapılan ve yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemli bir sınavdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 80 soru 180 dakikadan oluşur, yanlış yapılan sorular doğruyu götürmez ve her bir sorunun puan değeri ise aynıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) çeviri sorularında yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Bölümleri

 1. Kelime – Phrasal Verb Soruları (6 Soru)
  Verilen cümlelerin uygun sözcüklerle tamamlanmasına dayanır yani doğrudan kelime bilgisini ölçer.
 2. Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları (10 Soru)
  Tense, Preposition (Edat) ve Dil bilgisi (Bağlaç) sorulur.
 3. Cloze Test Soruları (10 Soru)
  Paragraf içerisinde boş bırakılan kısımların her biri için uygun kelime konulması istenir.
 4. Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)
  Bir cümleyi anlamca tamamlayan diğer cümlenin bulunması istenir.
 5. Çeviri Soruları (6 Soru)
  Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri olmak üzere ayrı ayrı sorulur.
 6. Paragraf Soruları (20 Soru)
  Paragraflar verilerek her bir paragraf için çoklu soru sorulur.
 7. Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)
  Karşılıklı konuşma soruları verilerek, diyaloğun içerisinde boş bırakılan kısma uygun düşen sözlerin getirilmesi istenir.
 8. Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)
  O dile ait bir cümleye anlamca en yakın olan cümlenin şıklardan bulunması istenir.
 9. Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)
  Cümlelerinden biri çıkarılmış paragraflar bulunur ve bu paragrafların her biri için anlatım bütünlüğü sağlayan cümlenin bulunması istenir.
 10. Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)
  Verilen paragraflarda anlam bütünlüğünü bozan cümlenin saptanması istenir.

YDS’den Kaç Puan Almalıyım?

 • Doçent Adayları için: 100 üzerinden en az 65 Puan,
 • Doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başvuracak adaylar için: en az 55 puan alınması gerekir.
 • KPSS yabancı dile girmesi gerekenler de bu sınava katılacak, kpss puan türü belirlenirken bu sınavdan aldıkları puan da dikkate alınacaktır.
 • Öğretim üyesi dışında Öğretim elemanı kadrolarına girebilmek için en az 50 puan
 • Öğretim elemanı kadrosuna girilecek Üniversitede Yabancı dil kullanılıyorsa en az 80 puan
 • Diğer kadrolar için alınması gereken puanlar, kurumlar tarafından belirlenecektir.

Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar için gereken puanlar çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenecektir.

YDS Puan Sistemi ve YDS Puan Harf Karşılıkları

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

 • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
 • 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
 • 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
 • 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
 • 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak değerlendirilecektir.

YDS Ücretleri Ne Kadardır? YDS Ücret Ödemesi Nasıl Yapılır?

YDS sınav ücreti Mayıs 2020 sınavı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Her sınav döneminde farklı sınav ücretleri uygulanabilir. Güncel sınav ücretini Sınav Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

YDS sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılır. Ayrıca bankaya giderek veya internet bankacılığı yoluyla da sınav ücreti yatırılabilir.

YDS Geç Başvuru Yapılabilir Mi?

Evet, yapılabilir. ÖSYM, normal başvuru süresini kaçıran adaylar için tekrar sınava başvuru hakkı tanımaktadır. Buna geç başvuru adı verilir ve YDS geç başvuru ücreti 180 TL‘dir.