KVKK Aydınlatma Metni

ITEBS KVKK Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

ITEBS Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda bilgilendirmelerde bulunur ve bu kapsamda öğrenci adayları, acenteler, okullar, üniversite ve eğitim kurumları, sigorta ve uçak bileti şirketleri, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve çalışanları, müşteriler ve hak sahibi üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili kanun uyarınca veri sahibi kişilerin bilgilendirilmesini sağlar.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle  internet sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak ITEBS tarafından işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.

ITEBS kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun sırasıyla 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi bir takım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ITEBS’e, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir:

  1. a) Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile “yazılı” olarak ITEBS’e yapılacak başvurular
  2. b) Başvuru sahibinin imzalı dilekçesi ile Cumhuriyet Cad. No:40/5
    Elmadağ, İstanbul adresine gönderilecek başvurular ile tarafımıza iletilebilecektir.

Bu konuda şirketimiz, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilir.

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. ITEBS ‘in sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler kanun hükümleri çerçevesinde işlenmekte, uçak bileti, eğitim ve seyahat sağlık sigortası gibi hizmet aldığı üçüncü kişiler ve şirketler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda başvuru yapılan okullar, online okul başvuru platformları, ülkelerin vize başvuru platformları ve onların iş ortakları, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür. Kişisel verilerin yurt içinde aktarımına ilişkin detaylar “Veri Aktarımı ve Paylaşımı Prosedürü”nde yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasıyla birlikte,

  1. a) Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması
  2. b) Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması hususlardan birinin varlığı aranmaktadır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin detaylar “Veri Aktarımı ve Paylaşımı Prosedürü”nde yer almaktadır.

ITEBS’e ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları metinleri içerisinde yer almaktadır.

Tüm şirket ofislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ofislerimizde bulunan güvenlik kamerası ile gelen kişilerin görüntü verileri ve ad-soyad bilgileri ayrıca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ve elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

ITEBS, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, yazılı olarak doğrudan adresimize ulaştırabilir ya da  info@itebs.com.tr elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

 

ITEBS Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Cumhuriyet Cad. No:40/5  Elmadağ, İstanbul

Tel:  +90 212 236 53 93
E-mail:  info@itebs.com.tr

KVKK Başvuru Formu