Niyet mektubu (LOI), bir tarafın diğeriyle iş yapmak için ön taahhüdünü beyan eden bir belgedir. Mektup, olası bir anlaşmanın ana şartlarını ana hatlarıyla açıklıyor.

LOI’ler, bir işlemin daha ince noktalarını çözmeden önce, bir anlaşmanın geniş adımlarını ortaya çıkarmak için iki taraf bir araya getirildiğinde yararlıdır.

Niyet mektupları, iki tarafın birlikte çalışmak veya bir anlaşma yapmak niyetinde olduğu herhangi bir durumda iş dünyasının dışında da kullanılır.

Niyet Mektubunun Amacı Nedir?

Niyet mektubunun amacı, aslında niyet mektupları bir çok amaç için kullanılmaktadır.

Taraflar, tüm ince noktaları ve ayrıntıları müzakere etmeden ve sonuçlandırmadan önce bir anlaşmanın bazı temel şartlarını ana hatlarıyla belirlemek için kullanabilir.

Ayrıca LOI, iki tarafın birleşme veya ortak girişim gibi bir anlaşmayı müzakere ettiğini belirtmek için kullanılabilir.
Genel olarak, LOI’ler aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Bir anlaşmanın hangi kilit noktalarının müzakere edilmesi gerektiğini netleştirir.
  • Anlaşmaya dahil olan tüm tarafları korur.
  • İki şirket arasındaki ortak girişim veya birleşme gibi anlaşmanın niteliğini duyurur.

Niyet Mektubu (LOI) Başvuruları

İş anlaşmaları bağlamında, LOI’ler tipik olarak bir şirketin hukuk ekibi tarafından tasarlanır ve amaçlanan eylemin ayrıntılarını ana hatlarıyla belirtir.

Örneğin, birleşme ve devralmalar (M&A) sürecinde, LOI’ler bir firmanın başka bir şirketi nakit ile mi yoksa hisse senedi anlaşması yoluyla mı devralmayı planladığını detaylandırır.

Niyet mektuplarının iş dünyasının ötesinde uygulamaları da vardır. Örneğin, ebeveynler, her iki ebeveynin de ölmesi durumunda çocukları için sahip oldukları beklentileri ifade etmek için bunları kullanabilir.

Vasiyetnameler gibi yasal belgeler olmasalar da, niyet mektubu koşulları altında çocuklara ne olacağını kanunlaştırmaktan sorumlu aile mahkemesi hakimleri tarafından değerlendirilebilir.

Niyet mektupları ayrıca devlet hibesi arayanlar ve çok aranan lise üniversite sporcuları tarafından da kullanılır. Bu kişiler, belirli kolejlere veya üniversitelere devam etme taahhütlerini beyan etmek için sıklıkla niyet mektubu hazırlarlar.

Niyet Mektubu Kapak Mektubundan Ne Kadar Farklıdır?

Bir kapak mektubunu bir niyet mektubuyla karıştırmak kolay olabilir. İş arayanlarla çalışma deneyiminde olanları şu şekilde ayrılır. Niyet mektupları biraz daha şirket odaklı olma eğilimindedir işveren hakkında belirli bir işten biraz daha fazla bahseder.

Becerileriniz hakkında nasıl konuştuğunuz konusunda da daha geneldirler. Kapak mektubu daha iş odaklı, biraz daha pozisyon odaklı olabilir, çünkü konuşmak istediğiniz belirli bir iş ilanı var.

Sonuç olarak, her biri farklı bir yaklaşım gerektirir. Örneğin, bir kapak mektubuyla “Aşağıdaki nedenlerden ötürü [Şirket] ‘de bir ürün yöneticisi rolüyle çok ilgileniyorum” diyebilirsiniz, ancak niyet mektubuyla birlikte bir şey söyleme olasılığınız daha yüksektir.

Kapak mektubu, daha geniş olmak, işverenin sizi roller açısından nelere göre ayarlayabileceği konusunda size daha fazla esneklik sağlar.

Administrator