STEM Nedir? STEM Neden Önemlidir?

stem egitim programlarının amacı

Son yıllarda teknoloji hayatımızın her alanına girdi. Artık içerisinde teknolojinin var olmadığı herhangi bir an geçirmek neredeyse imkansız. Her alanda kendini var eden teknolojinin ve bunun hayatımıza getirdiği alışkanlıkların eğitim sistemine entegre edilmesi gerekiyordu. Nitekim öyle oldu da. STEM eğitim sisteminin hayatımıza girişiyle birlikte, artık çocuklar bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında disiplinlerarası bir eğitim alabiliyor. Bu durum elbette pek çok avantajı var. Peki STEM nedir, neden önemlidir ve çocuklar için ne gibi avantajlar sağlıyor?

Stem Nedir?

Son yılların gözde eğitim sistemlerinden biri olan STEM, ilköğretimden yüksek lisansa kadar tüm eğitim seviyelerinde uygulanan bir sistem. STEM; Science (bilim), technology (teknoloji), engineering (mühendislik) ve math (matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kavram. STEM eğitim sistemi ile oluşturulmuş olan programlar, genellikle bu alanların birbiri ile etkileşimi içerisinde gerçekleşiyor. STEM eğitim sistemi ile öğrenciler söz konusu alanların her birine hakim olarak ve her biri ile etkileşerek disiplinlerarası bir eğitim almış oluyor ve bu da kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirmelerine yardımcı oluyor.

 

Özellikle ilk ve ortaöğretimde uygulandığı zaman STEM eğitim sisteminin çok ciddi faydaları var. Çünkü küçük yaşta edinilmiş olan bu yetenekler, bireylerin gelecekte daha doğru kararlar almalarına ve çok daha güzel bir hayat inşa etmek için kullanmalarına yardımcı oluyor. Gelecekte karşılarına çıkabilecek olan iş alanlarında kendilerini bir adım önce çıkaracak olan söz konusu yetenekler ise şu şekilde sıralanabilir: Problem çözme, analiz, yaratıcılık, takım çalışması, girişimcilik, bağımsız düşünme, dijital okuryazarlık ve iletişim.

 

STEM ilk olarak 2011 yılında Amerika’da ortaya çıkmış, ardından Avrupa’ya yayılmış ve hemen ardından da tüm dünyada uygulanan bir sistem haline gelmiştir. STEM eğitim sisteminin amacı, Matematik ya da Fen Bilimleri gibi dersleri çocuklara ezber sistemiyle öğretmekten vazgeçip, gerçek yaşamda uygulanabilir şekilde öğretmektir. Aynı zamanda bu eğitim sistemi ile öğrencilerin problem çözme becerilerinin ve tekniklerinin geliştirilmesi, yaratıcılık, merak ve araştırma özelliklerinin ön plana çıkarılması da amaçlanmaktadır.

stem nedir

STEM Neden Önemlidir?

Günümüzde çocukluk ya da ilk gençlik çağını yaşayan ve Z kuşağı olarak adlandırılan nesil, teknolojinin hayatımıza daha önce hiç olmadığı kadar entegre olduğu bir çağda dünyaya geldi ve bu da onların dünyayı farklı şekilde algılamasını sağlıyor. Böyle bir dönemde teknolojinin de eğitim sistemleri içerisine girmemesi elbette düşünülemezdi. Dolayısıyla teknoloji de eğitim sistemleri arasındaki yerini aldı ve eğitim yöntemleri konusunda yeni bakış açıları geliştirilerek eğitim programlarının içerisine entegre edildi. Özellikle son 10 yıldır STEM eğitimi hemen hemen tüm eğitim kurumlarına yayılmaya başlamış durumda ve yakın gelecekte tüm eğitim sistemi STEM anlayışı ile bir eğitim veriyor olabilir. Peki STEM neden bu kadar önemli?

 

Yeni nesil dünyayı tamamen farklı bir şekilde algılıyor ve yeni diyebileceğimiz, farklı bakış açılarına sahipler. Burada STEM’in önemli olmasını sağlayan en önemli unsurları şu şekilde sıralamamız mümkün:

 

  • Kritik düşünme, analitik düşünme, problem çözme ve analiz yapabilme yeteneklerini geliştirmesi,
  • Girişimciliğe destek olması,
  • Kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması,
  • Ekonomik büyüme ve teknoloji alanlarına konularına katkı sağlanması.

 

yurtdışında stem egitimiÖğrencilerin olaylara daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamak adına ve problemleri farklı şekilde çözebilecek yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak kritik düşünme yeteneğinin her öğrenci de, her çocukta ve hatta her yetişkinde bulunması gerekir. Böyle bir durumda çocuklar karşılaştıkları problemlerin çözümüne dair analizler yaparak farklı çözüm yöntemleri geliştirebilir ve böylece en etkili sonuçlara, en doğru yöntemlerle ulaşmış olur.

 

STEM eğitim sistemi içerisinden geçen öğrencilerin gelecekte çok daha başarılı bireyler olacakları aşikardır. Dolayısıyla analitik düşünme yapısına sahip olan bireyler girişimcilik arzularını daha doğru şekilde yansıtabilecek ve gelecekte daha başarılı girişimlerin altına imza atabilecektir. Aynı zamanda çağımızın en popüler mesleklerinden olan yapay zeka, yazılım, robot teknolojileri ve makineleşme gibi konulara daha çok ilgi duyacak olan öğrenciler, gelecekte bu alanlara yönelebilecek ve hem Türkiye’de hem de dünyada bu alanlarda doğabilecek olan işgücü ihtiyacına istihdam sağlayabilecektir. Yani bu şekilde piyasaya kalifiye eleman yetiştirilmiş olacaktır. Söz konusu durumun özellikle ülkemiz için ekonomik kalkınma gibi bir etkisi de olacaktır.

STEM Eğitimi Nasıl Verilmeli?

STEM eğitim sistemi ile çocuklara kazandırılacak olan beceriler, yakın gelecekte işverenlerin en çok ihtiyaç duyacağı beceriler olacaktır. Dolayısıyla bütün bir eğitim sisteminin bu yönde hareket etmesi gerekmektedir. Şu an gerek dünyada gerek Türkiye’de faaliyet gösteren ve gün geçtikçe büyüyen endüstriler içerisinde yer alan işlerin yaklaşık yüzde 75’lik bir dilimi, STEM eğitimi ile sağlanabilecek olan beceriler istiyor. Dolayısıyla hem bu alanlarda rekabet ortamını yaratmak için, hem de dünyanın gerisinde kalmamak adına bu alanda çalışan nitelikli personelleri yetiştirebilmek için, STEM eğitimlerine destek verilmesi ve bu eğitim sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor.

 

STEM eğitimi ileri yaşlarda da başlayabilir fakat genellikle bu eğitimin çok küçük yaşlardan itibaren başlaması tavsiye ediliyor. Günümüzde artık STEM eğitimleri anaokulu seviyesinden bile başlayabiliyor. Çünkü çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki merakları henüz küçük yaşlarda başlıyor ve çocukların bu merakları başladığı andan itibaren bu alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri küçük yaşlarda alan çocukların neredeyse tamamı, gelecekteki kariyer planlamalarını bu alanlar üzerinden gerçekleştiriyor.

 

Aynı STEM eğitimi almış çocukların kariyer planlamalarını Türkiye içerisinde değil, yurtdışında da yaptıkları bilinen bir gerçek. Çünkü verilen bu eğitimle birlikte vizyonlarını genişletiyor ve böylelikle kendilerini başarıya götürecek olan yol konusunda daha doğru kararlar verebiliyorlar. Bu da STEM eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden biri. Aynı zamanda STEM eğitim programlarına katılmış olan çocukların büyük bir kısmı, eğitim hayatlarında mutlaka yurtdışı eğitim programlarına katılmayı tercih ediyor.

stem egitim programlarının amacı

STEM Eğitim Programlarının Avantajları

STEM eğitim programlarının gelecekte çok daha yaygın olarak tercih edileceği düşünülürse, bu durum ortaya daha çok sayıda nitelikli, analitik düşünebilen, daha geniş bir vizyona sahip ve toplumun ekonomik yapısını daha iyi bir noktaya taşıyabilecek bireyler yetiştireceği söylenebilir. Bu durum bireylerin hem kendi kişisel gelişimleri açısından, hem de toplumsal bir ilerleme kaydetmek açısından büyük önem taşımaktadır. STEM eğitim programlarının en temel avantajları ile ilgili olarak da şöyle bir liste yapmamız mümkün:

 

  • Çocukların sorunu tespit etmek, çözüme dair analizleri değerlendirmek ve analitik düşünme yöntemiyle çözüm önerileri geliştirmesini sağlamak,
  • Çocukların disiplinlerarası düşünebilmesini sağlamak ve gerektiği durumlarda farklı alanlardan ve farklı bakış açılarından yararlanmalarını sağlamak,
  • Toplumun ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak,
  • Toplum içerisinde teknoloji üretme kabiliyetine sahip olan bireyler yetiştirmek,
  • Toplumun nitelikli ve teknoloji ve mühendislik alanında üretim süreçlerine aktif olarak katılabilecek işgücü yetiştirmek.

 

STEM eğitim sisteminin tüm bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda, neden bütün bir topluma uygulanması gerektiği anlaşılabilir.

Administrator