USMLE Nedir? USMLE Aşamaları Nelerdir?

USMLE (United States Medical Licensing Examination) olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Ruhsatlandırma Sınavı, Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp okumak isteyen herkes için gerekli olan, üç adımda yapılan bir sınavdır.

Tıbbi çalışmalar sırasında ve bir MD derecesini bitirdikten sonra, doktorların lisanslı olmak ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde tıp uygulayabilmek için bu sınavı geçmeleri gerekmektedir.

USMLE‘nin her üç adımı da birbirini tamamlar, doktorun becerilerini ve yeteneklerini değerlendirir, yani tıbbi ruhsat için hazırlığın değerlendirilmesinde bir adım tek başına duramaz.

Genellikle ilk iki adım öğrenci henüz tıp fakültesinde iken atılır ve ardından mezun olduktan sonra üçüncü adım atılır.

USMLE Sınavının 1. Aşaması

Sağlık, hastalık ve terapi yöntemlerinin altında yatan ilkeler ve mekanizmalara özel vurgu yaparak, tıp pratiğine temel olan bilimlerin önemli kavramlarını anlayıp anlamadığınızı ve uygulayıp uygulayamayacağınızı değerlendirir.

Yalnızca günümüzde güvenli ve yetkin tıbbın uygulanması için bir temel sağlayan bilimlere değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenme yoluyla yeterliliğin sürdürülmesi için gerekli bilimsel ilkelere de hakimiyet sağlar.

Temel bilim materyalini iki boyutta düzenleyen entegre bir içerik taslağına göre oluşturulmuştur: sistem ve süreç. Bir günlük bir incelemedir. 60 dakikalık yedi bloğa bölünür ve 8 saatlik bir test seansında uygulanır.

Belirli bir sınav formundaki blok başına soru sayısı değişebilir, ancak 40’ı geçmeyecektir. Genel sınav formundaki toplam soru sayısı 280’i geçmeyecektir.

USMLE Sınavının 2. Aşaması

Gözetim altında hasta bakımının sağlanması için gerekli olan tıbbi bilgi, beceri ve klinik bilime ilişkin anlayışı uygulayıp uygulayamayacağınızı değerlendirir ve sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesine vurgu içerir.

Güvenli ve yetkin tıp uygulaması için temel oluşturan klinik bilimler ilkelerine ve temel hasta merkezli becerilere gereken ilginin verilmesini sağlar.

Klinik bilim materyalini iki boyutta düzenleyen entegre bir içerik taslağına göre oluşturulmuştur: doktor görevi ve hastalık kategorisi.

Bir günlük bir muayenedir. 9 saatlik bir test oturumunda uygulanan sekiz 60 dakikalık bloklara bölünmüştür. Test öğesi formatları her blok içinde değişebilir.

USMLE Sınavının 3. Aşaması

Genellikle ikametin ilk yılından sonra yapılan iki günlük bir testtir. Bu, denetimsiz bir ortamda genel tıp uygulamaya hazır olup olmadığınızın son değerlendirmesidir.

Adım 2 gibi Adım 3 de hastaların teşhis ve tedavisine odaklanır. Hem çoktan seçmeli soruları hem de hasta bakımı için bilgisayar simülasyonlarını içerir.

USMLE Puanları

Adım 2’nin sayısal puanı yoktur. Veri toplama, hastayla iletişim kurma ve etkili bir rapor yazma yeteneği bağlı olarak bir “geçme” veya “başarısızlık” kazanırsınız.

Testin diğer tüm bölümlerinde, kazandığınız doğru cevapların sayısı, biri üç basamaklı, diğeri iki basamaklı ölçekte olmak üzere iki sayısal puana dönüştürülür.

Bunlar, aynı sonucu okullara bildirmenin iki yolu. Geçmek için iki basamaklı ölçekte 75 kazanmanız gerekir.

Tıp fakültesi eğitiminiz size USMLE’yi geçmek için gereken beceriler çoğunu ve bilginin çoğunu verecek olsa da, testin her aşaması için gözden geçirme ve hazırlık için önemli miktarda zaman kaydetmeniz muhtemeldir.

Administrator