V. N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi

V. N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi

Karazin Ulusal Devlet Üniversitesi hem mühendislik hem de akademik diğer bölümler olmak üzere eğitim ve akademik alt yapısı Ukrayna’nın en gelişmiş üniversitelerinden biridir. Ukraynanın 2. büyük şehri ve eski başkenti olan Kharkov şehrinde bulunmaktadır. Kharkov Ukrayna’nın bir gençlik başkentidir. 85.000’in üzerinde öğrenci bu şehirde eğitim görmekte olup 5000 den fazlası yabancı öğrencidir.

Karazin Üniversitesi Denklik
Karazin Üniversitesi Ukrayna’nın en iyi 3 üniversitesinden biridir. Karazin Üniversitesi dünya çapında kabul görmüş sıralam örgütleri listelerinde Dünya çapında en iyi 500 Üniversite içerisinde yeralmaktadır.

Üniversite bünyesinde birçok eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlardan bazıları şu şekildedir:

• Tıp Fakültesi
• Eğitim ve Pedagoloji Fakültesi,
• İnsani ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
• Gazetecilik Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Biyoloji Fakültesi
• Doğa Bilimleri Fakültesi
• Matematik ve İstatistik Fakültesi
• Bilgi Teknoljileri ve IT Fakültesi
• Kimya Mühendisliği Fakültesi
• Fizik Fakültesi
• Uluslararası İlişkiler Fakültesi
• İnşaat ve Mimarlık Fakültesi

Lisans programları Karazin Üniversitesi’nde genellikle 4 yıl olup tıp ve bazı bölümler için 6 yıldır.

Lisans Ve Yüksek Lisans Bölüm Ücretleri

Programlar Bachelor (Lisans) Master (Yüksek Lisans)
Program Adları Yıllık Eğitim Ücretleri,  ABD Doları
Rusca Programlar full-time part-tme full-time part-time
Biology 1500 1100 2200 1700
Biochemistry 2200
Genetics 2200
Human and Animal Physiology 2200
Geology 1500 1100 2200 1700
Oil and Gas Geology 2200 1700
Hydrogeology 2200 1700
Ecology 1500 1100
Ecology and 2200 1700
Environmental Protection
Economics and Economic Politics 1500 2200
Business Economy 1500
Economic Cybernetics 1500 1100 2200 1700
International Economy 1500 1100 2200 1700
Business Analysis and International 1500 1100 2200 1700
Statistics
Applied Economics 2200 1700
Accounting and Taxation 1500 1100 2200 1700
Finance, Banking
and Insurance 1500 1100 2200 1700
Information Technologies in Finance 1500 1100
and Electronic Commerce
Public Finance 2200 1700
Corporate Management 1500 1100 2200 1700
Management of Business Processes 1500 1100
Management of Foreign 1500 2200 1700
Economic Activity
International Management and 1500
Business Communications
Business Administration 2200 1700
Business Management 2200 1700
Management of Financial and Economic 2200 1700
Security
Administrative Management 2200 1700
Marketing 1500 2200 1700
Marketing Management 1500
Information Management, Advertising and 1500
Public Relations
Entrepreneurship, Trade 1500 1100
and Exchange Activities
Public Governance 1500 1100
and Administration
Programlar Bachelor (Lisans) Master (Yüksek Lisans)
Program Adları Yıllık Eğitim Ücretleri,  ABD Doları
İngilizce Programlar full-time part-tme full-time part-time
Business Administration 2200
English Language and Literature and 1500 2200
Translation and Second Foreign Language
English Language and Literature and 1100 1700
Translation
German Language and Literature and 1500 2200
Translation and English Language
German Language and Literature and 1100 1700
Translation
Translation (Spanish and 1500 2200
English)
Translation (Spanish) 1100 1700
French Language and Literature and 1500 2200
Translation and English Language
French Language and Literature 1100 1700
and Translation
Translation (Arab 1500
and English)
Translation (Chinese 1500 2200
and English)
Translation (Chinese) 1100 1700
History and Archeology 1500 1100 2200 1700
Computer Sciences 1500 1100
Information Management 2200 1700
Systems and Technologies
Cybersecurity 1500
Security of Information and 2200
Communication Systems
Automation and Computer- 1500
Integrated Technologies
Computerized Control 2200
Systems and Automation
Cybersecurity 1500
Mathematics 1500 2200
Applied Mathematics 1500 2200
Theoretical and Applied 2200
Mechanics
Information Science 1500 1100 2200
Information Science 1500 2200
Medicine
Year 1-2 2300
Year 3-4 2450
Year 5-6 3250
Medicine
Year 1-2 2800
Year 3-4 3300
Year 5-6 4300
International Information and 1500
International Communications
International Relations and 1500
Regional Studies
International Relations 1500
International Economic 1500 1100 2200 1700
Relations
International and European Economic 2200
Integration
International Logistics and 1500
Customs
International Business 1500 2200
International Finance 1500
International Electronic Commerce 1500
Hospitality Business 1500 1100
Tourism 1500 1100 2200 1700
Management 1500 2200 1700
Business Administration 1500
Business Administration 1500
Psychology 1500 1100 2200 1700
Radiophysics and Electronics 1500
and Biophysics
Rediophysics and Electronics 2200
Biophysics 2200
Micro- and Nanosystem 1500
Engineering
Physical and Biomedical 2200
Electronics
Political Science 1500 1100 2200
Sociopolitical and 1500 1100
Marketing Research
Social Communications, Advertising 1500 1100
and Public Relations
Social Technologies 2200 1700
Social Management 2200 1700
Media Communications 1500 1100
and Public Relations
Media Communications 2200 1700
Strategic Communications and New 2200 1700
Media
Social Work 1500
Physics 1500 2200
Astronomy 1500
Astronomy and Space 2200
Information Science
Applied Physics 1500 2200
of Energy Systems
Computer Physics 1500
Applied Physics 1500 2200
Medical Physics 1500 2200
Experimental Nuclear 2200
Physics and Plasma Physics
Applied Physics 2200
Experimental Nuclear 2200
Physics and Plasma Physics
Ukrainian Language and Literature 1500 1100 2200 1700
Language and Literature (Polish) 1500
Language and Literature (Russian) 1500 1100 2200 1700
Language and Literature (Latin) 1500 2200
Applied Linguistics 1500 2200
Journalism 1500 1100 2200 1700
Philosphy 1500 1100 2200 1700
European Studies 1500 1100
Cultural Studies 1500 2200 1700
Visual Arts and Management 1500
of Cultural Projects
Urban Studies 1500
Chemistry 1500 1100 2200 1700
Law 1500 1100 2200 1700
International Law 1500 1100
Law 1500 1100
International Law 1500 1100