YDS Nedir? YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS); ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil Sınavlarının kaldırılmasının ardından her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır.

Sınav ek oturumdan oluşmakla birlikte adayların yabancı dil seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. YDS sınavı bünyesinde pek çok yabancı dil bulundurmaktadır.

Tek oturumdan oluşan bir sınavdır. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

Her sınavda olduğu gibi bu YDS sınavın da bazı başvuru şartları bulunmaktadır.

YDS Nedir? Ne İşe Yarar?

YDSYüksek lisans ve doktora başvurularında değerlendirilmek üzere geçerliliği olan bir sınavdır. Bu gibi başvurularda dil yeterliliğini ölçme açısından YDS oldukça geçerlidir.

Sınava yapılan başvurular en çok yüksek lisans eğitimine giriş için yapılmaktadır. Bu nedenle ALES ve YDS sınavı genellikle birlikte anılmaktadır.

Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başlayacak adaylarında girmesi gereken bir sınav olmaktadır.

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye’de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.

YDS ilkbahar döneminde Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rumence, Macarca, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden yapılmaktadır.

Sonbahar dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılmaktadır.

YDS Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS 1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS 2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS 3) olarak geçmektedir.

YDS, Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Fakat 2018’den beri Aralık ayı da eklenerek yılda 3 sınava çıkarılmıştır.

YDS Nerelerde Yapılır? Ne Sıklıkla Girilebilir?

YDS, büyük şehirlerin tamamında yapılır. Diğer illerde gelen talepler doğrultusunda yeni sınav merkezleri oluşturulabilir.

Bir aday bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava girebilir. Bunun haricinde herhangi bir sınırlama yoktur.

YDS Sınavına Kimler Başvurabilir?

 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Üniversitelerde Doçentlik, Doktora ve Sanatta yeterlilik isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yüksek lisans programlarına girecek üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Üniversitelerde lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta olan üniversite öğrencilerinden yüksek lisans veya doktora programlarına devam etmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışan ve dil tazminatı veya yurtdışı görevlendirme nedeni ile yabancı dil bilgisi seviyesi belgesine ihtiyaç duyan adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Özel sektörde çalışan (bankalar v.s.gibi) ve yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı‘na (YDS)TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) veya DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) sınavlarına girecek adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kamu personeli olmak amacı ile KPSS’ye girecek adaylardan başvuracakları kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kamu kurum ve kuruluşlarında A Grubu Kadrolar için başvuracak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanacak adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)2657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak mütercim tercümanlar ile çözümleyici ve programcıları,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonucundan faydalanmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Kazandıkları üniversitede hazırlık sınıflarından muaf tutulmak isteyen lise öğrencileri ve mezun öğrenciler,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yabancı dil okutmanı olarak başvurmak isteyen adaylar,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS)Yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen adaylar başvurabilir.

YDS Sınav Konuları Nelerdir? Sınav Süresi Ne Kadardır?

YDS puanıYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), kâğıt üzerinde yapılan ve yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemli bir sınavdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 80 soru 180 dakikadan oluşur, yanlış yapılan sorular doğruyu götürmez ve her bir sorunun puan değeri ise aynıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) çeviri sorularında yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir.

Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Bölümleri

 1. Kelime – Phrasal Verb Soruları (6 Soru)
  Verilen cümlelerin uygun sözcüklerle tamamlanmasına dayanır yani doğrudan kelime bilgisini ölçer.
 2. Tense – Preposition – Dilbilgisi Soruları (10 Soru)
  Tense, Preposition (Edat) ve Dil bilgisi (Bağlaç) sorulur.
 3. Cloze Test Soruları (10 Soru)
  Paragraf içerisinde boş bırakılan kısımların her biri için uygun kelime konulması istenir.
 4. Cümle Tamamlama Soruları (10 Soru)
  Bir cümleyi anlamca tamamlayan diğer cümlenin bulunması istenir.
 5. Çeviri Soruları (6 Soru)
  Yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri olmak üzere ayrı ayrı sorulur.
 6. Paragraf Soruları (20 Soru)
  Paragraflar verilerek her bir paragraf için çoklu soru sorulur.
 7. Diyalog Tamamlama Soruları (5 Soru)
  Karşılıklı konuşma soruları verilerek, diyaloğun içerisinde boş bırakılan kısma uygun düşen sözlerin getirilmesi istenir.
 8. Yakın Anlamlı Cümle Soruları (4 Soru)
  O dile ait bir cümleye anlamca en yakın olan cümlenin şıklardan bulunması istenir.
 9. Paragraf Tamamlama Soruları (4 Soru)
  Cümlelerinden biri çıkarılmış paragraflar bulunur ve bu paragrafların her biri için anlatım bütünlüğü sağlayan cümlenin bulunması istenir.
 10. Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları (5 Soru)
  Verilen paragraflarda anlam bütünlüğünü bozan cümlenin saptanması istenir.

YDS’den Kaç Puan Almalıyım?

 • Doçent Adayları için: 100 üzerinden en az 65 Puan,
 • Doktora ve sanatta yeterlilik çalışmasına başvuracak adaylar için: en az 55 puan alınması gerekir.
 • KPSS yabancı dile girmesi gerekenler de bu sınava katılacak, kpss puan türü belirlenirken bu sınavdan aldıkları puan da dikkate alınacaktır.
 • Öğretim üyesi dışında Öğretim elemanı kadrolarına girebilmek için en az 50 puan
 • Öğretim elemanı kadrosuna girilecek Üniversitede Yabancı dil kullanılıyorsa en az 80 puan
 • Diğer kadrolar için alınması gereken puanlar, kurumlar tarafından belirlenecektir.

Yabancı dil tazminatından faydalanmak isteyen adaylar için gereken puanlar çalıştıkları kurumlar tarafından belirlenecektir.

YDS Puan Sistemi ve YDS Puan Harf Karşılıkları

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

 • 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
 • 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
 • 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
 • 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
 • 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak değerlendirilecektir.

YDS Ücretleri Ne Kadardır? YDS Ücret Ödemesi Nasıl Yapılır?

YDS sınav ücreti Mayıs 2020 sınavı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Her sınav döneminde farklı sınav ücretleri uygulanabilir. Güncel sınav ücretini Sınav Kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

YDS sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırılır. Ayrıca bankaya giderek veya internet bankacılığı yoluyla da sınav ücreti yatırılabilir.

YDS Geç Başvuru Yapılabilir Mi?

Evet, yapılabilir. ÖSYM, normal başvuru süresini kaçıran adaylar için tekrar sınava başvuru hakkı tanımaktadır. Buna geç başvuru adı verilir ve YDS geç başvuru ücreti 180 TL‘dir.

Administrator