YÖK’ün Tanıma ve Denklikle ilgili Yapmış Olduğu Duyurular

YÖK’ün Tanıma ve Denklikle ilgili Yapmış Olduğu Duyurular

 

25.08.2016 Tarihli  “Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru” Yök bu duyurusunda;

 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerektiğini;
 • Türkiye’de Bulunan Yükseköğretim Kurumları hakkında “Anayasamızın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca vakıflar ve devlet tarafından kanunla kurulacağı ve buna aykırı olan kurumlardan alınacak diplomalara denklik verilmesi kesinlikle mümkün olmadığı,
 • Bazı aracı kuruluşların, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirttikleri, YÖK’ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmaması gerektiği,
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının, YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirildiği ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabileceği,
 • Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin haklarının saklı kaldığı ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verildiği,Duyuruda, Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurt dışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvurularının reddedildiği açıklanmıştır.Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerektiği belirtilmiştir. Yurt Dışında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Denkliği


Yurt Dışında Türkçe Eğitim (Denkliği Olan Üniversiteler)

 • Duyuruda ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvuruların reddedileceği ifade edilmiştir.

 

 

Yurt Dışı Diplomaların Ülkemizde Tanınması ve Denklik İşlemleri

 

 • Duyuruda, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulacağı belirtilmiştir.
 • Aynı tarihli duyuruda, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almasının bir gereği olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında yurtdışında yükseköğrenime başlama koşullarını düzenleyen kararların (12.05.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.02.48 no.lu kararı, 27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2015.22.2937 no.lu kararı, 24.12.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.15.526 no.lu kararlarının) geri alınmasına karar verildiği” açıklanmıştır.

 

 

01.07.2016 Tarihli “Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine” Başlıklı Duyuru

Bu duyuruda,

 • “Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; 20 Şubat 2016 tarih ve 29630 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin dördüncü maddesi beşinci fıkrası kapsamında ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan ve yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez hükmünün havi olduğu ifade edilmiştir.

 

Duyuruda bu sıralandırma kuruluşları:

 

 • Academic Ranking of World Universities (ARWU),
 • CWTS Leiden Ranking Academic Ranking,
 • QS World University Rankings,
 • Times Higher Education (THE)
 • World University Ranking,
 • University Ranking by Academic Performance (URAP),

 

olarak belirlenmiş olup belirlenen dilimlerin ise Kurul tarafından tanınan ilk 1000 sıradaki yükseköğretim kurumları olmasına karar verildiği açıklanmıştır.

 


06.01.2017 Tarihli “Yurt Dışındaki Üniversitelerin Tanınması Hakkında ” Duyuru

Bu duyuruda, “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınması/tanınmaması ile ilgili işlemler “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” çerçevesinde sadece YÖK Başkanlığınca yürütüldüğü, Kamuya açık İnternet sitelerinde, muhtelif arama motorlarında vs. yer alan “Yurt Dışında Tanınan Üniversitelerin İsimlerinin Listesi”başlıklı ve içerikli yazılara itibar edilmemesi ve söz konusu bilginin yalnızca YÖK’ten  yazılı olarak sorulması gerektiği” açıklanmıştır.

 


25.05.2016 Tarihli “Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında” Duyuru

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulun denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurul Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verildiği açıklanmıştır.

 

Bu kapsamda

 • Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

YÖK DENKLİK HESABI

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

 

16.11.2016 Tarihli ” Yükseköğretim Kurulu “Denklik Birimi Genel Dilekçe Örneği” ve “Okul Tanıma Dilekçe Örneği” Hakkında Duyuru

Duyuruda, “Dilekçesinin işleme alınmasını talep eden ilgililerin Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında kararı alınıp 25.05.2016 ve 27.09.2016 tarihlerinde Kurulun Genel Ağ adresinde kamuoyuna ilan ettiği duyuruları göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtilmiş ve aşağıdaki dilekçe örnekleri sunulmuştur.

 

 • “Denklik Birimi Genel Dilekçe Örneği” için tıklayınız.

 

 


Başarı Sıralamaları ve LYS Sınavına Katılım Konusu

Buna göre ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl

tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içerisine giren üniversitelerde eğitim alacak olan öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı YGS ve LYS’ye veya muadil sınavlara girmeden başvuru yapabilecektir.

Bunun dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmeleri;

 • Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;
 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de YGS’ye girip YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;
 • İlk 1000 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;

 

 • SAT 1 : En az 1000 puan
 • ACT : En az 21 puan
 • Abitur : En az 4 puan
 • Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
 • GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

Administrator

Yorum Yaz

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.