Yurtdışında Dil Eğitiminin Avantajları

Dil eğitimi için yurtdışına gitmek sadece o dili iyi bir şekilde öğrenmek anlamına gelmez. Ülkemizde de binlerce yabancı dil öğreten kurum bulunmaktadır fakat bu kurumların en kalitelisinden alınacak bir eğitim bile yurtdışında bir kursa gidilerek elde edilecek başarı ve deneyimden fazlasını veremeyecektir.

Yabancı Dil Öğrenme Nedeniniz Nedir?

Bir yabancı dili öğrenme amacınız bunu neden yurtdışında öğrenmeniz gerekip gerekmediğinin de cevabı olacaktır.

  • Hiçbir amacınız olmadan sadece genel kültürünüzü arttırmak için mi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsunuz?
  • Yurtdışında lise veya üniversite okumak istiyorsunuz ve okulların istemiş olduğu dil yeterlilik sınavlarından (TOEFL, IELTS, TestDaF, DSD II, TELC D, DELF, DALF, CELI v.b) geçerli bir puan almak ya da bu kurumların dil hazırlık programlarına katılmak mı istiyorsunuz?
  • Eğitim gördüğünüz veya çalıştığınız alana özel bir dil eğitimine mi katılmak istiyorsunuz?
  • Türkiye’de öğrenmiş olduğunuz yabancı dili biraz daha pekiştirmek, pratiğinizi mi geliştirmek istiyorsunuz?
  • Bir yurtdışı tecrübesi edinerek CV’nize katkı da mı bulunmak istiyorsunuz?
  • Dil öğrenmek bahane, gezip dolaşmak yeni ülkeler görmek mi istiyorsunuz?

Bu ve buna benzer soruları arttırmamız mümkün.

Yabancı dili öğrenmenizdeki amacınız, bunu yurtdışında öğrenip öğrenmemenizin ne kadar gerekli olduğuyla yakından ilgilidir. Amacınız akademik seviyede bil dil öğrenip sonrasında yurtdışında eğitim almak ise ve hiç dil bilmiyor iseniz bunu zaten kendi ülkenizde başarmanız pek mümkün değildir. Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya ve daha birçok ülkenin eğitim sistemi ülkemizdekinden daha disiplinli ve bir o kadar zordur. Başarılı olmanız için öncelikle eğitim aldığınız bölümün dilini çok iyi seviyede bilmeniz gerekir. Bunun için de yoğunlaştırılmış bir dil programında kesintisiz ve uzun süreli bir eğitim almanız çok önemlidir.  Amacınıza zaman kaybetmeden ulaşmanın yol da o dili konuşulduğu ülkede sürekli pratik yaparak, iyi bir dil okuluna katılarak öğrenmektir.


Sürekli Pratik Yapma İmkanı Bulursunuz

Bir dili öğrenebilmek için bu dili gündelik hayatta sürekli kullanmak gereklidir. Yurtdışına çıkmadan ülkemizdeki eğitim kurumlarından sınırlı sürelerde dil eğitimi alanların çoğunluğu bu dili ya hiç konuşamamakta, okuduklarını ve dinlediklerini anlayamamakta ya da bu yetkinlikleri çok az başarabilmektedir. Bu başarısızlık kişinin kişisel özellikleri veya eğitim alınan kurumun yetersizliğinden kaynaklanacağı gibi diğer bir önemli neden de dil eğitiminde sürekliliğin olmaması ve dilin gündelik yaşamda yeterince kullanılmamasıdır.

Ülkemizde iyi bir dil seviyesine sahip olanların çoğunluğu, yüksek standartlarda eğitim veren kurumlardan, uzun süreli ve yoğun bir eğitim almış olan kişilerdir. Bu kişilerde bile dili etkin olarak kullanımda zorluklar yaşanabilmektedir. Büyük uğraşlar verilerek öğrenilen yabancı dilin unutulmaması ve etkin bir şekilde konuşulabilmesi için içselleştirilmesi, günlük hayatta sıkça kullanılması, iyice pekiştirilmesi gereklidir. Bunun tek başına ülkemizdeki kurumlarla başarılması pek mümkün olmamaktadır.  Alınan dil eğitiminin o dilin ana dilde konuşulduğu bir ülkede pekiştirilmesi gerekir.

Türkiye`de bir dil programına katıldığınız zaman eğitimcilerin bir kısmı öğrenilen dilin vatandaşı olsa dahi kurstan çıkar çıkmaz kendinizi tekrar Türkçenin içinde bulursunuz. Fakat yurtdışında durum çok farklıdır. Oysaki yurtdışında dil eğitimi konusunda en iyi teknikleri kullanan, bu konuda uzmanlaşmış yabancı eğitmenler eşliğinde, kaliteli bir dil eğitimi veren kurumdan eğitim almak ve eğitim sonrasında da hayatın her alanında zorunlu olarak bu dili konuşmak öğrenilecek dilin çok daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.


Zorluklarla Başa Çıkarak, Özgüven Kazanırsınız

Bir dili o dilin konuşulduğu ülkede öğrenmek için yurtdışına gittiğinizde aslında birçok insanın hayat boyu başaramayacağı bir şeyi yapmış olacak, kendinize duymuş olduğunuz güvenle geleceğinizin şekillenmesine katkı sağlayacak, büyük tecrübeler elde edeceksiniz.

Kendi başına bir yurtdışı seyahate çıkmak her aşamasıyla kişinin kendisine olan özgüvenini geliştirecek ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini güçlendirecektir. Bu kararlılıkta olan birinin yurtdışında dil eğitimi alması, zorunlu olarak bir görevi yerine getirmesi olmaktan öte, sorunları çözmesi, yeni kültürler, yeni insanlar tanıması ve bu eğitimi keyifli bir tatil havasında geçirmesi anlamına gelir. Böyle biri için karşılaşılan her durum, değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu zorluklarla, ailesinden çok uzaklarda, daha yeni tanışmış olduğu bir kültürün içinde ve o ülkenin dilini de yeterince bilmeden başa çıkabilmek dil eğitimini yurtdışında almanın kişiye kazandıracağı en önemli faydadır. Bu sayede olaylara daha farklı bakmaya başlarsınız ve vizyonunuz genişler.


Yeni Coğrafyalar, Yeni Kültürler, Yeni İnsanlar Tanıma Fırsatı Bulursunuz

Her yıl binlerce insan yeni bir dili öğrenmek için ülkesinden çıkarak başka ülkelere gider. Yurtdışında dil eğitimi almak için belki de ömrünüzde ilk defa gitmiş olduğunuz bu ülkede o alırken o ülkede yaşayanların günlük yaşantılarına, geleneklerine ve kültürlerine tanıklık ederken yine sizin gibi yurtdışından gelen farklı uluslardan, farklı kültürlerden insanlarla tanışma, arkadaşlık kurma imkanını yakalarsınız. Çoğunlukla da daha sonrasında ülkenize döndüğünüzde iletişim kurmaya devam edebileceğiniz birçok arkadaş edinebilirsiniz.


İyi Bir Kariyer İçin Büyük Avantaj Sağlarsınız

Her alanda rekabetin olduğu günümüz dünyasında iyi bir kariyer sahibi olmak için birçok yetkinlik kazanmak ve bu yetkinlikleri en etkili bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Bu özelliklerden belki de en önemlisi bir veya birden fazla yabancı dili çok iyi bir şekilde bilmektir. Bu yabancı dili yurtdışında öğrenmek ayrıca birçok kariyer kapısının açıklamasını sağlar. Yabancı dili hızlı ve verimli bir şekilde konuşulduğu ülkede öğrenirken hem o ülkenin iş ve eğitim imkanlarından faydalanabilir hem de eğitim tamamlandıktan sonra kendi ülkenize döndüğünüzde de daha seçkin kurumlarda kariyerinizi ilerletme şansı bulabilirsiniz.

Yurtdışındaki Gelişmeleri Rahatlıkla Takip Edebilirsiniz

Yurtdışında yabancı dili iyi bir şekilde öğrenerek uzmanlık alanınızda yapılan yurt dışındaki araştırma ve yenilikleri takip edebilir, yabancı ülkelerde düzenlenen çeşitli toplantı ve konferanslara katılabilir, sunumlar yapabilirsiniz.


Boş Yere Vakit Ve Para Kaybetmesiniz

Birçoğumuz eğer yoğun ve iyi bir eğitim vermeyen bir kuruma (hazırlık programı veya yoğun dil eğitimi veren kurslar)  gitmemişsek yabancı dili öğrenmek için yıllarımızı ve birikimlerimizi harcamak zorunda kalırız. ilkokuldan üniversite eğitimine kadar eğitim müfredatımızda yabancı dil öğrenimi bulunmasına rağmen bu dili iyi bir şekilde öğrenenlerimizin sayısı oldukça azdır. Yıllarca eğitim almamıza rağmen yabancı dilde kurabildiğimiz cümleler kendimizi tanıtan, karşımızdakine nasıl olduğunu sorduğumuz birkaç cümleden fazlasını geçmez. Yabancılarla karşılaştığımızda yabancı dil bilip bilmediğimizi sorduklarında verdiğimiz cevap genellikle a little – birazcıktan öteye gitmez.

Ülkemizde yabancı bir dili öğrenmek için ne kadar zaman ve para harcasak da bir türlü tam anlamıyla bu dile hakim olamayız. Yurtdışında dil eğitimi ülkemizdeki kurslardan maliyetli gibi de gözükse sağladığı kazanlar açısından bakıldığında çok daha mantıklı bir tercihtir. Öğrenilmek istenen yabancı dili yurtdışında o dilin konuşulduğu ülkede alanında gerçekten iyi eğitim veren bir kurumda öğrendiğimizde yıllar boyu yetersiz kurslara giderek yurtiçinde yapacağınız masrafla aynı oranda masraf yaparak o dili iyi derecede konuşabilir, yazabilir, anlayabiliriz.


Yurtdışında Aktivitelerle Dolu Bir Dil Eğitimi

Eski, klasik yöntemler ve tekniklerle ders anlatımının yerini günümüzde son teknolojik materyallerle yapılan fiziki olanakları üst seviyede olan, kurs esnasında ve sonrasında sunulan spor aktiviteli, gezi programlı, sosyal etkinliklerle dolu bir eğitim modeline bırakmıştır. Yurtdışındaki dil okullarının kaliteleri, verdikleri eğitim düzenli olarak uluslararası kurumlarca denetlenmektedir. Bu denetim sayesinde kurslardaki standartlar, eğitmenlerin yetkinliği belli bir seviyenin üzerinde tutulur.

Siz de yurtdışında dil eğitimi almayı düşünüyorsanız yüzlerce okul çeşitliliğiyle kampanyalı dil okullarımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Administrator

Yorum Yaz

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.