Yurtdışında Öğretmen Nasıl Olunur? Yurt Dışında Öğretmen Olmak İçin Neler Yapmalıyım?

Yurtdışında öğretmenlik yapma isteği günden güne artış göstermektedir. Bu sadece mesleğini yurt dışında icra etmek değil, aynı zamanda yurt dışında yaşama tecrübesini de edinmek demektir.

Bu bağlamda kişinin hayatında bir dönüm noktası sayılabilecek bir dönemden bahsediyoruz dememiz mümkün.

Peki, yurtdışında nasıl öğretmen olunur? Yurt dışında öğretmen olmak için neler yapmamız gerekir?

Yurt Dışı Öğretmenlik Nedir?

Yurt dışı öğretmenlik, adından da anlaşılacağı üzere mesleğini yurt dışında icra edebilmektir.

Yurt dışı öğretmenlik yapabilme fırsatını değerlendirmek isteyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” bulunmaktadır.

Bu sınav sonrasında adaylar MEB tarafından seçilen ülkelerde ve branşlarda öğretmen olarak çalışmaya başlayabilecekler.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Nedir? Sınavın Başvuru Şartları Nelerdir?

Her yıl “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” başlığı altında, o yılın şartlarına ve aday sayısına bağlı olarak, belirlenen tarihlerde düzenlenmesi üzerine adaylar için başvuru kılavuzu yayınlanmaktadır.

Sınav ile ilgili her türlü işlem bilgileri (açıklama, başvuru işlemleri, sınav sonuçlarının ilan edilmesi vb.) Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Yurt dışı öğretmenlik kariyerinize giden yoldaki ilk aşama Mesleki Yeterlilik Sınavına tabii tutulmak olacaktır.

Beraberinde yurt dışı öğretmen adaylarının Temsil Yeteneği Sınavına da girmeleri ve başarı elde etmeleri gerekmektedir.

Yurt dışında öğretmenlik yapmak için başvuracak adayların dikkat etmesi gereken bir diğer husus da en az 5 yıl devlet bünyesinde hizmetlerinin bulunması gerektiğidir.

Başvuru Ne Zaman Yapılacak?

2021 Başvuruları kılavuzda yayınlanan sınav takvimine göre, başvuru ve ücret süreçleri 11 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Mesleki Yeterlilik Sınavı ise 13 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da gerçekleşecek.

Yurt Dışı Öğretmenlik kariyerine giden bu yolda ilk aşama 120 dakikalık bir süreyi kapsayacak.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı 2021 Başvuru süreci sona ermiş olup 2022 tarihi için henüz net bir tarih bildirilmemiştir.

MEB Yurt Dışı Öğretmenlik 2021 Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
 • Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
 • En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
 • 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
 • Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,
 • Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak

Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınavı

Yurt dışı öğretmenlik için başvuruda bulunan adayların girecek olduğu “Mesleki Yeterlilik Sınavı” 100 soruluk bir sınav olup 120 dakikadan oluşmaktadır.

Bu sınavda amaç, adayın hizmetin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmektir. Yazılı olarak yapılacak olan sınav toplamda 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. Konu dağılımları ise aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat *(657 sayılı DMK’nın 1.Kısmı ile 4.Kısmın 7.Bölümü), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6.Kısmın 10.Bölümü (Milli
 • Eğitim Bakanlığı), 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı / (25 Puan)
  Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb) / (25 Puan)

60 ve üzeri puana sahip adaylar Yurt Dışı Öğretmenlik Mesleki Yeterlilik Sınavı için başarılı sayılacak olup, bu adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan üstünlüğüne göre her ülke grubu ve alanlar için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, kılavuzdaki kontenjan sayısında belirtildiği kadar aday öğretmen, Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarı sağlayan adaylara yapılan sözlü bir sınavdır. Bu sınavda bir önceki yazılı sınav gibi Ankara’da yapılmaktadır.

Adayların sınav tarihleri MEB’in kendi web sitesinden ilan edilmektedir. Sınavın baraj puanı 70’tir. Adaylar komisyonda yer alan kurum temsilcileri tarafından konu başlıkları ve puan türlerine göre ayrı ayrı değerlendirilecek olup adayın cevaplarına ve tutumuna göre puanı hesaplanacaktır. Temsil Yeteneği Sınavı konuları ve puan tablosu aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkçe ( Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.) / (25 Puan)
 • Genel Kültür, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı / (25 Puan)
 • Liyakatı, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu / (25 Puan)

Başvuru Ücreti ve Ödeme Şekilleri

 • Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.
 • Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.
 • Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
 • Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Administrator