Yurtdışında Güzel Sanatlar Eğitimi Almak

Yurtdışında güzel sanatlar eğitimi almak, üniversite adayları bu hayallerini Amerika, İngiltere, Kanada gibi popüler eğitim destinasyonlarında ki Güzel Sanatlar Fakültelerinde gerçekleştirmek istediklerinde neler yapmalıdır? Başvurularda nelere dikkat edilmelidir? Nasıl bir portfolio hazırlanmalıdır?

Ülkemizde, Güzel Sanatlar Fakültelerine girebilmek için yalnızca yazılı sınavlardan başarı olmak yeterli görülmemektedir. Her üniversite kendi belirlediği tarihlerde ve kriterlerde genel yetenek ve performans sınavları ile öğrenci seçmelerini tamamlamaktadır.

Tıpkı Türkiye`de olduğu gibi dünyanın diğer tüm ülkelerinde bulunan Güzel Sanat Fakülteleri, bir takım performans değerlendirmeleri yapmaktadır. Ancak ülkemizden farklı olarak yurtdışında güzel sanatlar okumak için bir sınav sistemi bulunmadığından, başvurular iki aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bu aşamalardan ilkinde, öğrencilerin lise not ortalamaları ile lise eğitimlerinde aldıkları tüm dersler ve yabancı dil derslerinden aldıkları sınav notları incelenerek Admission Office bir değerlendirme yapılmaktadır.

Lise not ortalamaları her ne kadar önem arz etse de gerekli görülen minimum not ortalamaları Mühendislik bölümlerine göre daha esnektir. İkinci aşamada en önemli aşamadır.

Bu aşamada öğrencilerin scetchbook ve art worklerden oluşturmuş oldukları portfoliolar değerlendirmeye alınmaktadır. Bir öğrencinin Portfolio hazırlık aşamasının ne kadar uzun sürdüğü ve çizim konusunda nasıl bir ilerleme kaydettiğinin gösterilebilmesi açısından bu aşama oldukça önemlidir.

Portfolio Nedir?

Heykel, resim, grafik tasarımı, moda tasarımı ve tekstil, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı gibi bölümlerde eğitim alan öğrenci ya da mezunların mesleki olarak yeteneklerini sergilemek üzere hazırladıkları çalışmaları sundukları dosyaya Portfolio denmektedir.

Portfolio Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Yurtdışında güzel sanatlar okumak için, dikkat edilmesi gereken ilk ve en önemli husus, Portfolionun sunulması gereken son tarihtir. Akademik kurul bir kez toplanarak gereken değerlendirmeleri yapmaktadır. Bu nedenle bu tarih çok iyi bilinmeli ve çalışmaların bu tarihlerden önce okullara mutlaka iletilmiş olması gerekmektedir. Kanada ve İngiltere`deki okullar, her ne kadar bölgesel olarak değişiklik gösterseler de, genel olarak son başvuru tarihine kadar, başvuru ve portfolionun sunulmuş olmasını istemektedir. Diğer tüm yurtdışında güzel sanatlara okuma belgeleri için adaylara ek olarak zaman verilmektedir. Ancak Amerika`daki birçok üniversite, belirlenen son tarihe kadar adayların portfolio, akademik dokümanlar, IELTS, TOEFL sonuçları, referans mektupları ve CV`lerin sunulmuş olmasını istemektedirler. Adaylara ek bir süre hakkı verilmemektedir.
 • <a”>Portfolio hazırlanırken içeriğe gereken özen gösterilmelidir. Kullanılan teknikler, oluşturulan temalar ve portfolio hazırlığında farklı araçlar kullanılmış olması, portfolio değerlendirmelerinde üzerinde durulan önemli kriterlerdendir. Portfolio, genellikle 10-15 parçadan oluşmaktadır. Ancak her üniversite portfolionun kaç parçadan oluşması gerektiğini, fotoğraf, tasarım ya da karakalem gibi araçlardan hangisinin kullanılacağını, tema ve art workların maksimum ebatları hakkında tüm bilgileri belirtmektedir. Ayrıca bu çalışlamaları adayların nasıl göndermesi gerektiği gibi önemli bilgileri başvuru aşamasının ardından bildirmektedirler.
 • Hazırlanan portfolionun içerikleri kadar sunumu da oldukça önemlidir. Sunum, adayların yaratıcılıklarını ve kabiliyetlerini gösterebilecekleri önemli bir aşama ve fırsattır.
 • Portfolioların olmazsa olmaz parçaları arasında merdiven, Organik Materyal Çizimler, Bisiklet(mekanik çizim) ve el çizimleri yer almaktadır. Bu çizimler mutlaka dosyaya eklenmelidir.
 • Çalışma sürecinde kaydedilen gelişme, tasarım yeteneklerinin gösterilebileceği Sketchbook ve araştırma çizimlerinin yer aldığı portfolio tek parça olarak sayılmakta ve değerlendirilmektedir. Uzun bir süreç içinde hazırlanmış olan bir portfolionun tarihi ve gelişim sürecini en iyi tasvir eden ve en önemli parça sketchbokktur.
 • Yurtdışında Film Studies adıyla bilinen programlar akademik bilgi ağırlıklıdır ve Edebiyat Fakülteleri tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle çalışma örnekleri istenmemektedir. Film Production bölümü bu yönü ile ülkemizde sunulduğundan farklıdır. Güzel Sanatlar Fakülteleri tarafından sunulan Film Production bölümü, storybord, fotoğraf, film ve çizim gibi çalışma örnekleri istemektedir.

Yurtdışında güzel sanatlar okumak için portfolionun en önemli bir diğer parçası ise Essay`dır. Her okul, yazılması gereken Essay`ın uzunluklarını ve konularını kendisi belirlemektedir. Essay genel olarak;

1- Bölümün ve okulun tercih edilmesinin nedenleri
2- Okul derslerinde alınan ya da okul dışında yapılan artistik çalışmaların örnekleri
3- Başvurulan bölümün tercih edilmesinde adayların kendilerini ideal aday olarak görmelerine neden olan özellikleri
4- Adaylar tarafından beğenilen ve sevilen sanatçıların çalışmalarının analiz edilmesi gibi konulardan oluşmaktadır.

Essay, öğrencilerin kendilerini ifade edebildikleri, tercih ettikleri okul ve bölüme olan ilgileri ile yaklaşımlarını gösterebildikleri ve başvuruların değerlendirilmesinde oldukça önemli olan bir bölümdür.

Müzik Fakültelerine başvuru yapan öğrencilerin portfoliolarında audition olması beklenmektedir.

Yurtdışı Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sunmuş Olduğu En Çok Tercih Edilen Programlar

 • Fotoğraf
 • İç Mimarlik
 • Dizayn
 • Görsel Sanatlar
 • Endüstriyel Tasarım
 • Grafik Dizayn
 • Film Prodüksyon
 • Moda – Tekstil Tasarım
 • Plastik Sanatlar (Heykel, Resim vb.)

Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne Girebilmek Zor mudur?

görsel sanatlarTüm dünyada Güzel Sanatlar Fakülteleri, öğrenci seçimi yaparken ders notlarının ortalaması ve artistik çalışmalarının sıra dışı olmasına önem vermektedir.

Güzel sanatlar adayları, anlatmak istedikleri temaları ya da yorumlarını, yetenekleri ve teknik bilgilerini kendi tarzları ile bir bütün halinde 10-15 parçadan oluşan portfolio dosyalarında ifade edebiliyor olmalıdır. Bu durum pek kolay değildir.

Zorlu çalışmaların ardından yıldı 20-50 öğrenci alımı ile kısıtlanan bu programlar için bir hayli çabalamak gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra yalnızca sanat programları sunan OCAD ve Emily Carr gibi devlet üniversiteleri sunmuş oldukları foundation programları ile öğrencilerin şanslarını artırmaktadır.

Portfoliosu ve gerekli teknik donanımı olmayan adaylar için bazı üniversiteler yalnızca Foundation Programı sunmaktadır. Bu programa alınan öğrenciler 1 yıl boyunca portfolio hazırlamayı öğrenmektedirler.

Yurtdışında güzel sanatlar okumak isteyen adaylar tarafından hazırlanan çalışmalar, bir yıl sonunda istedikleri üniversitelerin başvurularında kullanılabilmektedir. Ancak Foundation Programına girmeye hak kazanan kişilerin istekleri bölüm ya da okulu kazanacakları kesinlikle garanti edilmemektedir.

Okulların Son Başvuru Tarihleri

Her güzel sanatlar üniveritesinin başvuru tarihleri farklılık göstermektedir. Ancak Eylül döneminde Amerika başvurularının son başvuru tarihi Kasım ayı ile birlikte dolmaktadır.

Kanada üniversitelerinde bu tarihler Şubat ayı başlarına denk gelmektedir. Öğrenciler bu konuda en doğru bilgiyi üniversitelerin kendi aracıları vasıtasıyla öğrenebilmektedir.

Administrator