FORGOT YOUR DETAILS?

Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (LSMU), Litvanya'nın Kaunas şehrinde bulunan bir üniversitedir. Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kaunas Tıp Üniversitesi (KMU) ve Litvanya Veterinerlik Akademisi (LVA) olmak üzere iki yüksek öğrenim kurumunun konsolide edilmiş şeklidir. LSMU, Litvanya'daki biyomedikal bilimler için en büyük eğitim kurumu KMU ve LVA'nın geleneklerini sürdürmektedir.

Tıp, odontoloji ve hemşirelik öğrencileri Baltık Devletleri'ndeki en büyük tıbbi kurum olan LSMU Hastanesinde, öğrencilere klinik-pratik beceriler kazandırılmaktadır. LSMU, 1200'den fazla kalifiye doktor ve 2.400 civarında hemşirelik personeliyle her yıl seksen bine yakın hastanın bakımını üstlenmektedir. ITEBS, Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Türkiye'deki resmi temsilciliğidir.

Eczacılık fakültesi öğrencilerine, fakültenin ana eğitim olanakları da kullanılarak, geniş bir yelpazede pratik bilgi ve beceriler kazandırılır.

Veteriner hekim olmak isteyen öğrenciler, Veterinerlik Akademisinin büyük ve küçük hayvan kliniklerinde ve ameliyat odalarında pratik becerilerini kazanırlar.

LSMU, ERASMUS değişim programının aktif bir katılımcısıdır. Öğrenciler yabancı üniversitelerde eğitim alabilir veya yurtdışında bir yıla yakın süreyle pratik yapmak için başvurabilirler. Üniversitede halen 48 ülkeden 700'e yakın uluslararası öğrenci eğitim almaktadır.

Uluslararası Programlar:

1) Genel Tıp: MUDr derecesi ile 6 yıllık program. - "Medicinae Universae Doktor" (M.D) - Genel Tıp Doktoru

2) Dişhekimliği: MDDr derecesi ile 5 yıllık program. - "Medicinae Dentalis Doktor" - Doktor Dişçilik Doktoru

3) Farmakoloji: PharmD derecesine sahip 5 yıllık program. -Doktor Eczacılık

4) Veteriner Hekimliği: Veteriner Hekim Ustası olarak veteriner hekimlik diplomasına sahip 6 yıllık program

Program Ücretleri:

1) Genel Tıp: Yıllık ücreti: 13.000 €

2) Diş hekimliği: yıllık ücreti: 12.000 €

3) Farmakoloji: yıllık ücreti 5.600 €

4) Veterinerlik: yıllık ücreti 9.000 €

Başvuru Koşulları:

Kaunas Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne kabul için 3 seçenek mevcuttur.

Seçenek 1. Adaylar başvuru süresince (1 Ekim - 15 Temmuz tarihleri ​​arasında) LSMU tarafından hazırlanan giriş sınavına katılabilir. Giriş sınavı, lise müfredatına dayalı olarak Biyoloji (30 soruluk) ve Kimya (30 soruluk) içerisinde çoktan seçmeli testlerden (ÇST) oluşur ve İngilizce olarak verilmektedir. Multiple-Choice Tests (MCQ) yapısı SAT Konu Testlerine benzer. Testin sonuçları aynı gün ilan edilir. Gerekirse, İngilizce dil testi Biyoloji / Kimya testinden sonra alınabilir.

Seçenek 2. Adaylar,  Kimya ve Biyolojide SAT sonuçları gösterebilirler. Adayların daha önce girmiş oldukları SAT Skorları 550 veya üstü ise, LSMU tarafından verilen giriş sınavından muaf tutulurlar.

Seçenek 3.  Adaylar, akredite olmuş diğer üniversitelerde biyomedikal alanlarında başarılı bir şekilde eğitim almışsa, giriş sınavına girmek zorunda kalmadan başvuruda bulunabilirler. LSMU müfredatıyla özdeş veya benzer olan önceki çalışmalar sırasında tamamlanan dersler kabul edilebilir ve kabul edilebilir. İkinci sene kabul, sonuçlarla ilgili olarak devredilebilir. LSMU üçüncü veya üst sınıfa kabul isteyen transfer öğrencilerini kabul etmemektedir.

Konaklama

Birinci sınıf öğrencileri LSMU hostelinde konaklama için başvuruda bulunabilirler. Aylık kira aşağıdaki gibidir:

Küçük oda:  yaklaşık 153-182 EURO

Büyük oda:  yaklaşık 182-211 EURO

İki öğrenci bir oda paylaşabilir. Öğrencilerden her biri kira bedelinin yarısını öder. Kiraya ısıtma, su, elektrik, internet bağlantısı ve ortak mutfak kullanımı dahildir.

Apartman Kiralama

Üst sınıf öğrencileri kentte kendi başlarına kalacak yer bulmak zorundadırlar. Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Merkezi'ndeki kabul görevlileri, öğrencilerin konaklama bulmalarında yardımcı olabilirler.

Üniversite bölümleri, başvuru süreçleri ve tarihleri hakkında daha fazla bilgi almak ve programlara kaydolmak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TOP