FORGOT YOUR DETAILS?

Avrupanın en gözde ülkesi AlmanyaAvrupa'nın gözdesi Almanya

Almanya, resmi olarak Federal Almanya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Rusya'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık ikinci ülkesi ve Avrupa Birliği'nin en kalabalık üye devletidir. Almanya, kuzeyde Baltık ve Kuzey denizleri ile güneyde Alpler arasında yer almaktadır; 16 kurucu devlette yaklaşık 84 milyon nüfusa sahip 357.022 kilometrekarelik (137.847 mil kare) bir alanı kaplamaktadır. Almanya, kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde Avusturya ve İsviçre ve batıda Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda ile komşudur. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Berlin ve finans merkezi Frankfurt'tur; en büyük kentsel alan Ruhr'dur.

Avrupanın en güçlüsü, Almanya ekonomisi

Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisine, nominal GSYİH'ye göre dünyanın dördüncü en büyük ekonomisine ve SAGP'ye (Satın alma gücü paritesi) göre beşinci en büyük ekonomisine sahiptir. Sanayi, bilim ve teknoloji sektörlerinde küresel bir güç olarak dünyanın hem üçüncü büyük ihracatçısı hem de ithalatçısıdır. İnsani Gelişme Endeksi'nde dokuzuncu sırada yer alan oldukça gelişmiş bir ülke olarak, sosyal güvenlik ve evrensel bir sağlık sistemi, çevre korumaları, ücretsiz üniversite eğitimi gibi olanaklar sunması ile birlikte dünyanın en barışçıl on altıncı ülkesi olarak sıralanıyor. Almanya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Konseyi, G7, G20 ve OECD üyesidir. UNESCO Dünya Mirası Alanlarının en büyük sayısına sahiptir.

Almanya’nın coğrafik konumu

Almanya, Avrupa'nın yüzölçümü bakımından yedinci en büyük ülkesidir;  kuzeyde Danimarka, doğuda Polonya ve Çek Cumhuriyeti, güneydoğuda Avusturya ve güney-güneybatıda İsviçre ile komşudur. Batıda Fransa, Lüksemburg ve Belçika, kuzeybatıda Hollanda yer alır. Almanya ayrıca Kuzey Denizi ve kuzey-kuzeydoğuda Baltık Denizi ile sınırlanmıştır. Alman toprakları, 348.672 km2 arazi ve 8.350 km2 sudan oluşan 357.022 km2'yi kaplar.

Almanya’da eğitim sistemi

Almanya'da eğitim denetimi sorumluluğu öncelikle bireysel eyaletler içinde yerine getirilmektedir. Üç ila altı yaş arasındaki tüm çocuklara isteğe bağlı anaokulu eğitimi verilir ve bundan sonra eyalete bağlı olarak en az dokuz yıl okula devam zorunluluğu mevcuttur. İlköğretim genellikle dört ila altı yıl sürer. Orta öğretim, öğrencilerin akademik veya mesleki eğitim almalarına göre bölümlere ayrılır. Duale Ausbildung adı verilen bir çıraklık sistemi, neredeyse akademik bir dereceye denk bir beceri yeterliliği anlamına gelir. Mesleki eğitimdeki öğrencilerin hem bir şirkette hem de devlet tarafından işletilen bir ticaret okulunda öğrenim görmelerine olanak tanır. Bu model, tüm dünyada iyi kabul görmüş ve örnek alınmıştır.

Alman üniversitelerinin çoğu kamu kurumudur ve öğrenciler geleneksel olarak ücret ödemeden eğitim görürler. Üniversiteye devam etmenin genel şartı Abitur'dur. 2014 tarihli bir OECD raporuna göre Almanya, uluslararası eğitim için dünyanın üçüncü önde gelen destinasyonudur. Almanya'daki yerleşik üniversiteler, dünyanın en eski üniversitelerinden bazılarını içerir ve örneğin Heidelberg Üniversitesi (1386'da kurulmuştur) ve en eskisidir. Liberal eğitim reformcusu Wilhelm von Humboldt tarafından 1810'da kurulan Berlin Humboldt Üniversitesi, birçok Batılı üniversite için akademik model haline geldi. Günümüzde Almanya dünya standartları üzerinde eğitim veren üniversiteleri ile bilinir bunların yanında  “mükemmeliyet Üniversiteleri” olarak tanımlanan her bakımdan öncü olan 11 adet Üniversitesi ile dünya çapında kabul görür.

“Mükemmellik Girişimi “ Initiative of Excellence

Alman Bilim ve Beşeri Bilimler Konseyi ve Alman Araştırma Vakfı'nın (DFG) Mükemmellik Girişimi, en son araştırmaları teşvik etmeyi ve üniversitelerdeki genç akademisyenler için olağanüstü koşullar yaratmayı, disiplinler ve kurumlar arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi, uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu girişim mükemmel Alman üniversitelerinin uluslararası çekiciliğini artırmak amacıyla, Federal hükümet ile Alman eyaletleri arasındaki uzun müzakerelerin sonucudur.

Neredeyse tüm Alman üniversiteleri devlete ait olduğundan (çoğu özel üniversitenin resmi Alman "Universitätsstatus" (Üniversite statüsü) yoktur) üniversitelerin finansmanları esas olarak vergilerle yapıldığından ve genellikle eşitlikçi olduklarından, yüksek öğretim kurumları için bir Alman Ivy League yoktur. Bununla birlikte, Mükemmellik Girişimi, uluslararası görünürlüklerini artırmak için seçilmiş bazı devlet üniversitelerini diğerlerinden daha fazla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, Alman "Mükemmeliyet Üniversiteleri" bazen kamu kurumlarının Alman Sarmaşık Birliği olarak kabul edilir ve bu üniversiteler medya tarafından genellikle "seçkin üniversiteler" olarak ele anılır.

 

TU9 (Almanya’nın önde gelen 9 Teknik Üniversitesi)

“Mükemmeliyet Üniversiteleri” birliğinin yanısıra TU9 olarak da bilinen Almanya’nın öne çıkan 9 teknik üniversitesinin oluşturdukları birliktir. Bu TU9 üyesi üniversitelerin 5 tanesi aynı zamanda “Mükemmeliyet Üniversiteleri” birliğinin içinde yer alır.

Study in Germany sitesi verilerine göre Almanya 2013 yılında yaklaşık 301,350 uluslararası öğrenci kabul etmişken bu sayı her sene artarak 2020 yılına gelindiğinde 416,437 rakamına ulaşmıştır. Böylelikle Almanya en çok Uluslararası öğrenci kabul eden ülkeler olan A.B.D. , Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerin hemen yanında yer almaya başlamıştır.

TOP